Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2984 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang?

A. Rửa phèn

B. Giảm độ chua của đất

C. Hạn chế xói mòn

D. Tăng bề dày lớp đất trồng

Đáp án đúng C.

Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang là hạn chế xói mòn, cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất, bắt đất phải làm ra lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, của cải, để nuôi sống và phục vụ con người.

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

 Nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao dẫn đến tăng nhu cầu về lương thực, thực phẩm, trong khi đó diện tích đất trồng có hạn. Vì vậy phải biết cách sử dụng đất một cách hợp lí, có hiệu quả.

Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất

– Ở nước ta chỉ có đất phù sa ngọt (chưa bị thoái hoá) thuộc hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long có độ phì nhiêu tương đối cao.

– Hầu hết các loại đất còn lại có tính xấu: chua, mặn, phèn, bạc màu, … cần được cải tạo.

Vì sao phải cải tạo đất

– Một số loại đất như: đất kiềm, đất chua có chứa tính Axit, Bazơ không thể để trồng cây được nên cần phải cải tạo đất

– Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất, bắt đất phải làm ra lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, của cải, để nuôi sống và phục vụ con người, biện pháp cải tạo đất cần phải có công sức, trí tuệ, vốn liếng, với điều kiện cần và đủ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”.

Các biện pháp bảo vệ đất:

Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho đất
– Cày sâu, bừa kĩ; kết hợp bón phân hữu cơ.

– Làm ruộng bậc thang.

– Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.

– Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

– Bón vôi

– Tăng bề dày lớp đất trồng

– Hạn chế xói mòn.

– Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi.

– Rửa phèn.

– Giảm độ chua của đất.

– Đất xám bạc màu.

– Đất đồi dốc.

– Đất dốc và các vùng đất để cải tạo.

– Đất phèn.

– Đất chua.

5/5 - (5 bình chọn)