Khái niệm ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 05/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 716 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2014, ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải có giấy phép kinh doanh mới được đi vào hoạt động?

Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Như vậy để tiến hành đầu tư, kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần phải được Cơ quan có thẩm quyền xem xét và chấp thuận.

Biểu hiện của sự chấp thuận từ phía các cơ quan có thẩm quyền thông qua hoạt động cấp phép, cụ thể là hoạt động cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy Chứng nhận đủ điều kiện, Chứng chỉ hành nghề, Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, văn bản xác nhận, các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật(sau đây gọi chung là giấy phép).

Do đó, khi doanh nghiệp lựa chọn ngành, nghề có điều kiện để thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh thì doanh nghiệp phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đây chính là điều kiện tiên quyết và bắt buộc.

>>>>>> Tìm hiểu thêm bài viết: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

 

Ví dụ về điều kiện đối với một ngành nghề kinh doanh nhất định

Ví dụ về điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Theo quy định tại Điều 7 và Điều 9 Nghị định số 96/2016-NĐ/CP, khi tiến hành kinh doạnh dịch vụ cầm đồ, chủ thể tiến hành kinh doanh ngoài việc được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam thì còn cần phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiệnvề an ninh, trật tự.

Các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tựđể làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ cầm đồ cụ thể như sau:

Thứ nhất: Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đối với người Việt Nam:

+ Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+ Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

Thứ hai: Phải đáp ứng đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Thứ ba: Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi:

Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản.

Làm sao để có thể kinh doanh ngành nghề có điều kiện?

Để tiến hành kinh doanh, đầu tư ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chủ thể có nhu cầu trên cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất: Cần phải có các giấy tờ:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

Thứ hai: Cần được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép (Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Giấy phép kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề,Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, văn bản xác nhận, các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật).

Thứ ba: Cơ sở và địa điểm đểtiến hành hoạt động đầu tư, kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

5/5 - (5 bình chọn)