Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 25/12/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 86 Lượt xem

Trong đời sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều quy tắc xử sự khác nhau. Vậy mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành gì là câu hỏi được độc giả quan tâm.

Câu hỏi: Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành

A. Nhiều quy định pháp luật.

B. Nhiều quy phạm pháp luật.

C. Một số quy định pháp luật.

D. Một quy phạm pháp luật.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành? là đáp án D. mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành một quy phạm pháp luật.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình.

Đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực, bắt buộc chung và  tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Trong đó pháp luật có tính quy phạm phổ biến bởi pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung, được áp dụng nhiều lần ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống. Đây cũng chính là ranh giới để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác.

Không chỉ vậy mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành một quy phạm pháp luật. Quy phạm là khuôn thước, khuôn mẫu, chuẩn mực. Các quy định của pháp luật là những khuôn mẫu, chuẩn mực định hướng cho nhận thức và hành vi của mọi người, hướng dẫn cách xử sự cho cá nhân, tổ chức trong xã hội. Pháp luật được áp dụng rộng rãi cho tất cả mọi người trong xã hội mà không phải chỉ áp dụng riêng cho mỗi cá nhân hay tổ chức nào. Do đó mọi người trong xã hội cần tuân theo các quy định của pháp luật đã được ban hành. Không chỉ vậy, pháp luật chính là khuôn mẫu chung cho nhiều người cùng thực hiện và cần phải tuân theo; khuôn mẫu của pháp luật sẽ được áp dụng nhiều lần trong phạm vi không gian và thời gian rộng lớn khắp mọi miền Tổ quốc.

Tính quy phạm phổ biến này của pháp luật làm nên giá trị công bằng và tính bình đẳng của pháp luật.

=> Như vậy đáp án đúng cho câu hỏi mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành là đáp án D. mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành một quy phạm pháp luật.