Mẫu hợp đồng ủy quyền mới nhất năm 2022 như thế nào?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 06/01/2022 |
  • Biểu mẫu |
  • 1019 Lượt xem

Hiện nay trên thực tế do nhiều lý do, trường hợp bất khả kháng mà chủ sở hữu đất không thể trực tiếp bán, sử dụng và chuyển nhượng đất của mình có nhu cầu ủy quyền cho người khác thực hiện những công việc này.

Vì thế, Tổng đài tư vấn 1900 6560 của chúng tôi hôm nay sẽ giúp bạn hiểu hơn về khái niệm hợp đồng ủy quyền, phân biệt được giữa hợp đồng ủy quyền và giấy ủy quyền, những nội dung bắt buộc cần có trong một bản hợp đồng ủy quyền và hướng dẫn bạn soạn một số hợp đồng ủy quyền qua mẫu hợp đồng cụ thể.

>>> Tham khảo: Phụ lục hợp đồng tiếng Anh và những lưu ý quan trọng

Hợp đồng ủy quyền là gì?

Theo quy định tại điều 562 của Bộ luật dân sự 2015 thì Hợp đồng ủy quyền là một loại hợp đồng dân sự vì được giao kết dựa trên sự thoả thuận giữa các bên, gồm bên được ủy quyền  và bên ủy quyền.

Trong đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ nhân danh bên ủy quyền thực hiện công việc, còn bên ủy quyền phải trả thù lao nếu pháp luật có quy định hoặc giữa hai bên có thỏa thuận khác.

>>> Xem thêm: Tất Tần Tật Các Mẫu Đơn Đề Nghị mới nhất

So sánh hợp đồng ủy quyền và giấy ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền và giấy ủy quyền thường được dùng trong giao kết hợp đồng. Vậy hợp đồng ủy quyền và giấy ủy quyền có sự giống và khác nhau ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần bài viết sau đây:

a) Giống nhau:

– Về hình thức ủy quyền: cả hai đều được lập thành văn bản.

– Về nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền đều sẽ đại diện cho Bên ủy quyền để xác lập và thực hiện giao dịch dân sự.

– Về chấm dứt ủy quyền: Các bên đều có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

b) Khác nhau

Tiêu chí Giấy uỷ quyền Hợp đồng uỷ quyền
Khái niệm

 

 

Giấy ủy quyền là một dạng văn bản trong đó có thỏa thuận rằng cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân sẽ uỷ quyền cho người khác đại diện cho mình để xác lập, thực hiện những giao dịch dân sự.

 

 

Hợp đồng ủy quyền là một loại hợp đồng dân sự vì được giao kết dựa trên sự thoả thuận giữa các bên, gồm bên được ủyquyền  và bên ủy quyền.

Trong đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ nhân danh bên ủy quyền thực hiện công việc, còn bên ủy quyền phải trả thù lao nếu pháp luật có quy định hoặc giữa hai bên có thỏa thuận khác.

Chủ thể ủy quyền

 

 

Người ủy quyền lập và ký giấy ủy quyền (hay còn gọi là ủy quyền đơn phương)

 

 

Được lập và ký bởi cả hai bên người ủy quyền và người được ủy quyền
Quyền và nghĩa vụ của các bên khi ủy quyền

 

 

 

 

Không quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên

 

 

Có quy định cụ thể về những quyền và nghĩa vụ của các bên
Thời hạn ủy quyền

 

 

Thời hạn ủy quyền của giấy ủy quyền do người ủy quyền quyết định hoặc theo pháp luật quy định.

 

 

Thời hạn uỷ quyền của Hợp đồng ủy quyền do các bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không có thoả thuận và pháp luật cũng không có quy định thì hợp đồng này có hiệu lực trong một năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.

Nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng ủy quyền là gì?

Những nội dung cơ bản, bắt buộc phải có trong Hợp đồng ủy quyền gồm:

– Chủ thể của hợp đồng

– Đối tượng của hợp đồng

– Nội dung hợp đồng

– Giá và phương thức thanh toán

– Những quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng

– Thời hạn của hợp đồng

– Thỏa thuận phạt khi vi phạm và mức bồi thường thệt hại

– Điều kiện để chấm dứt hợp đồng ủy quyền và thỏa thuận về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

– Thỏa thuận về cách thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin chuyển trường cho con mới nhất

Các mẫu hợp đồng ủy quyền mới nhất

+ Mẫu hợp đồng ủy quyền bán đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**************

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

V/v: Mua bán đất

Hôm nay, ngày 08 tháng 06 .năm 2020 tại số 90 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông: NGUYỄN VĂN TÍNH

Sinh ngày: 15/04/1960

Chứng minh nhân dân/CCCD số: 164634xxx cấp ngày 08/05/1975 tại CA Ninh Bình

Hộ khẩu thường trú: xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

 ( Trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện tài sản chung của gia đình, vợ chồng thì tất cả các chủ sở hữu đều phải được thể hiện và phải ký tên trong hợp đồng ủy quyền)

Bên được ủy quyền (Bên B):

Bà: PHẠM THỊ KIM THANH

Sinh ngày: 09/11/1967

Chứng minh nhân dân/CCCD số: 164634xxx cấp ngày 12/06/1985 tại CA Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: số nhà 1194 đường Láng, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Nay hai bên chúng tôi đồng ý với các thoả thuận về việc giao kết hợp đồng ủy quyền sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Tùy vào nội dung công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ nhân danh bên A để thực hiện.

(Ví dụ bà PHẠM THỊ KIM THANH thay mặt ông NGUYỄN VĂN TÍNH thực hiện giao dịch bán mảnh đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của ông Tính theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và những tài sản khác gắn liền với đất số 06/2019 với số tiền cụ thể là 500.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) trong thời hạn 1 năm.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là 1 năm kể từ ngày 08/06/2020.

ĐIỀU 3: THÙ LAO

Thù lao hợp đồng do các bên tự thỏa thuận (nếu có).

Nếu ủy quyền có thù lao thì cần ghi rõ thời gian và phương thức thanh toán thù lao.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Bên A có các quyền như sau :

a) Có quyền yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về quá trình thực hiện giao dịch được ủy quyền.

b) Khi hết thời hạn được ủy quyền, bên A có quyền yêu cầu bên B giao lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất;

c) Được bồi thường thiệt hại (mức cụ thể theo thỏa thuận hoặc theo pháp luật), nếu bên B có vi phạm về thời hạn được ủy quyền.

Một số quyền lợi khác …

Bên A có các nghĩa vụ như sau:

a) Trao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho bên B để bên B tiến hành giao dịch bán đất;

b) Phối hợp với bên B để việc bán đất có thể diễn ra thuận lợi hơn.

Một số nghĩa vụ khác…

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Các quyền của bên B

a) Được nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất từ bên A để thực hiện giao dịch bán đất

Một số quyền lợi khác,…

Nghĩa vụ của bên B

a) Thực hiện công việc ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền và báo cho bên A về tiến trình thực hiện công việc đó;

b) Thông báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền biết về phạm vi ủy quyền, thời hạn và việc bổ sung, sửa đổi phạm vi ủy quyền;

c) Có trách nghiệm giữ gìn, bảo quản phương tiện và tài liệu được giao để thực hiện công việc ủy quyền;

d) Giữ bí mật thông tin liên quan đến việc giao dịch khi thực hiện ủy quyền;

đ) Sau khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, bên B phải giao lại cho bên A những tài sản đã nhận và những lợi ích trước đó.

e) Phải bồi thường thiệt hại nếu có vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

Một số nghĩa vụ khác,…

ĐIỀU 8: LỜI CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B phải chịu trách nhiệm về những lời cam đoan sau đây trước pháp luật:

1. Việc giao kết Hợp đồng này trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không có dấu hiệu bị lừa dối hoặc ép buộc

2. Các bên cần thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng ủy quyền.

Một số lời cam đoan khác,…

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Các bên đều đã tự đọc lại Hợp đồng, đã hiểu rõ và đồng ý với tất cả các điều khoản thỏa thuận trong Hợp đồng và ký tên dưới đây để làm bằng chứng chứng minh

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực từ 08/06/2020

                                                                Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

                 Bên A                                                                                                                   Bên B

(Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                             (Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

+ Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng đất

Tương tự như mẫu hợp đồng ủy quyền bán đất, hợp đồng ủy quyền sử dụng đất đều gồm những điều khoản như trên, tuy nhiên nội dung trong mỗi điều sẽ khác.

Để được hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 1900 6560

+ Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tương tự như mẫu hợp đồng ủy quyền bán đất, hợp đồng ủy chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều gồm những điều khoản như trên, tuy nhiên nội dung trong mỗi điều sẽ khác.

Để được hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 1900 6560.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất