Nên thành lập hộ kinh doanh hay doanh nghiệp?

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 18/04/2022 |
 • Tư vấn doanh nghiệp |
 • 42 Lượt xem

Khi có ý định bước vào con đường kinh doanh, việc lựa chọn cho mình một loại hình kinh doanh phù hợp là hết sức quan trọng. Hiện nay có hai loại hình kinh doanh chủ yếu là hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề Nên thành lập hộ kinh doanh hay doanh nghiệp. Vậy đối với hai loại hình kinh doanh này cái nào sẽ có lợi thế hơn. Bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Cùng là một loại hình kinh doanh nhưng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp có những điểm khác biệt nhất định. Để thấy được sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp, kính mời Qúy độc giả cùng theo dõi các nội dung dưới đây:

Thứ nhất: Về hộ kinh doanh

Về khái niệm: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.

Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh (Theo Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp).

Về chủ thể thành lập: Chủ thể thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP là cá nhân, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc một hộ gia đình làm chủ.

Về tư cách pháp nhân:  Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân. Theo quy định của pháp luật, pháp nhân sẽ chịu trách nhiệm đối với tài sản riêng của mình, mà hộ kinh doanh lại chịu trách nhiệm bằng chính tài sản riêng của chủ sở hữu và chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân.

Về địa điểm kinh doanh: Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Về quy mô: Hộ kinh doanh thường có quy mô nhỏ, mang tính chất cá nhân và hộ gia đình.

Về tính chịu trách nhiệm: Chịu trách nhiệm vô hạn, các thành viên của hộ chịu trách nhiệm bằng tài sản cá nhân với mọi nghĩa vụ của hộ trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Về khả năng huy động vốn: Không giống với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phạm vi huy động vốn hẹp hơn. Trong đó chủ yếu là từ vốn góp của thành viên hoặc các nguồn vốn vay.

Về chế độ hạch toán, kế toán: Thường đơn giản. Thuế trực tiếp, thuế khoán không phụ thuộc kết quả kinh doanh hoặc vừa khoán vừa phụ thuộc kết quả kinh doanh.

Thứ hai: Doanh nghiệp (Công ty)

Về khái niệm: Doanh nghiệp (công ty) là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh (Theo Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).

Hiện nay, có các loại hình doanh nghiệp phổ biến như sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty Hợp danh
 • Công ty TNHH 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên
 • Công ty Cổ phần

Về chủ thể thành lập: Đối tượng được thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm tổ chức và cá nhân không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú.

Trong đó, nếu đối tượng thành lập doanh nghiệp là cá nhân thì cá nhân đó phải có đủ năng lực hành vi dân sự.

Nếu đối tượng thành lập doanh nghiệp là tổ chức thì tổ chức đó phải có tư cách pháp nhân, vì tổ chức chỉ có thể đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp khi có tài sản độc lập và có khả năng chịu trách nhiệm độc lập bằng tài sản đó.

Về tư cách pháp nhân: Một tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân khi đâp ứng các điều kiện sau:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Phải có cơ cấu tổ thức theo quy định
 • Tổ chức có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình
 • Tổ chức phải nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Xét theo mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, chúng ta có các mô hình sau đây có tư cách pháp nhân:

 • Công ty TNHH
 • Công ty Hợp danh
 • Công ty Cổ phần

Còn doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Bởi lẽ tài sản của doanh nghiệp tư nhân không có sự tách biệt với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. Hay nói cách khác, doanh nghiệp tư nhân không có tài sản độc lập nên không đáp ứng đủ điều kiện để trở thành pháp nhân

Về địa điểm kinh doanh: Có thể kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau, không bị giới hạn về số lượng và phạm vi

Về quy mô: Quy mô kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện trên một quy mô lớn và không giới hạn.

Về tính chịu trách nhiệm: Chủ doanh nghiệp, thành viên góp vốn hoặc cổ đông công ty chịu trách nhiệm hữu hạn hoặc vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của công ty.

Về khả năng huy động vốn:  Doanh nghiệp có thể huy động vốn từ các nguồn như vốn góp của thành viên, vốn vay, phát hành trái phiếu, cổ phiếu hoặc huy động vốn góp thành viên mới

Về chế độ hạch toán, kế toán: Tại doanh nghiệp chế độ hạch toán kế toán được tổ chức quy mô, bài bản. Thuế trực tiếp hoặc khấu trừ.

Ưu, nhược điểm của hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Từ những phân tích trên, chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến về ưu điểm, nhược điểm của hộ kinh doanh và doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất: Ưu điểm, nhược điểm của hộ kinh doanh

Về  ưu điểm:

 • Thủ tục thành lập đơn giản.
 • Phù hợp với cá nhân kinh doanh quy mô nhỏ lẻ.
 • Không yêu cầu cao về bộ máy quản lý.
 • Chế độ sổ sách kế toán đơn giản.
 • Thủ tục kê khai và nộp thuế khoán dễ dàng.

Về nhược điểm:

 • Phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
 • Không có tư cách pháp nhân, không có con dấu.
 • Không xuất được hóa đơn GTGT, gây khó khăn về nguồn khách hàng đối với doanh nghiệp yêu cầu hóa đơn GTGT để được khấu trừ thuế.
 • Khó khăn trong việc huy động vốn.
 • Hạn chế tạo niềm tin đối với đối tác trong các hoạt động kinh tế có giá trị lớn.
 • Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một một kinh doanh.

Thứ hai: Ưu điểm, nhược điểm  của doanh nghiệp

Về ưu điểm:

 • Có tư cách pháp nhân (trừ DNTN).
 • Phù hợp với mọi quy mô kinh doanh.
 • Bộ máy quản lý rõ ràng, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp.
 • Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty (trừ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh).
 • Xuất được hóa đơn GTGT, đáp ứng yêu cầu về khấu trừ thuế GTGT của khách hàng.
 • Dễ dàng mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh và huy động vốn từ bên ngoài.

Nhược điểm của công ty/doanh nghiệp:

 • Yêu cầu cao về bộ máy kế toán phải đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán.
 • Đóng nhiều thuế với mức thuế suất cao.

Từ những phân tích trên, có thể thấy, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Do đó, câu hỏi nên thành lập hộ kinh doanh hay doanh nghiệp vẫn khiến nhiều người lăn tăn.

Nên thành lập hộ kinh doanh hay doanh nghiệp

Dưới đây chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn về việc nên thành lập hộ kinh doanh hay doanh nghiệp như sau:

Trường hợp có kế hoạch kinh doanh với quy mô lớn, có khả năng mở rộng sản xuất trong tương lai, nguồn vốn lớn và ổn định, đội ngũ nhân viên lớn thì có thể cân nhắc lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Trường hợp có kế hoạch kinh doanh với quy mô nhỏ lẻ, hạn chế về vốn, nhân công ít và không yêu cầu cao trong quản lý thì nên lựa chọn thành lập hộ kinh doanh.

Trên đây là nội dung bài viết “Nên thành lập hộ kinh doanh hay doanh nghiệp” mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Chúng tôi hi vọng những chia sẻ trên có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về ưu, nhược điểm của hai loại hình kinh doanh hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Từ đó có thể cân nhắc và quyết định lựa chọn một loại hình kinh doanh phù hợp với quy mô kinh doanh và khả năng tài chính của mình.

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập địa điểm kinh doanh

->>>> Tham khảo thêm: Thay đổi ngành nghề kinh doanh