Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02 năm 2023

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 31/12/2022 |
  • Biểu mẫu |
  • 1734 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Những thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các quyền và thực hiện nghĩa vụ đối với mỗi cá nhân cũng như việc thực hiện các công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

TBT Việt Nam là một đơn vị uy tín và có kinh nghiệm lâu năm sẽ giúp khách hàng thực hiện công việc này 1 cách đơn giản nhất qua bài viết về Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02.

Các nội dung trình bày dưới đây được căn cứ theo quy định tại thông tư 36/2014/TT-BCA.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú mới nhất năm 2021 thế nào?

Thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là gì?

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) được sử dụng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như:

– Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;

– Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

– Thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú;

– Xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú;

– Tách sổ hộ khẩu;

– Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

– Cấp giấy chuyển hộ khẩu; xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú;

– Gia hạn tạm trú.

Khi có thay đổi những nội dung thông tin trong bản khai nhân khẩu thì công dân phải khai bổ sung bằng mẫu HK02 và chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Các bước thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Căn cứ theo những quy định tại Luật cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013, chúng tôi xin nêu ra quy trình thay đổi như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ

Các bạn căn cứ theo các trường hợp dưới đây để nộp hồ sơ theo quy định:

– Với công dân chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; thẩm quyền cấp giấy thuộc Trưởng Công an xã, thị trấn

– Trường hợp công dân chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thẩm quyền cấp giấy thuộc Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bước 3: Trả kết quả, nhận giấy chuyển hộ khẩu

Sau thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho người yêu cầu. Người yêu cầu nhận kết quả đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả, viết phiếu nộp lệ phí.

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK2 mới nhất

Download Tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK02 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): …………………………………………………………………. 2. Giới tính:……………..

3. CMND số:………………….…………………….4. Hộ chiếu số:……………………………………….

5. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:……………………..

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu

1. Họ và tên (1):………………………………………….……………………. 2. Giới tính:………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/…..………….. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:…………………

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:………………………………………………….

8. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….

9. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………..

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………..

11. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………….

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

……………………………….……………..……………… Số điện thoại liên hệ:………………………..

13. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….14. Quan hệ với chủ hộ:………………..

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

16. Những ngưi cùng thay đi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký
, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Mẫu HK02 được ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCA là biểu mẫu được sử dụng trong thủ tục thay đổi hộ khẩu và đăng ký tạm trú, tạm vắng).

>>> Tham khảo: Tất Tần Tật Các Mẫu Đơn Đề Nghị mới nhất năm 2021

Hướng dẫn cách viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu mẫu KH2

I. Thông tin về người viết phiếu báo

Các thông tin này đều phải ghi đúng theo thông tin trên giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh… do cơ quan chức năng cấp.

– (1) Mục họ tên: Các bạn cần ghi bằng chữ in hoa có dấu. Ví dụ: NGUYỄN VĂN MINH

– (2) Phần giới tính: Nếu là nam ghi Nam, nếu là nữ ghi Nữ

– (3) Mục CMND, (4) số hộ chiếu: Nếu có 2 giấy tờ này các bạn điền cả 2 còn không chỉ cần ghi số CMND.

– (5) Nơi thường trú: bạn cần ghi rõ địa chỉ trong sổ hộ khẩu (số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố thuộc Trung ương) và số điện thoại (nếu có)

II. Phần Thông Tin Kê Khai Thay Đổi Hộ Khẩu, Nhân Khẩu

– Mục (1), (2), (6), (7) các bạn điền theo như mục I ở trên

– Mục (3) Ngày tháng năm sinh: Ghi theo ngày tháng năm sinh dương lịch và ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho tháng sinh và năm sinh là 04 số.

– Mục (4) Dân tộc: Bạn căn cứ vào thông tin cá nhân của bản thân

– Mục (5) Quốc tịch: Nếu là người Việt Nam ghi là Việt Nam còn với người mang quốc tịch khác các bạn cần ghi rõ quốc tịch của mình.

– Mục (8) Nơi sinh, (9) nguyên quán: các bạn căn cứ theo thông tin cá nhân bản thân để hoàn thiện

– Mục (10) Mục nghề nghiệp, nơi làm việc: Các bạn ghi rõ nghề nghiệp của mình, ghi cụ thể địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi các bạn đang làm việc.

– Mục (11) Nơi thường trú: các bạn cần ghi thông tin này theo lý lịch

– Mục (12) Địa chỉ chỗ ở hiện nay cần ghi địa chỉ các bạn đang sinh sống chú ý phân biệt với mục (11)

– Mục “ (13) Họ và tên chủ hộ” và “ (14) Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:

a) Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ;

b) Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó;

c) Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

– Mục “ (15) Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt nội dung, mục đích thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

– Mục (16) những người cùng thay đổi: nếu trong trường hợp có người cùng thay đổi thì các bạn có thể cung cấp nhưng thông tin theo mẫu

– Mục “Ý kiến của chủ hộ”: đây là phần ý kiếncủa chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.

– Mục “Xác nhận của Công an”: do cơ quan công an thực hiện.

Trên đây là những nội dung có liên quan về mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02 Quý vị có thể tham khảo khi làm các thủ tục đăng ký cư trú. Trong quá trình thực hiện bài viết, chúng tôi rất mong muốn nhận được những đóng góp của Quý độc giả.

Xin chân thành cảm ơn!

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng góp vốn kinh doanh mới nhất năm 2021

>> Tham khảo: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

>>> Tham khảo: Bản khai nhân khẩu

5/5 - (5 bình chọn)