Mức lương của thừa phát lại

  • Tác giả: nam tran |
  • Cập nhật: 18/09/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 273 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trên thực tế không có mức lương cụ thể đối với Thừa phát lại mà phụ thuộc vào năng lực của từng Thừa phát lại, khả năng xử lý công việc, kết nối các mối quan hệ, tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương nơi Văn phòng Thừa phát lại hoạt động.

Hiện nay, Thừa phát lại hoạt động trong các Văn phòng Thừa phát lại dưới hai hình thức:

– Thừa phát lại hưởng lương cố định của văn phòng để thực hiện các công việc được giao. Thu nhập của các Thừa phát lại này bao gồm lương cố định do văn phòng trả hàng tháng được hai bên thống nhất khi ký kết hợp đồng, thù lao theo vụ việc được văn phòng giao giải quyết, và phần trăm công việc do thừa phát lại giới thiệu về văn phòng.

– Thừa phát lại cộng tác với văn phòng, chủ yếu là dựa trên mối quan hệ, khách hàng của mình để nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực thừa phát lại, tự giải quyết công việc. Họ chỉ trả một phần chi phí về văn phòng theo thỏa thuận giữa hai bên.

Ta có thể thấy thu nhập của Thừa phát lại cũng như các ngành nghề khác trong xã hội, cao hay thấp hoàn toàn dựa vào năng lực, địa bàn hoạt động. Đối với những thừa phát lại giỏi chuyên môn, khả năng xử lý tình huống tốt, làm việc uy tín chất lượng, kết nối được với nhiều mối quan hệ, khách hàng thì thu nhập khá cao so với mặt bằng chung xã hội. Tuy nhiên thu nhập của Thừa phát lại cũng phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển kinh tế, xã hội nơi mà Thừa phát lại cung cấp dịch vụ.

Tại khu vực các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác mỗi ngày diễn ra rất nhiều các giao dịch khác nhau, người dân có mức thu nhập cao và muốn sử dụng các dịch vụ pháp lý để đảm bảo quyền lợi của mình thì lượng công việc liên quan đến thừa phát lại nhiều hơn và mức thù lao cũng cao hơn các địa phương khác, thông qua đó cũng làm tăng mức lương cũng như tổng thu nhập của Thừa phát lại.

>>>>> Tìm hiểu thêm bài viết: Vi bằng là gì?

5/5 - (5 bình chọn)