Nét đặc sắc của văn hóa Lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 1281 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

 Nét đặc sắc của văn hóa Lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?

A. Đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ

B. Đều có hệ thống chữ viết riêng trên cở sở chữ Phạn

C. Kết hợp văn hóa bản địa và văn hóa bên ngoài tạo thành nền văn hóa riêng

D. Có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng

Đáp án đúng C.

Nét đặc sắc của văn hóa Lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào: kết hợp văn hóa bản địa và văn hóa bên ngoài tạo thành nền văn hóa riêng.

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

Vương quốc Cam-pu-chia

– Là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất ở Đông nam Á.

– Tộc người Khơ me (thuộc nhóm Môn c), sống ở phía bắc Cam-pu-chia, giỏi săn bắn, đào ao, đắp hồ trữ nước, biết khắc chữ Phạn ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.

– VI đến VIII lập nước Chân Lạp.

– Thế kỷ IX đến XV là thời kỳ phát triển của vương quốc Cam pu chia (Ăng co huy hoàng):

 + Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.

+ Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai

+ Kinh đô Ăng co với đền tháp đồ xộ như Angcovát, AngcoThom.

– Cuối thế kỷ XIII suy yếu, sau 5 lần bị người Thái xâm, năm 1432 người Khơ me bỏ kinh đô Ang co, lui về phía cư trú nam Biển Hồ (Phnôm Pênh).

– Năm 1863 bị Pháp xâm lược.

* Văn hóa: rất độc đáo

– Có chữ viết riêng từ chữ Phạn.

– Văn học dân gian và văn học viết phản ảnh tình cảm của con người đối với thiên nhiên, con người.

– Kiến trúc Hin đu giáo và kiến trúc Phật giáo: quần thể Ang co Vát và Ang co Thom.

Vương quốc Lào

– Người Lào Thơng tạo ra chum đá (cánh đồng Chum ở Xiêng Khoảng).

– Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi là người Lào Lùm

– Năm 1353 Pha Ngừm lập nước Lan Xang – Triệu Voi

– Vua -Lan Xang (XV – XVII): chia đất nước thành các mường ; xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.Cương quyết chống xâm lược Miến Điện.

– Thế kỷ XVIII Lang Xang suy yếu bị Xiêm chiếm (khởi nghĩa của Chậu A Nụ chống Xiêm năm 1827).

– Thế kỷ XIX là thuộc địa của Pháp.

– Người Lào thích ca hát

– Thế kỷ XIII, đạo phật truyền vào theo một dòng mới.

– Kiến trúc có Thát Luổng.

5/5 - (5 bình chọn)