Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần năm 2024

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1846 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự ra đời của nhiều loại hình doanh nghiệp như: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh…

Trong đó mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những đặc điểm pháp lý riêng biệt. Ở bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Công ty cổ cổ phần là gì, các đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần, thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần và quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần.

>>>> Tham khảo thêm: Thủ tục Thay đổi Giám đốc Công ty

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân phổ biến  ở Việt Nam hiện nay. Trong loại hình doanh nghiệp này thì vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là cổ phần.

Cổ phần sẽ được phát hành ra thị trường nhằm huy động vốn cho doanh nghiệp, ngoài ra công ty có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Những người sở hữu cổ phần sẽ được gọi chung là cổ đông.

Cổ đông ở đây có thể là cá nhân hoặc tổ chức, họ sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi phần vốn góp của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty.

Đồng thời họ được tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác, trừ một số trường hợp pháp luật quy định như cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết thì không được chuyển nhượng cho người khác.

Đối với cổ đông sáng lập thì trong thời gian 3 năm tinh từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải cổ đông sáng lập, trừ khi được sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông.

>>>>> Tham khảo: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất năm 2021

Thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì: “ Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc”.

Như vậy tức là giám đốc công ty có thể là một thành viên trong Hội đồng quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ thông qua hoạt động biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Ngoài ra nếu không phải là thành viên trong hội đồng quản trị thì có thể là người được thuê để giữ chức vụ theo hợp đồng lao động. Trong một số trường hợp Chủ tịch hội đồng quản trị cũng có thể kiêm luôn chức vụ giám đốc

Thông thường thì nhiệm kỳ của giám đốc là không quá 5 năm, có thể được bổ nhiệm lại không hạn chế số lần bổ nhiệm

Giám đốc sẽ là người trực tiếp điều hành công việc hàng ngày của công ty bao gồm thực hiện các kế hoạch, dự án công ty, các vấn đề tuyển dụng lao động…, chịu sự giám sát của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trực tiếp trước hội đồng quản trị và pháp luật về các công việc được giao

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Download Tại đây

Để bổ nhiệm người giữ chức vụ giám đốc công ty cổ phần thì mẫu quyết định bổ nhiệm luôn được các doanh nghiệp quan tâm.

Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về mẫu đơn bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần, các mẫu đơn chỉ mang tính chất tham khảo. Nhưng về cơ bản, khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần thì cần có những nội dung cơ bản như sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên công ty ban hành quyết định;

– Tên văn bản;

– Số hiệu văn bản, địa danh, ngày tháng ban hành văn bản;

– Các căn cứ pháp luật của quyết định bổ nhiệm giám đốc ( Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ công ty, Biên bản họp hội đồng quản trị, yêu cầu hoạt động kinh doanh, năng lực và phẩm chất cán bộ);

– Họ tên, thông tin cá nhân người được bổ nhiệm bao gồm: giới tinh, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, dân tộc, quốc tịch, nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện tại, chức vụ được bổ nhiệm;

– Quyền và nghĩa vụ của giám đốc;

– Những người chịu trách nhiệm thi hành quyết định;

– Thời điểm quyết định có hiệu lực.

Hướng dẫn soạn quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Một quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần thường có 3 phần cơ bản:

Phần mở đầu: Soạn những nội dung cơ bản đối với một văn bản thông thường. Phải đảm bảo được trình bày theo đúng quy định của pháp luật

Phần nội dung: Đây được coi là phần quan trọng nhất của quyết định bổ nhiệm. Thông qua phần này giúp cho mọi người có cái nhìn khái quát về thông tin cũng như năng lực của người. Ngoài ra quy định rõ những quyền lợi và nghĩa vụ mà giám đốc được hưởng, thời điểm quyết định chính thức có hiệu lực. Do vậy người soạn thảo cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

+ Nắm rõ thông tin cá nhân về người được bổ nhiệm

+ Quy định rõ các quyền và nghĩa vụ mà người giữ chức vụ nhận được.

Lưu ý các quyền lợi và nghĩa vụ này phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật doanh nghiệp và nội dung điều lệ doanh nghiệp

+ Tiếp đó ghi rõ tên người được bổ nhiệm và các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định

+ Ghi rõ thời điểm quyết định chính thức có hiệu lực

Phần cuối: Cần có đầy đủ chữ ký và nơi nhận. Ở phần này lưu ý phải xác định đúng người có thẩm quyền ký tên, ví dụ ở công ty cổ phần thì người có đủ thẩm quyền ký tên là Chủ tịch hội đồng quản trị ký theo hình thức thay mặt Hội đồng quản trị

Như vậy, để có thể làm một quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần thì cần có:

+ Những kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng cơ bản

+ Nắm rõ các quy định của pháp luật Doanh nghiệp

+ Cách trình bày logic, khoa học.

>>>>>Tham khảo thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất năm 2024

5/5 - (5 bình chọn)