Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2023

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 03/01/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 35953 Lượt xem
4.3/5 - (6 bình chọn)

Hợp đồng lao động ngày càng trở nên quan trọng đối với cả người lao động và đơn vị người sử dụng lao động bởi các quyền lợi của chính mình thông qua nội dung của hợp đồng.

Để có một bản hợp đồng lao động phù hợp, đầy đủ các nội dung thì không phải ai cũng thể soạn thảo đầy đủ được. Vậy mẫu hợp đồng lao động mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Khi soạn thảo các loại hợp đồng cần chú ý ra sao? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

>>> Đọc thêm: Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất mới nhất năm 2020

Hợp đồng lao động là gì?

Theo quy định tại điều 15, Bộ luật lao động năm 2012 quy định: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và đơn vị người sử dụng lao động về công việc có trả lương, các điều kiện làm việc cụ thể, các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động được kí kết trên nguyên tắc tự nguyện giữa các bên tham gia vào quan hệ lao động, bình đẳng và phù hợp với các quy định pháp luật về lao động.

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng thiết kế kiến trúc mới nhất năm 2021

Các loại hợp đồng lao động hiện nay

Điều 22, Bộ luật lao động năm 2012 quy định hiện nay có các loại hợp đồng lao động sau đây:

Thứ nhất: Loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Đây là loại hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn, thời điểm để chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Thứ hai: Loại hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Đây là loại hợp đồng mà trong đó người lao động và người sử dụng lao động xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Thứ ba: Loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn làm việc với thời gian dưới 12 tháng.

Như vậy, quy định pháp luật hiện hành về lao động quy định có 03 loại hợp đồng lao động và tùy theo tính chất công việc mà người lao động và người sử dụng lao động lựa chọn loại hợp động lao động để thực hiện ký kết. Tương ứng với từng loại hợp đồng được ký kết sẽ có các quy định về thời hạn thông báo trước của người lao động đối với đơn vị người sử dụng lao động khi nghỉ việc, có thuộc vào trường hợp bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không?

Khi thực hiện ký kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động lập hợp đồng thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

Lưu ý: Đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết bằng lời nói.

Quy định nội dung bắt buộc của hợp đồng lao động

Hiện nay, quy định nội dung bắt buộc của hợp đồng lao động khi giao kết hợp đồng giữa người lao động và đơn vị người sử dụng lao động quy định bao gồm các nội dung sau:

Hợp đồng lao động phải đảm bảo có các nội dung (bắt buộc) sau đây:

+ Họ tên và địa chỉ của người lao động hoặc của người đại diện hợp pháp cho người lao động đó;

+ Các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc các giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

+ Công việc cụ thể, địa điểm nơi làm việc;

+ Thời hạn của hợp động lao động;

+ Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

+ Chế độ nâng lương, nâng bậc;

+ Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

+ Vấn đề trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

+ Vấn đề tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

+ Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định pháp luật thì đơn vị người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về các vấn đề như: nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, các quyền lợi liên quan và trách nhiệm bồi thường khi người lao động vi phạm;

Trường hợp người lao động làm việc trong các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể thỏa thuận giảm bớt một số nội dung của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung hợp đồng về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng do chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm Giám đốc tại đơn vị doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Chính phủ quy định (được hướng dẫn theo chương 3 nghị định 44/2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động).

Như vậy, theo quy định về nội dung hợp đồng lao động sẽ bao gồm các nội dung bắt buộc và những nội dung có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tính chất công việc mà người lao động và đơn vị người sử dụng lao động có thể thỏa thuận để cắt giảm hoặc bổ sung vào hợp đồng.

>>> Tham khảo: Tổng hợp Mẫu hợp đồng thuê xe mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất và hợp đồng có liên quan

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Download Tại đây

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là một trong các loại hợp đồng theo quy định pháp luật về lao động hiện hành quy định. Quý Độc giả có thể tham khảo mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               ….., ngày …. tháng …. năm 2020

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của Bộ luật lao động năm 2012;

Căn cứ Điều lệ công ty ………………………………………………………………………

Căn cứ quy chế đào tạo của công ty ………………………………………………………

Căn cứ nhu cầu và thỏa thuận của hai bên,

Chúng tôi gồm:

CÔNG TY ……………………………………………………………………………

Đại diện pháp luật: …………………………. Chức vụ: Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………….. Fax: …………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

VÀ:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………

Giới tính: …………………………………………………………………………….

Quốc tịch: Việt Nam                                                  Ngày sinh: ……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………… cấp ngày ………….. nơi cấp……………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………..

Nay, sau khi bàn bạc và thống nhất hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 01. Thời hạn và công việc hợp đồng

1. Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

2. Địa điểm làm việc: nhà máy tại …………………….

3. Vị trí: …………………….

4. Công việc phải làm: …………………………….

Điều 02. Chế độ làm việc và nghỉ ngơi

1. Ngày làm việc: từ thứ 02 đến thứ 07 hàng tuần. Hai bên công nhận và đồng ý rằng ngày làm việc có thể thay đổi, ngày làm việc có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của công việc và quyết định của Công ty.

2. Thời gian làm việc hàng ngày: sáng từ: …………….; Chiều từ: ………….

3. Chế độ khác: các chế độ khác của người lao động như nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ thai sản, trợ cấp thôi việc,… sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động . Luật bảo hiểm xã hội và nội quy lao động của Công ty.

4. Dụng cụ làm việc: được cấp phát những dụng cụ làm việc cần thiết theo quy định của công ty và theo yêu cầu của công việc được giao.

5. Phương tiện đi lại từ nhà đến Công ty: ……………………………………….

Điều 03. Các chế độ lương, thưởng, phụ cấp

1. Mức lương

+ Mức lương cơ bản là: …………………………………………….

+ Phụ cấp chuyên cần: ………………………………………………

+ Trợ cấp đi lại: …………………………………………………….

+ Trợ cấp nhà ở: …………………………………………………….

2. Tiền thưởng lương tháng 13. …………………………………………

3. Tiền thưởng các ngày lễ: ………………………………………………

4. Tiền lương ngoài giờ: …………………………………………………

5.Chế độ xét tăng lương. Người lao động sẽ được xem xét điều chỉnh tăng tiền lương theo định kỳ ……. Mức điều chỉnh sẽ được công ty quyết định trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao.

6. Hình thức trả lương, thưởng, phụ cấp: theo thời gian/theo sản phẩm,

7. Phương thức trả lương: chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt

Điều 04. Các khoản thu nhập khác

Tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh và chính sách của công ty trong thời kỳ, người lao động có thể được nhận các khoản tiền bổ sung khác ngoài tiền lương theo quy định.

Điều 05. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền lợi

– Người lao động được hưởng chế độ nghỉ ngơi như sau:

+ Ngày nghỉ hàng tuần: ngày chủ nhật hàng tuần.

+ Nghỉ Lễ tết: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Nghỉ phép năm: một năm người lao động có 12 ngày nghỉ phép vẫn hưởng nguyên lương.

– Người lao động được hưởng lương, phụ cấp, thưởng và các chế độ khác theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng lao động này.

– Người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp dựa trên mức lương cơ bản và theo quy định của pháp luật hiện hành;

– ……………………………………………………………………………..

2. Nghĩa vụ

– Hoàn thành các công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động;

– Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và của công ty về an toàn lao động , kỷ luật lao động và quy chế, quy định công ty;

– Có trách nhiệm bảo mật các thông tin của công ty, người lao động khác đang làm việc tại công ty và các thông tin của khách hàng;

– ………………………………………………………………………………

Điều 06. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của công ty;

– Khen thưởng và kỷ luật người lao động;

– ……………………………………………………………………………..

2. Nghĩa vụ

– Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng lao động;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy định pháp luật;

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong trường hợp bị khách hàng hoặc bên thứ ba xâm phạm;

– ……………………………………………………………………………..

Điều 07. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một trong các bên vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng thì bên bị vi phạm sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên vi phạm bồi thường các thiệt hại xảy ra theo quy định pháp luật.

Điều 08. Thời hạn của hợp đồng, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

1. Thời hạn của hợp đồng: hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các bên trong hợp đồng ký kết vào hợp đồng.

2. Sửa đổi/bổ sung hợp đồng ……………………………………………………

3. Hợp đồng chấm dứt trong các điều kiện sau: ………………………………

Điều 09. Điều khoản thi hành

……………………………………………………………………………………….

     Người lao động                                                                                                   Người sử dụng lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                      (Ký và đóng dấu)

 

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Download Tại đây

Hợp đồng lao động theo mùa vụ là một trong 03 loại hợp đồng được quy định về các loại hợp đồng lao động quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 dùng để thỏa thuận về việc thực hiện các công việc có tính chất không thường xuyên, mang tính chất tạm thời hoặc một công việc nhất định mà có thời hạn dưới 12 tháng.

Nội dung trong hợp đồng các bên vẫn phải đảm bảo theo quy định tại Điều 23 Bộ luật lao động năm 2012, Quý độc giả có thể tham khảo mẫu hợp đồng lao động thời vụ dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                               ….., ngày …. tháng …. năm 2020

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO MÙA VỤ

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của Bộ luật lao động năm 2012;

Căn cứ Điều lệ công ty ………………………………………………………………………

Căn cứ quy chế đào tạo của công ty ………………………………………………………

Căn cứ nhu cầu và thỏa thuận của hai bên,

Chúng tôi, một bên là:

CÔNG TY ……………………………………………………………………………

Đại diện pháp luật: …………………………. Chức vụ: Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Điện thoại: ………………………………………….. Fax: ………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

Và:

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………

Quốc tịch: Việt Nam                                                  Ngày sinh: ……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………… cấp ngày ………….. nơi cấp……………………

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động thời vụ và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 01. Công việc thực hiện theo hợp đồng

1. Công việc: ………….

2. Địa điểm làm việc: Tại cơ sở: ………………………………………………..

Điều 02. Thời hạn của hợp đồng lao động

Loại hợp đồng lao động: là hợp đồng thời vụ với thời gian …. tháng

Cụ thể: Từ ngày ……… đến ngày …………

Điều 03. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

1. Thời gian làm việc: Toàn thời gian/Theo ca cụ thể từ: ……… đến …………

2. Thời gian nghỉ ngơi: ngày chủ nhật và Lễ tết theo quy định của Bộ luật lao động.

Điều 04. Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền lợi:

+ Mức lương cụ thể: …………………………………………………………

+ Hình thức trả lương: ………………………………………………………

+Thời hạn trả lương: ………………………………………………………..

+ Quyền lợi được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: …………………………………………………………………….

2. Nghĩa vụ:

+ Hoàn thành các công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động;

+ Chấp hành các nội quy, điều lệ của Công ty.

Điều 05. Quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền hạn:

Công ty có quyền kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người lao động trong thời gian làm việc vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ:

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được học tập và làm việc;

+ Thanh toán khoản lương theo thỏa thuận của công ty.

Điều 06. Thỏa thuận khác

Ngoài các khoản tiền lương theo hợp đồng mà người lao động được nhận sẽ được hỗ trợ thêm 01 bữa ăn giữa các ca nghỉ.

Điều 07. Điều khoản thi hành.

1. Hợp đồng thời vụ được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

2. Hợp đồng thời vụ có hiệu lực từ ngày bắt đầu hợp đồng.

    Người lao động                                                                                                             Công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                   (Ký và đóng dấu)

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động thử việc

Download Tại đây

Hợp đồng thử việc là văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động trước khi bắt đầu một công việc. Quý độc giả có thể tham khảo mẫu hợp đồng lao động thử việc dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                           ….., ngày …. tháng …. năm 2020

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của Bộ luật lao động năm 2012;

Căn cứ Điều lệ công ty ………………………………………………………………………

Căn cứ quy chế đào tạo của công ty ………………………………………………………

Căn cứ nhu cầu và thỏa thuận của hai bên,

Chúng tôi, một bên là:

CÔNG TY ……………………………………………………………………………

Đại diện pháp luật: …………………………. Chức vụ: Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Điện thoại: ………………………………………….. Fax: ………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

Và:

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………

Quốc tịch: Việt Nam                                                  Ngày sinh: ……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………… cấp ngày ………….. nơi cấp……………………

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thử việc đối với công việc: ……………………………………………….

Điều 02: Nơi làm việc

Phòng/Bộ phận: ………. Nhà máy sản xuất của Công ty …………….. tại …………………………………………………………………………………

Điều 03. Thời gian thử việc

Cụ thể: Từ ngày ………………………… đến ngày ………………………………

Từ thứ 02 đến thứ 07 hàng tuần. Hai bên công nhận và đồng ý rằng, ngày thử việc có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của công việc và quyết định của Công ty. Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian thử việc, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo với người lao động ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày thay đổi.

Thời gian thử việc hàng ngày: sáng từ 8h00 đến 12h00; chiều từ 13h00 đến 17h00;

Thời gian nghỉ ngơi: ngày chủ nhật và Lễ tết theo quy định của Bộ luật lao động.

Điều 04. Nghĩa vụ và quyền lợi trong thời gian thử việc

1. Nghĩa vụ:

– Chấp hành nội quy, quy chế của Công ty và quy định của pháp luật;

– Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy định của Luật lao động và của Công ty;

– Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của người phụ trách

2. Quyền lợi:

– Người thử việc được công ty phân công người phụ trách hướng dẫn và được phân công công việc;

– Người thử việc được trả lương thử việc:

+ Lương cơ bản: ………

+ Phụ cấp chuyên cần: ………..

+ Phụ cấp xăng xe: ………….

+ Phụ cấp nhà ở: …………….

+ Thời hạn trả lương: tiền lương được chi trả 01 lần/tháng vào ngày 15 hàng tháng , trong trường hợp ngày 15 hàng tháng là ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì ngày chi trả lương sẽ được chuyển sang ngày kế tiếp.

Điều 05. Nghĩa vụ và quyền hạn của công ty

1. Nghĩa vụ:

– Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thử việc được học tập và làm việc;

– Thanh toán khoản lương thử việc theo thỏa thuận của công ty.

2. Quyền hạn:

Công ty có quyền kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người lao động trong thời gian thử việc vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 06. Thỏa thuận khác

– Người thử việc không phải trả bất kì chi phí nào trong thời gian thử việc cho công ty;

– Không có ràng buộc yêu cầu phải làm việc cho công ty sau khi hết thời gian thử việc;

– Kết thúc thời gian thử việc nếu người lao động thử việc có tinh thần, thái độ, trách nhiệm và hoàn thành tốt công việc sẽ được công ty xem xét ký Hợp đồng chính thức.

Điều 07. Điều khoản thi hành

– Hợp đồng thử việc được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

– Hợp đồng thử việc có hiệu lực từ ngày bắt đầu hợp đồng.

    Người lao động                                                                                                 Người sử dụng lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                   (Ký và đóng dấu)

Trên đây là những thông tin chúng tôi cập nhật về mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo pháp luật hiện hành. Trong quá trình tham khảo bài viết, còn vấn đề gì cần hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng đài tư vấn pháp lý 1900 6560.

>>> Xem thêm: Tổng hợp mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất

4.3/5 - (6 bình chọn)