Nam quốc sơn hà được mệnh danh là?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 2125 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Nam quốc sơn hà được mệnh danh là?

A.Áng thiên cổ hùng văn.

B.Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

C.Bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước ta.

D.Bài thơ có một không hai.

Đáp án đúng B.

Nam quốc sơn hà được mệnh danh là Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta, khẳng định chủ quyền của nhà cầm quyền Đại Việt trên các vùng đất của mình, trong văn hóa, ý nghĩa và giá trị của bài thơ trong lịch sử Việt Nam được người Việt công nhận rộng rãi.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

Nam quốc sơn hà là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt  được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam.

Khẳng định chủ quyền của nhà cầm quyền Đại Việt trên các vùng đất của mình. Bài thơ này có tác dụng khích lệ tinh thần quân sĩ, giúp Lê Hoàn chống quân Tống năm 981 và Lý Thường Kiệt chống quân Tống năm 1077.

Trong văn hóa, ý nghĩa và giá trị của bài thơ trong lịch sử Việt Nam được người Việt công nhận rộng rãi.

Vào năm 1077 quân Tống kéo đến bên kia bờ sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt kéo quân qua sông đánh rồi rút về.

Tình thế căng thẳng để khích lệ quân sĩ và làm cho giặc càng nao núng. Lý Thường Kiệt đã cho người vào đền thờ ở ven sông, ngâm to bài thơ:

“Nam quốc sơn hà nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”.

Bài thơ đã khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc ta. Đây là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta.

Từ những lời tuyên ngôn ấy làm cho quân Tống khiếp sợ, vì vậy gần 40 ngày quân giặc không tiến thêm được một nước nào nữa. Đến khi thời cơ xuất hiện, Lý Thường Kiệt cho quan đánh sang sông, tiêu diệt quân Tống, buộc Quách Quỳ phải giảng hòa, chấp nhận rút quân về nước.

Ý nghĩa bài thơ Nam quốc Sơn Hà:

– Bài thơ là đòn đánh tinh thần làm cho địch hoang mang lo sợ.

– Khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân ta.

– Khẳng định chủ quyền dân tộc và chứng minh tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến của quân và dân ta.

5/5 - (6 bình chọn)