Mệnh giá cổ phần là gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 898 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn để thành lập hiện nay. Trong công ty cổ phần vốn của công ty sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau và gọi là cổ phần. Vốn trong công ty cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi. Bài viết sau đây của TBT Việt Nam sẽ tư vấn cụ thể về mệnh giá cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mệnh giá cổ phần là gì?

Mệnh giá cổ phần là giá trị danh nghĩa của một cổ phần được in trên mặt cổ phiếu, trái phiếu hoặc công cụ tài chính khác, vốn điều lệ của công ty cổ phần chính là tổng giá trị mệnh giá của cổ phần đã bán các loại.

Cổ đông đăng ký mua cổ phần phải thực hiện thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn là 90 ngày từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp trong điều lệ công ty hay hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định về thời gian ngắn hơn.

Hội đồng quản trị trong công ty chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đầy đủ và đúng hạn các cổ phần mà cổ đông đã đăng ký mua.

Các cổ đông chưa thanh toán hay chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá của cổ phần đã đăng ký mua và thực hiện các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định.

Mệnh giá cổ phần tối thiểu bao nhiêu?

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm khi thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị của các mệnh giá của cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong điều lệ của công ty.

Theo quy định của Luật chứng khoán thì chứng khoán được chào bán ra công chúng trên lãnh thổ Việt Nam được ghi bằng đồng Việt Nam. Mệnh giá của cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng Việt Nam.

Theo đó các công ty cổ phần thường sẽ để mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ/ cổ phần, đây cũng là mệnh giá tối thiểu để công ty cổ phần chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

Hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng bao gồm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động vốn cho tổ chức phát hành; chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán; chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua việc thay đổi cơ cấu sở hữu chung nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành.

Các tổ chức phát hành thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng cần phải thực hiện đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định.

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng bao gồm:

– Giấy đăng ký về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng;

– Bản cáo bạch gồm các nội dung: thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành; các thông tin về đợt chào bán và chứng khoán chào bán gồm điều kiện chào bán, các yếu tố rủi ro, dự kiến về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm gần nhất sau khi đã phát hành chứng khoán; báo cáo tài chính của tổ chức phát hành.

– Điều lệ của tổ chức phát hành;

– Cam kết bảo lãnh phát hành nếu có.

Trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng phải có kèm theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Nội dung bài viết trên của TBT Việt Nam đã cung cấp các thông tin cần thiết về mệnh giá cổ phần. Nếu có những vướng mắc cần giải đáp hoặc cần hỗ trợ tư vấn quý khách vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 19006560.

5/5 - (5 bình chọn)