Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 14/03/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 119 Lượt xem
5/5 - (21 bình chọn)

Ở Việt Nam hiện nay có nhiều loại hình doanh nghiệp rất phát triển như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh,…Mỗi loại hình này đều có những ưu điển và hạn chế nhất định. Vậy Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Thành lập công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Công ty TNHH là gì?

– Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật doanh nghiệp.

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật doanh nghiệp 2020.

Như vậy trước khi đưa ra quyết định Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH? thì cần nắm được khái niệm và bản chất của hai công ty như đã nêu ở trên.

Ưu điểm và hạn chế của công ty cổ phần và công ty TNHH

Để lựa chọn Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH? thì cần nắm được ưu và nhược điểm của công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

Ưu điểm và hạn chế của công ty cổ phần

– Ưu điềm:

+ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân độc lập nên mang tính ổn định rất cao. Nếu trường hợp có một cổ đông rút vốn hay phá sản thì công ty cổ phần vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không bị ảnh hưởng.

+ Các cổ đông chỉ cần chịu trách nhiệm cụ thể về tài sản và các khoản nợ tương đương với số vốn góp, cổ phần sở hữu nên tính rủi ro cho cổ đông là rất thấp.

+ Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, cổ phiếu để huy động nguồn vốn cho việc phát triển công ty.

+ Việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong công ty có thể tiến hành một cách tự do và dễ dàng.

+ Vốn điều lệ của công ty cổ phần có thể thay đổi bằng cách cho công ty phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn đầu tư vào công ty.

+ Số lượng cổ đông của công ty cổ phần không bị giới hạn vù vậy doanh nghiệp có thể nhận nhiều nguồn đầu tư từ nhiều cổ đông khác nhau.

– Hạn chế:

+ Công ty cổ phần phải có tối thiểu là 03 cổ đông mới có thể thành lập công ty;

+ Do số lượng cổ đông công ty không giới hạn nên một số trường hợp công ty có quá nhiều cổ đông dẫn đến ảnh hưởng việc quản lý và điều hành công ty.

Ưu điểm và hạn chế của công ty TNHH

Ưu điểm và hạn chế của công ty TNHH một thành viên

– Ưu điểm:

+ Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty;

+ Chỉ cần chịu trách nhiệm về khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn góp của công ty do công ty có tư cách pháp nhân;

+ Có thể huy độn vốn thông qua việc phát hành trái phiếu.

– Hạn chế:

+ Công ty TNHH một thành viên chỉ có một thành viên là chủ sở hữu công ty, dó đó sẽ có hạn chế về vốn;

+ Không thể phát hành cổ phiếu, hạn chế khi huy động vốn đầu tư.

Ưu điểm và hạn chế của công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Ưu điểm:

+ Chỉ cần có hai thành viên tiến hành góp vốn là đã có thể mở công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp đã góp nên ít gây rủi ro;

+ Điều kiện chuyển nhượng vốn chặt chẽ nên các chủ sở hữu dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi thành viên.

– Nhược điểm:

+ Việc huy động vốn bị hạn chế do không được phát hành cổ phiếu, do đó bị hạn chế về quy mô và khả năng mở rộng các lĩnh vực ngành nghề.

+ Bị giới hạn về số thành viên công ty là đến 50 thành viên nên có thể sẽ bị bỏ lỡ một số cơ hội từ các nhà đầu tư khác.

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

Để đưa ra quyết định Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH? thì cần nắm được ưu điểm và hạn chế của từng loại hình trên.

Ngoài ra việc lựa chọn thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như quy mô doanh nghiệp, số vốn, khách hàng,…để có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp.

->>> Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

->>> Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hồ Chí Minh

5/5 - (21 bình chọn)