Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền mới nhất năm 2023

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 03/01/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 870 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong trường hợp công ty, đơn vị, cá nhân muốn đảm bảo quyền lợi, chiếm vị trí độc quyền trong một sản phẩm nào đó thì việc soạn thảo hoàn thiện hợp đồng đại lý độc quyền là việc không thể bỏ qua.

TBT Việt Nam chúng tôi xin dành riêng bài viết này, để chia sẻ đến Quý độc giả về hợp đồng đại lý độc quyền, quy định pháp luật và soạn thảo hợp đồng đại lý độc quyền.

Hợp đồng đại lý độc quyền là gì?

Hợp đồng đại lý độc quyền là sự thỏa thuận mà các bên tham gia hợp đồng phân phối độc quyền,  bao gồm bên giao đại lý sẽ cung ứng một số mặt hàng nhất định và bên đại lý bán tại một khu vực địa lý nhất định.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng đại lý hưởng hoa hồng năm 2021 mới nhất

Ví dụ về đại lý độc quyền

Đại lý độc quyền về bán sách: Bên giao đại lý là công ty sách sẽ cung ứng sách, giao sách cho bên đại lý bán . Bên đại lý là bên trung gian được sự ủy quyền của công ty sách nhận sách, bán sách tại một địa chỉ nhất định.

Bên công ty sách sẽ ấn định giá bán đối với sách của mình. Hai bên thỏa thuận giá mua,  giá bán, mức thù lao và ký hợp đồng đại lý độc quyền để hưởng lợi ích, doanh thu.

>>> Tham khảo: Tìm hiểu mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất năm 2021

Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền mới nhất

Nội dung cần có trong mẫu hợp đồng độc quyền mới nhất đảm bảo những nội dung dưới đây:

1/ Căn cứ soạn thảo

– Căn cứ pháp lý:

+ Căn cứ vào Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015

+ Căn cứ vào Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng Hòa xa hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005

– Căn cứ vào tình hình thực tế về năng lực và nhu cầu của hai bên

– Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên

2/ Thông tin bên giao đại lý (gọi tắt là bên A)

– Tên doanh nghiệp

– Tên người đại diện, chức vụ, chứng minh thư nhân dân

– Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Địa chỉ

– Số điện thoại

–  Tài khoản số

3/ Thông tin bên đại lý (gọi tắt là bên B )

–  Tên đại lý

– Tên người đại diện, chứng minh thư nhân dân

– Số điện thoại

– Địa chỉ

4/ Điều khoản các bên cam kết, thỏa thuận

– Điều khoản chung

– Hình thức giao nhận

– Phương thức thanh toán

– Quyền và nghãi vụ các bên:

+ Quyền và nghĩa vụ bên A

+ Quyền và nghĩa vụ bên B

–  Giá cả mặt hàng

– Chương trình ưu đãi giảm giá ngày lễ, Tết… và trúng thưởng dành cho khách hàng

– Lỗi, đổi trả và bảo hành mặt hàng

– Hỗ trợ và giám sát

– Độc quyền mặt hàng

– Thời gian và hiệu lực hợp đồng, chấm dứt hợp đồng

– Trường hợp bất khả kháng, bồi thường thiệt hại

– Xử lý tranh chấp

4/ Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng đại lý độc quyền

– Trong trường hợp đại lý độc quyền phải có tên , địa chỉ, người đại diện các bên tham gia hợp đồng

– Khi hai bên thống nhất ý kiến, soạn thảo ra các điều khoản, các bên phải xác định rõ tên mặt hàng độc quyền, số lượng hàng hóa giao cho bên đại lý, chất lượng hàng hóa…

– Các bên phải thỏa thuận rõ giới hạn, phạm vi địa lý để bên đại ý được độc quyền mua, bán hàng hoá. Phạm vi vị trí địa lý có thể theo tỉnh hoặc quốc gia cụ thể

– Phạm vi hoạt động, doanh thu, mục tiêu đặt ra

– Phân chia rõ ràng quyền và nghĩa vụ các bên, hưởng lợi ích, thù lao

– Các bên tham gia hợp đồng dựa trên mong muốn và ý chí của mỗi bên, trên cơ sở nội dung chính của hợp đồng đã được luật hóa và các quy định của pháp luật dân sự, thương mại  để thỏa thuận điều khoản chung của hợp đồng.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng đại lý mới nhất năm 2022

Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền bằng tiếng Anh

Hiện nay công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển , tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ nhận được sự quan tâm hàng đầu đối với môi trường làm việc trong nước nói chung, quốc tế nói riêng.

Một số sai xót trong hợp đồng đại lý độc quyền bằng tiếng Anh cũng có thể gây ra những bất lợi lớn đối với hoạt động kinh doanh.

Vì thế, khi thỏa thuận và ký kết hợp đồng cần lưu ý, đảm bảo những nội dung dưới đây:

1/ Căn cứ pháp lý

– Căn cứ vào Luật Dân sự có hiệu lực ngày 24 tháng 11 năm 2015

Pursuant to the Commercial Law with the effect from 24 November 2015

– Căn cứ vào Luật Thương mại có hiệu lực ngày 14 tháng 6 năm 2005

Pursuant to the Civil Code with the effct from 14 June 2005

– Căn cứ vào nhu cầu và năng lực hai bên

Based on the demand and abilities of  the  parties

2/ Bên giao đại lý (The principal)

– Bên A ( Party A)

– Địa chỉ (Address)

– Mã số thuế (Tax code)

– Điện thoại ( Tel)

– Đại diện (Represented by)

– Chức vụ ( Position)

3/ Bên đại lý (Agent party)

– Bên B (Party B)

– Địa chỉ (Address)

– Điện thoại ( Tel)

– Đại diện (Represented by)

– Chức vụ ( Position)

– Tài khoản ( Bank account)

4/ Điều khoản các bên cam kết

– Điều khoản chung (General terms)

– Tên hàng ( Name of goods)

– Phương thức giao nhận ( Method of delivery)

– Phương thức thanh toán ( Term of payment)

– Trách nhiệm các bên (Responsibilities of each party)

– Thời gian (Time)

–  Giá cả ( Price)

– Sự kiện bất khả kháng ( Force majeure event)

– Giải quyết tranh chấp ( Dispute settlement)

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về mẫu Hợp đồng  đại lý độc quyền mới nhất mà TBT Việt Nam muốn gửi đến Quý độc giả tham khảo.

>>> Xem thêm: Mẫu Hợp đồng đại lý độc quyền và phân phối độc quyền năm 2022

5/5 - (5 bình chọn)