Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 01/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 56 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty là một thuật ngữ quen thuộc đối với các doanh nghiệp do đó Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty là một ván đề nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía các công ty.

Khi nào cần phải lập phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty?

Tên công ty là một trong những thành tố quan trọng của công ty tuy nhiên vì một lý do nào đó mà công ty cần phải thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty khi đó sẽ có các vấn đề nảy sinh đối với các Hợp đồng, văn bản mà công ty đã thực hiện ký kết trước đó.

Việc ký kết lại các hợp đồng là không cần thiết và gây phiền hà cho cả hai bên chủ thể do vậy các bên có thể lựa chọn việc ký bổ sung các phụ lục hợp đồng với mục đích là thay đổi hoặc bổ sung thông tin về tên doanh nghiệp của mình.

Phụ lục hợp đồng là một phần của hợp đồng, có hiệu lực pháp lý tương đương với hợp đồng, nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của hợp đồng. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty là một biểu mẫu văn bản được sử dụng trong các trường hợp sau khi bên tham gia ký kết hợp đồng cần thay đổi hoặc điều chỉnh các nội dung và các điều khoản về thay đổi tên công ty thì có thể sử dụng biểu Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty để hoàn thiện.

Nội dung của phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Khi soạn thảo Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty cần có những nội dung cơ bản sau đây:

– Căn cứ ký phụ lục hợp đồng.

– Nội dung phụ lục: Thông tin của Công ty cũ (tên gọi cũ, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, số điện thoại); thông tin của Công ty mới (tên gọi mới, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, số điện thoại).

– Cam kết của các bên.

– Thời điểm có hiệu lực hợp đồng.

– Chữ ký của người có thẩm quyền.

Lưu ý khi soạn thảo Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty: Đơn vị cần kèm theo Giấy phép đăng ký kinh doanh mới đã được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố địa phương chấp thuận với nội dung đổi tên.

Các thông tin khác về mã số thuế, địa chỉ giữ nguyên thì không cần phải có xác nhận, trong trường hợp đổi trụ sở, cần cung cấp thêm xác nhận của Chi cục thuế quản lý để đảm bảo hoạt động ký kết Hợp đồng giữa các bên được hợp pháp.

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Trên thực tế, không ít trường hợp khi thực hiện hợp đồng sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề mà các bên chưa lường trước được. Khi đó, nếu các bên muốn thống nhất ý chí để tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có thể thỏa thuận ký phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng.

Tùy theo nội dung thể hiện mà phụ lục sẽ có tên gọi khác nhau. Ví dụ: Phụ lục thay đổi tên công ty. Quý khách hàng có thể tham khảo Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty sau đây:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

(Kèm theo Hợp đồng số: … Ký ngày …/…/20…)

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ theo HĐKT số … đã ký kết ngày … tháng … năm 20…;

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ………………………. Chúng tôi gồm:

CÔNG TY …………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………

Người đại diện: ………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

(Sau đây gọi là “Bên A”)

CÔNG TY ……………………………………………………………………(Bên B)

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Căn cứ theo nhu cầu thực tế của 2 bên;

Hai bên thỏa thuận và thực hiện bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết sẽ thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:

Điều 1: Thay đổi tên Công ty:

STT Thông tin hiện tại Thông tin mới sau khi thay đổi
1 Tên công ty
2 Địa chỉ trụ sở chính
3 Mã số thuế công ty
4 Số điện thoại liên hệ

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..

Phục lục hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Phụ lục Hợp Đồng này đã được lập và ký bởi người đại diện có thẩm quyền của Các Bên vào ngày ghi trên.

Phụ lục này được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, đóng dấu)

 

Những lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Trong quá trình soạn thảo Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– Hình thức: Hình thức phụ lục hợp đồng phải phù hợp với hình thức của hợp đồng, trong trường hợp pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định đó.

– Nội dung của phụ lục hợp đồng:

+ Do các bên tự thỏa thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, bình đẳng và thiện chí với nhau.

+ Phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

+ Đối tượng của phụ lục hợp đồng là những hàng hóa mà pháp luật không cấm, không trái với đạo đức xã hội.

– Phạm vi ủy quyền: Các bên trong phụ lục hợp đồng cần lưu ý đến địa vị pháp lý của người đực đại diện ủy quyền, phạm vi được ủy quyền nhằm tránh tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền hoặc vượt quá phạm vi đại diện ủy quyền.

Trên đây là nội dung bài viết về Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty, hy vọng rằng bài viết Công Ty Luật Hoàng Phi đã cung cấp những thông tin hữu ích để quý độc giả có thể tham khảo trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng.

5/5 - (4 bình chọn)