Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới năm 2024

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 10/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1345 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Hiện nay, thị trường lao động ở Việt Nam ngày càng phát triển bởi nhu cầu sử dụng lao động ngày càng tăng. Để ghi nhận quan hệ lao động giữa các bên không thể bỏ qua hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động, đặc biệt là hợp đồng lao động không xác định thời hạn nếu không được soạn đúng đắn có thể gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các bên.

Chính vì vậy, nhằm giúp mọi người có thể đảm bảo đầy đủ quyền lợi của mình khi tham gia thỏa thuận giao kết hợp đồng trong quan hệ lao động tổng đài 19006560 xin giới thiệu đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn.

>>> Xem thêm: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng như thế nào?

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là sự giao kết bằng văn bản giữa các chủ thể tham gia, cụ thể là người sử dụng lao động và người lao động về các điều khoản liên quan đến lương của công việc, điều kiện công việc, một số quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

Hợp đồng lao động cũng có thể sự giao kết bằng lời nói giữa các bên thỏa thuận về công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng.

Đối với hợp đồng bằng văn bản, sự thỏa thuận về quan hệ lao động này phải được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản.

Các bên tham gia thỏa thuận hợp đồng gồm bên sử dụng lao động và bên lao động, trong đó:

1/ Người sử dụng lao động:

– Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì người đại diện theo pháp luật tham gia kí kết.

– Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách độc lập thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó trực tiếp giao kết.

– Người được ủy quyền là người đại diện theo pháp luật bởi các thành viên, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác mà không có tư cách độc lập.

–  Đối với các nhân thì do người trực tiếp sử dụng lao động.

– Người được ủy quyền bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức.

2/ Người lao động:

– Lao động đủ 18 tuổi được tự quyết định và giao kết hợp đồng.

– Việc thỏa thuận, kí kết hợp đồng phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động đối với lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.

– Đối với việc giao kết hợp đồng của người lao động dưới 15 tuổi sẽ do người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi thực hiện và phải được sự đồng ý của người dưới 15 tuổi.

– Người lao động được ủy quyền bởi những người lao động khác trong nhóm thực hiện giao kết hợp đồng đối với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

>>> Tham khảo: Biên bản họp hội đồng thành viên công ty như thế nào?

Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Hợp đồng không xác định thời hạn là loại hợp đồng mà thời gian chấm dứt hiệu lực của hợp đồng là không được xác định; có hiệu kể từ ngày hai bên kí vào hợp đồng và kết thúc việc thực hiện hợp đồng khi có sự kiện chấm dứt hợp đồng .

Ngoài ra, hợp đồng không xác định thời hạn còn là hợp đồng tạo sự chủ động trọng việc lựa chọn công việc phù hợp, nâng cao lợi ích của người lao động. Theo đó, tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật lao động 2019 thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đồng thời phải thông báo với người sử dụng lao động trước 45 ngày.

Khi nào được ký hợp đồng lao động không thời hạn?

Các trường hợp được kí hợp đồng lao động không thời hạn

1/ Khi công việc không thể xác định được thời hạn kết thúc thì hai bên có thể thỏa thuận kí kết hợp đồng không xác định thời hạn.

2/ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, mà bên lao động vẫn tiếp tục làm việc nhưng lại không kí kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động lúc này sẽ là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3/ Cũng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn chấm dứt, bên lao động tiếp tục làm việc đồng thời hai bên kí kết hợp đồng mới là hợp đồng xác định thời hạn.

Sau khi hợp đồng có thời hạn được kí kết lần thứ 02 này hết hiệu lực mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì lần 03 hai bên phải xác lập thực hiện hợp đồng không xác định thời hạn.

>>> Đọc thêm: Hợp đồng Bcc mới nhất như thế nào?

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất

1/ Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

2/ Phía bên trái có thể có Tên đơn vi, dòng dưới là số bao gồm số đăng kí, năm thành lập tổ chức, đơn vị.

3/ Tên loại hợp đồng lao động được ghi in hoa “HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN”.

4/ Ghi số hợp đồng lao động.

5/ Ngày, tháng, năm, địa điểm xác lập hợp đồng.

6/ Thông tin người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp bao gồm: tên, chức vụ, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, số tài khoản.

7/ Thông tin người lao động bao gồm: tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp; địa chỉ thường trú; số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; Số sổ lao động (nếu có).

8/ Điều khoản chung gồm các mục sau: Địa điểm làm việc; Bộ phận công tác; công việc cần thực hiện.

9/ Chế độ làm việc bao gồm các điểm: thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động.

10/ Quyền và nghĩa vụ của người lao động

– Về nghĩa vụ có thể quy định như sau: thực hiện đầy đủ các công việc được giao, hoàn thành công việc hiệu quả; Chấp hành nghiêm túc kỉ luật lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động, nội quy của công ty; Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm, các loai thuế theo quy định của pháp luật.

– Về quyền có thể có các mục sau: Mức lương được hưởng, hình thức trả lương, thời hạn trả lương; Khen thương; Nâng bậc lương; các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật;

11/ Quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

– Về nghĩa vụ: Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ của người lao động; bảo đảm các quyền lợi của bên lao động

– Về quyền: Bố trí, điều chuyển vị trí công việc của bên lao động; tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, ra quyết định kỷ luật người lao động.

12/ Quy định về đơn phương hợp đồng được áp dụng theo pháp luật về lao động.

13/ Các thỏa thuận khác: có thể có thêm phụ lục để quy định chi tiết một số điều trong hợp đồng.

14/ Điều khoản thi hành: Thời hạn có hợp đồng có hiệu lực; Hợp đồng được lập thành 02 bản người sử dụng lao động giữ 01 bản, người lao động giữ một bản.

15/ Chữ kí của bên sử dụng lao động và bên lao động ở cuối hợp đồng lao động không thời hạn.

>>> Tham khảo: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

5/5 - (6 bình chọn)