Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4884 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Bên cạnh quyền lợi trong kinh doanh thì người kinh doanh cũng có nghĩa vụ nhất định. Vậy một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là gì là câu hỏi được bạn đọc quan tâm.

Câu hỏi:

Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là??

A. Lựa chọn hình thức sản xuất, kinh doanh.

B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

C. Lựa chọn quy mô kinh doanh.

D. Quyết định mặt hàng kinh doanh.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là đáp án:

B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Theo quy định tại điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Nghĩa vụ của doanh nghiệp như sau:

Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

3. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

4. Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Từ quy định pháp luật hiện hành có thể thấy thường nghĩa vụ của  nhà sản xuất kinh doanh bao gồm:

+ Kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy đăng kí kinh doanh và ngành nghề pháp luật không cấm;

+ Nộp thuế đầy đủ theo quy định pháp luật

+ Bào vệ môi trường

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

+ Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn, xã hội..

=> Như vậy đáp án đúng cho câu hỏi một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là đáp án B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

5/5 - (5 bình chọn)