Mẫu Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật 2021

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 18/08/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 1856 Lượt xem

Trong quá trình hoạt động của mình, các doanh nghiệp luôn phải ban hành ra các bản hành chính để giải quyết các công việc nội bộ. Trong đó thông dụng nhất là các Quyết định của cấp trên.

Hiện nay theo quy định của pháp luật thì khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật thì cần phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một trong những giấy tờ quan trọng phải có trong hồ sơ thông báo là Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật. Do vậy với nội dung bài viết dưới đây TBT Việt Nam sẽ cung cấp cho Qúy khách các nội dung liên quan đến loại quyết định này.

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật là một trong những loại văn bản hành chính được sử dụng phổ biến trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, trước tiên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hoạt động giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp tham gia với tư cách đương sự trước tòa án, cơ quan trọng tài, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác trong phạm vi đại diện của mình.

Do vậy, Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là văn bản thông báo về việc doanh nghiệp tiến hành thay đổi người đại diện, nội dung của quyết định phải ghi nhận rõ về thông tin nhân thân của người đại diện mới, phạm vi đại diện và các đơn vị, phòng ban liên quan trực tiếp thi hành quyết định này.

Ai có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ở mỗi mô hình công ty khác nhau thì chủ thể có thẩm quyền ký tên vào quyết định thay đổi người đại diện pháp luật cũng khác nhau. Cụ thể như:

– Trong mô hình công ty TNHH 1 thành viên

Đối với mô hình này thì chủ sở hữu công ty sẽ là người có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty

Do vậy trong công ty TNHH 1 thành viên thì người có thẩm quyền ký tên là chủ sở hữu công ty

– Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tại pháp luật Doanh nghiệp có quy định về chủ thể làm người đại diện theo pháp luật cho công ty là người giữ các chức vụ như giám đốc/tổng giám đốc, chủ tịch HĐTV hoặc các chức danh khác nếu điều lệ có quy định

Mà việc bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh vừa kể trên thì phải thông qua sự quyết định trong cuộc họp của HĐTV, tức là HĐTV sẽ tiến hành thông qua bằng việc bỏ phiếu.

Như vậy, đối với mô hình công ty TNHH 2 thành vên trở lên thì HĐTV sẽ là chủ thể có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Mô hình công ty Cổ phần

Tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 thì HĐQT là cơ quan cao nhất trong công ty cổ phần, có thẩm quyền trong việc bãi nhiệm, miễn nhiệm hay cách chức đối với các chức danh chủ tịch HĐQT, giám đốc/tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác theo điều lệ công ty quy định.

Do đó mà chủ thể có thẩm quyền trong việc ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty ở đây là HĐQT.

Tuy nhiên đối với trường nếu việc đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời thay đổi luôn chức danh người đó đang đảm nhiệm mà dẫn đến điều lệ công ty phải điều chỉnh thì khi đó chủ thể có thẩm quyền ký quyết định ở đây sẽ là Hội đồng cổ đông công ty.

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Dưới đây Tổng đài TBT Việt Nam sẽ cung cấp cho Qúy khách Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Download Tại đây

Hướng dẫn soạn quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Về mặt hình thức thì quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cũng giống với một văn bản hành chính thông thường

Quyết định phải đảm bảo có 3 phần cơ bản là phần mở đầu, phần nội dung và phần kết.

– Tại phần mở đầu chủ thể soạn thảo phải căn cứ theo mẫu quyết định mà pháp luật quy định để trình bày

Gồm đầy đủ các nội dung về: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan ban hành ở đây chính là tên công ty, phía dưới là số quyết định, địa điểm, ngày tháng năm lập quyết định

Tiếp theo người soạn thảo tiến hành liệt kê các cơ sở pháp lý được dùng làm căn cứ để công ty ban hành ra quyết định

Một số căn cứ pháp luật thường dùng trong Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty như: Luật Doanh nghiệp 2014, điều lệ công ty, biên bản, quyết định họp…

– Đến phần nội dung là phần đề cập đến vấn đề chính của Quyết định

Chủ thể soạn thảo chia nội dung quyết định ra thành các điều luật khác nhau, chủ yếu gồm các nội dung về thông tin người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp, các bộ phận, phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này, thời gian quyết định có hiệu lực.

Trong phần thông tin về người đại diện mới thì phải gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, số chứng minh thư/thẻ căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, chức vụ hiện tại…

– Phần cuối cùng gồm hai nội dung chủ yếu là nơi nhận quyết định và phần chủ thể có thẩm quyền ký tên vào quyết định.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổng đài TBT Việt Nam, Quý vị còn băn khoăn có thể liên hệ ngay tới chúng tôi theo số 1900 6560 để được tư vấn, giải đáp.