Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 621 Lượt xem

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về các nội dung dự án đầu tư đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư sẽ được sử dụng theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Trong quá trình doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều doanh nghiệp có nhu cầu cần thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để phù hợp các thông tin khi có sự thay đổi về nhà đầu tư, vốn, tiến độ, địa điểm thực hiện dự án,…

Với những trường hợp như vậy doanh nghiệp, nhà đầu tư bắt buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận. Khi này hồ sơ không thể thiếu trong thủ tục điều chỉnh đó chính là Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bài viết sau sẽ làm sáng tỏ các nội dung liên quan đến mẫu văn bản cũng như hướng dẫn Khách hàng thực hiện quy trình thủ tục liên quan đến sự thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Thành phần hồ sơ dùng để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm những tài liệu gì?

Theo quy định tại Luật đầu tư năm 2014 thì Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về một số nội dung bắt buộc như vốn, nhà đầu tư, địa điểm thực hiện dự án đầu tư,… lúc này yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong Thành phần hồ sơ gửi lên cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ về:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh việc thực hiện dự án đầu tư theo mẫu quy định;

– Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu quy định;

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Các tài liệu quy định liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể như sau:

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao về Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư với trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, nhu cầu về lao động, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án theo quy định của Luật đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

Quy trình thực hiện điều chỉnh tại cơ quan có thẩm quyền

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện soạn thảo hồ sơ. Khách hàng chú ý trong quá trình soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần lưu ý một số điểm trong Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để tránh nhầm lẫn, sử dụng không đúng mẫu theo yêu cầu.

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư sẽ áp dụng cho điều chỉnh dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, khi này Doanh nghiệp sử dụng theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Bởi trong quá trình thực hiện, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp Khách hàng sử dụng theo biểu mẫu tại Công văn Số: 4326/BKHĐT-ĐTNN về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư.

Đa phần Khách hàng thực hiện theo biểu mẫu I.9 Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.

Tuy nhiên biểu mẫu này chỉ được sử dụng trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư và sau khi có nghị định hướng dẫn thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư.

Và khi đã ban hành ra Nghị định 118 và thông tư 16 thì Doanh nghiệp phải thực hiện theo hướng dẫn, biểu mẫu này để hoàn thành hồ sơ theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra với Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo quy định tại Điều 33, 34, 35, 36 của Nghị định 118/2015 của Chính phủ thì Doanh nghiệp phải tiến hành sử dụng biểu mẫu theo Mẫu I.8 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, chứ không được sử dụng theo mẫu I.10 tại công văn số 4326 cũ.

– Bước 2: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.

-Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Thông thường Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Trên đây là những chia sẻ của TBT Việt Nam về Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng một số nội dung liên quan. Doanh nghiệp trong quá trình tham khảo nội dung bài đọc, có điều gì chưa hiểu rõ vui lòng liên hệ hotline: 0981378999 để được chúng tôi hỗ trợ sớm nhất.

>>>>>> Tham khảo: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài