Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất năm 2024

 • Tác giả: Thùy Linh |
 • Cập nhật: 09/01/2024 |
 • Biểu mẫu |
 • 750 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Hiện nay, nhu cầu góp vốn, chung vốn để mua đất, đầu tư kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, để soạn một mẫu hợp đồng góp vốn đúng và đủ theo quy định thì không phải ai cũng nắm rõ.

Vì thế, Tổng đài tư vấn 1900 6560 của chúng tôi hôm nay sẽ giúp bạn hiểu hơn về khái niệm Hợp đồng góp vốn và hướng dẫn bạn soạn một số loại hợp đồng góp vốn cụ thể.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất mới nhất năm 2024

Hợp đồng góp vốn là gì?

Chúng ta có thể hiểu hợp đồng góp vốn là một dạng văn bản được các bên ký kết dựa trên sự thỏa thuận, nhằm mục đích để cùng nhau góp vốn hợp tác kinh doanh.

Ví dụ cùng góp tiền để mua nhà, đất, hàng hóa; mua ô tô để chở hàng thuê, chở khách, cho thuê lái,…nhằm mục đích thu lợi nhuận theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo những quy định của pháp luật

>>> Tham khảo: Hợp đồng thiết kế kiến trúc mới nhất

Các mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất

+ Mẫu hợp đồng góp vốn

Download Tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Số: ……………../HĐGV

Hôm nay, ngày … tháng … năm …….

Tại ……………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (Bên A)

Ông/Bà: ………………………………………………………………..

Sinh ngày, tháng, năm: ………………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………..cấp ngày:……………tại: …………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………….

Bên nhận góp vốn (Bên B)

Ông/Bà: …………………………………………………………………

Sinh ngày, tháng, năm: ………………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………..cấp ngày:……………tại: …………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………….

Các bên thực hiện việc góp vốn sẽ đồng ý với các thỏa thuận sau:

Điều 1: TÀI SẢN GÓP VỐN

Bên A có những tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của mình gồm: ……….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Điều 2: GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị của tài sản góp vốn do các bên cùng nhau thoả thuận thống nhất là:…

……………………………………………………..

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………..

Điều 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn dùng tài sản nêu tại Điều 1 để góp vốn là: ……………………………,

kể từ ngày ………./………./………..

Điều 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích của việc dùng tài sản nêu tại Điều 1 để góp vốn là: …………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Điều 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng thì các bên cùng nhau thương lượng để giải quyết dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền, lợi ích của nhau.

Trường hợp không thể giải quyết được thì theo quy định của pháp luật. một trong hai bên có quyền làm đơn khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết.

 Điều 6: LỜI CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin mà tôi cung cấp về nhân thân, tài sản đã được ghi trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật;

– Tài sản góp vốn nêu tại Điều 1 của hợp đồng này hiện không có tranh chấp;

– Tài sản góp vốn nêu tại Điều 1 của hợp này không bị xử lý theo quy định pháp luật bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Việc giao kết hợp đồng này dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lừa dối;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

– Các cam đoan khác………………………………………………..

 1. Bên B cam đoan:

– Những thông tin mà tôi cung cấp về nhân thân đã được ghi trong Hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật;

– Đã xác thực thông tin về  tài sản góp vốn nêu trên và xem xét kỹ các giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng;

– Việc giao kết hợp đồng này dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lừa dối;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

– Các cam đoan khác………………………………………………..

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Các bên đã hiểu rõ về nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của mình; hậu quả và ý nghĩa pháp lý của Hợp đồng này khi được giao kết.
 2. Hai  bên đã đọc hết Hợp đồng, đã hiểu rõ và đồng ý với tất cả các điều khoản được ghi trong Hợp đồng. Đồng thời, hai bên cũng đã ký vào bản Hợp đồng này trước sự chứng kiến của Công chứng viên.

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                       (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu hợp đồng thi công mới nhất

+ Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất

Download Tại đây

Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn soạn một bản hợp đồng góp vốn mua đất thông qua một hợp đồng cụ thể sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN MUA ĐẤT

Số: 35/HĐGV

Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2024

Tại số nhà 114, đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (Bên A)

Ông: PHẠM VĂN TUẤN

Sinh ngày, tháng, năm: 01/03/1960

CMND/CCCD số: 164634xxx cấp ngày: 15/04/1976 tại: CA Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 114, đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 114, đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Số điện thoại liên hệ: 035816xxxx

Bên nhận góp vốn (Bên B)

Bà: NGUYỄN THỊ TIỆN

Sinh ngày, tháng, năm: 20/09/1968

CMND/CCCD số: 164634xxx cấp ngày: 12/06/1983 tại: CA Ninh Bình

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 90, đường Quang Trung, phường Nam Bình, Tp.Ninh Bình

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 90, đường Quang Trung, phường Nam Bình, Tp.Ninh Bình

Số điện thoại liên hệ: 0929460xxx

Các bên thực hiện việc góp vốn sẽ đồng ý với các thỏa thuận sau:

Điều 1: TÀI SẢN GÓP VỐN

Bên A có những tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của mình gồm: sổ tiết kiệm trị giá 200.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm triệu đồng)

Điều 2: GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị của tài sản góp vốn do các bên cùng nhau thoả thuận thống nhất là: 200.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng

 Điều 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn dùng tài sản nêu tại Điều 1 để góp vốn là:2 năm,

kể từ ngày: 02/01/2024

 Điều 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích của việc dùng tài sản nêu tại Điều 1 để góp vốn là cùng nhau chung vốn để mua đất khu vực lô 25, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội

Điều 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng thì các bên cùng nhau thương lượng để giải quyết dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền, lợi ích của nhau.

Trường hợp không thể giải quyết được thì theo quy định của pháp luật. một trong hai bên có quyền làm đơn khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết.

 Điều 6: LỜI CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin mà tôi cung cấp về nhân thân, tài sản đã được ghi trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật;

– Tài sản góp vốn nêu tại Điều 1 của hợp đồng này hiện không có tranh chấp;

– Tài sản góp vốn nêu tại Điều 1 của hợp này không bị xử lý theo quy định pháp luật bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Việc giao kết hợp đồng này dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lừa dối;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 1. Bên B cam đoan:

– Những thông tin mà tôi cung cấp về nhân thân đã được ghi trong Hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật;

– Đã xác thực thông tin về  tài sản góp vốn nêu trên và xem xét kỹ các giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng;

– Việc giao kết hợp đồng này dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lừa dối;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Các bên đã hiểu rõ về nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của mình; hậu quả và ý nghĩa pháp lý của Hợp đồng này khi được giao kết.
 2. Hai  bên đã đọc hết Hợp đồng, đã hiểu rõ và đồng ý với tất cả các điều khoản được ghi trong Hợp đồng. Đồng thời, hai bên cũng đã ký vào bản Hợp đồng này trước sự chứng kiến của Công chứng viên.

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                        (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

                Tuấn                                                                                                                    Tiện

     Phạm Văn Tuấn                                                                                                   Nguyễn Thị Tiện

+ Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh

Tương tự như mẫu hợp đồng góp vốn mua đất, chỉ khác phần mục đích góp vốn. Quý vị có thể tải về mẫu sau đây:

Download Tại đây

Nếu Quý vị có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 1900 6557 của chúng tôi để được giải đáp, hỗ trợ chi tiết, cụ thể hơn !

>>> Tham khảo: Các thông tin mới nhất về hợp đồng góp vốn đầu tư năm 2024

5/5 - (6 bình chọn)