Mẫu hợp đồng cho thuê nhà trọ, phòng trọ, chỗ trọ năm 2024

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 09/01/2024 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 127 Lượt xem
Đánh giá post

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà trọ, thuê phòng trọ, thuê chỗ trọ mới nhất năm 2024. Các pháp luật cần quan tâm khi ký hợp đồng thuê nhà trọ .

Hiện nay, việc thuê nhà trọ, phòng trọ, chỗ trọ là một trong những hình thức rất phổ cập và được nhiều người vận dụng, đặc biệt quan trọng là so với những người thường đi công tác làm việc, đi học hoặc thao tác xa nhà. Tuy nhiên, việc kí kết hợp hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ, chỗ trọ thường chỉ được mọi người giao kết bằng miệng, điều này sẽ rất dễ phát sinh tranh chấp về sau.

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … …., ngày …. tháng …. năm … ..

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

  • Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014 ;
  • Căn cứ vào những lao lý pháp lý có tương quan ,

Tại số nhà …. ngõ … …. đường ( xóm ) … .., phường ( xã ) …., Q. ( huyện ) …., thành phố ( tỉnh ) … … Chúng tôi gồm :

BÊN CHO THUÊ NHÀ (Sau đây gọi tắt là bên A):

Ông CMTND số :

HKTT:

Chỗ ở hiện tại :

Điện thoại liên hệ :

BÊN THUÊ NHÀ Ở (Sau đây gọi tắt là bên B):

Ông ( bà ) :

Số CMND số :

HKTT :

Chỗ ở hiện tại :

Điện thoại liên hệ :

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cho thuê nhà để ở với những nội dung sau :

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1 Nhà cho thuê

– Địa chỉ : … .. – Diện tích cho thuê : Toàn bộ diện tích quy hoạnh tầng … ; tầng …. ; phòng ngoài tầng …. và hàng loạt sân phơi, tum trên tầng …. – Trang thiết bị kèm theo : … …

1.2 Mục đích thuê nhà:

– Bên thuê nhà thuê nhà để ở .

Xem thêm: Trình tự thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2024

– Số lượng người ở :

1.3 Giá cho thuê: …… VND/ 01 tháng.

Các khoản phí như điện, nước, phí vệ sinh bên A sẽ phải tự thanh toán giao dịch theo hóa đơn của đơn vị chức năng phân phối.

1.4 Thời hạn cho thuê: ……năm bắt đầu từ ngày …../……/20….. đến …../…../20…..

Trong trường hợp gia hạn Hợp đồng thuê, hai bên sẽ cùng nhau thoả thuận về việc gia hạn. Trong bất kể trường hợp nào, yêu cầu về việc gia hạn sẽ được đưa ra trước 30 ( ba mươi ) ngày trước khi hết hạn

1.5 Hình thức thanh toán

– Số tiền thanh toán giao dịch : Bên B thanh toán giao dịch cho bên B số tiền … .. tháng / 01 lần tương tự … … VND ( …. đồng ) trong khoảng chừng từ mồng … … .. đến ngày … … tháng tiên phong của kỳ giao dịch thanh toán tiền nhà. – Thời điểm giao dịch thanh toán lần đầu : … … …

Xem thêm: Gia hạn cho thuê là gì? Đặc điểm và ví dụ.

– Hình thức thanh toán giao dịch : … …

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê:

– Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng ; – Yêu cầu Bên thuê có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc sửa chữa thay thế phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra ngay tại thời gian phát hiện ; – Đơn phương chấm hết thực thi Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong những hành vi pháp luật tại khoản 2 Điều 132 của Luật Nhà ở, vi phạm về bảo mật an ninh trật tự trong thành phố và bị xử phạt ; – Bảo trì nhà ở ; tái tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý chấp thuận ; – Nhận lại nhà trong những trường hợp chấm hết Hợp đồng thuê nhà ở lao lý tại điều 2 của Hợp đồng này .

Xem thêm: Cho thuê có hợp đồng là gì? Đặc điểm và các loại hợp đồng cho thuê.

– Kiểm tra thực trạng nhà, trang thiết bị nhà sau khi đã thông tin với bên thuê nhà.

Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê:

– Nhận nhà ở và trang thiết bị ( nếu có ) theo đúng ngày lao lý tại điều 1 hợp đồng này ; – Bảo quản nhà và những trang thiết bị sử dụng ; – Thanh toán tiền nhà đúng thời hạn ; – Không được cho bên thứ 3 thuê lại nhà ; – Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đền bù những hư hỏng, mất mát những đồ vật, trang thiết bị nội thất bên trong tại khu vực thuê do không phải là những hao mòn tự nhiên trong quy trình sử dụng gây ra ; – Đảm bảo vệ sinh, bảo mật an ninh trật tự trong suốt quy trình thuê nhà ;

ĐIỀU 3: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này chấm hết khi hết thời hạn tại điều 1 hoặc hai bên thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng ; Các bên khi đơn phương chấm hết hợp đồng phải thông tin trước 02 tháng và triển khai không thiếu những nghĩa vụ và trách nhiệm ghi nhận tại hợp đồng ; Hợp đồng chấm hết khi nhà ở cho thuê phải sửa chữa thay thế do bị hư hỏng nặng hoặc do triển khai quy hoạch kiến thiết xây dựng của Nhà nước ;

ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Hai bên cùng cam kết triển khai đúng những nội dung đã ký. Trong quy trình triển khai nếu phát hiện thấy những yếu tố cần thoả thuận thì hai bên hoàn toàn có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính. Hợp đồng được lập thành 03 trang, 02 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản. /.

BÊN THUÊ NHÀ BÊN CHO THUÊ NHÀ

 

2. Mẫu hợp đồng thuê phòng trọ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Hôm nay ngày … tháng …. năm … .. ; tại địa chỉ : ….

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên cho thuê phòng trọ ( Bên A ) :

Ông / bà : … …

Sinh ngày : … …

Nơi ĐK HK : … .

CMND số : … cấp ngày …. / …. / … …. tại : … … Số điện thoại cảm ứng : … …

Bên thuê phòng trọ ( Bên B ) :

Ông / bà : … …

Sinh ngày : … …

Nơi ĐK HK thường trú : … …

Số CMND : … … cấp ngày … .. / … .. / … … tại : …

Số điện thoại: … …

Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:

Bên A chấp thuận đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ : … … Giá thuê : …. đ / tháng Hình thức thanh toán giao dịch : … … Tiền điện … …. đ / kwh tính theo chỉ số công tơ, giao dịch thanh toán vào cuối những tháng. Tiền nước : …. đ / người giao dịch thanh toán vào đầu những tháng. Tiền đặt cọc : … Hợp đồng có giá trị kể từ ngày … tháng … … năm 20 …. đến ngày … .. tháng …. năm 20 ….

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

* Trách nhiệm của bên A:

– Tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện để bên B thực thi theo hợp đồng.

– Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.

* Trách nhiệm của bên B:

– Thanh toán rất đầy đủ những khoản tiền theo đúng thỏa thuận hợp tác.

– Bảo quản những trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho bắt đầu ( làm hỏng phải sửa, mất phải đền ).

– Không được tự ý sửa chữa thay thế, tái tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự chấp thuận đồng ý của bên A.

– Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ .

– Bên B phải chấp hành mọi lao lý của pháp lý Nhà nước và pháp luật của địa phương.

– Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự chấp thuận đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp lý của khách trong thời hạn ở lại.

TRÁCH NHIỆM CHUNG

– Hai bên phải tạo điều kiện kèm theo cho nhau thực thi hợp đồng.

– Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thực thi hiện hành nếu bên nào vi phạm những pháp luật đã thỏa thuận hợp tác thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

– Một trong hai bên muốn chấm hết hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia tối thiểu 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.

– Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.

– Bên nào vi phạm pháp luật chung thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

 

3. Mẫu hợp đồng thuê chỗ trọ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

( Số : … … … … …. / HĐTNO )

 

 Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., Tại …… Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Cá nhân, tổ chức triển khai thuê : … … Địa chỉ : … … Điện thoại : … …. Fax : … … Mã số thuế : … … Tài khoản số : … Mở tại ngân hàng nhà nước : … … Do ông ( bà ) : … … Chức vụ : … … làm đại diện thay mặt theo pháp lý .

Số CMND ( hộ chiếu ) : … … cấp ngày … … / … .. / … .., tại ….

 

BÊN THUÊ (BÊN B):

Ông / bà : … … Năm sinh : … … CMND số : … … Ngày cấp … … Nơi cấp … … Hộ khẩu : … … Địa chỉ : … … Điện thoại : … …

Tài khoản số : … … Mở tại ngân hàng nhà nước : … Hai bên cùng thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

 ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Địa điểm thuê : ( ghi rõ số phòng, vị trí giường, tên khu nhà ở mà bên B được sắp xếp ở ) … … ;

2. Trang thiết bị nhà ở cho thuê ( ghi rõ những đồ vật như giường, tủ cá thể, bàn, ghế ; quạt, cấp điện, cấp nước sạch ; đầu chờ thông tin liên lạc, truyền hình ; thiết bị vệ sinh … ) … … ;

3. Phần diện tích quy hoạnh sử dụng chung ( ghi rõ những phần diện tích quy hoạnh như hiên chạy dọc, lối đi chung, cầu thang, nơi để xe, khu vệ sinh … ) …. ;

4. Các khu hoạt động và sinh hoạt trong khu nhà bên thuê được sử dụng ( ghi rõ khu vực được sử dụng không lấy phí, trường hợp có thu phí sử dụng thì phải ghi rõ mức thu … … ;

ĐIỀU 2: GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá thuê : … .. việt nam đồng / chỗ ở / tháng ) ( Bằng chữ : … .. ) Giá thuê này tính cho từng sinh viên theo từng tháng. Giá thuê này đã gồm có cả ngân sách quản trị quản lý và vận hành và ngân sách bảo dưỡng nhà ở sinh viên.

  1. Phương thức thanh toán:

a ) Thanh toán tiền thuê nhà bằng … … ( tiền mặt hoặc hình thức khác do hai bên thỏa thuận hợp tác ) và trả định kỳ vào ngày … …. trong tháng.

b ) Các ngân sách sử dụng điện, nước, điện thoại thông minh và những dịch vụ khác Bên thuê có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán theo trong thực tiễn sử dụng cho Bên cho thuê với mức giá như sau :

– Điện : … …. đồng / kwh ;

– Nước : … …. đồng / m3 ;

– Rác : … … .. đồng / người ;

– Internet / Wifi : … đồng / người ;

– Ngân sách chi tiêu khác ( chổ để xe, phí dọn vệ sinh khu vực chung … ) : … đồng / người ;

c ) Giá thuê nhà ở sẽ được kiểm soát và điều chỉnh khi bên A có biến hóa khung giá hoặc giá thuê. Bên cho thuê có nghĩa vụ và trách nhiệm thông báo giá mới cho Bên thuê biết trước khi vận dụng 01 tháng.

 ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở

1. Thời điểm giao nhận nhà ở : ngày … … tháng … … năm … … là ngày tính tiền thuê nhà. 2. Thời gian thuê …. …. tháng, kể từ ngày … … tháng … … năm …

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

a ) Giao nhà tại và trang thiết bị gắn liền với nhà tại ( nếu có ) cho bên B theo đúng hợp đồng ;

b ) Phổ biến cho bên B pháp luật về quản trị sử dụng nhà ở ;

c ) Bảo đảm cho bên B sử dụng không thay đổi nhà trong thời hạn thuê ;

d ) Bảo dưỡng, thay thế sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận hợp tác ; nếu bên A không bảo trì, thay thế sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường ;

e ) Tạo điều kiện kèm theo cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích quy hoạnh thuê ;

f ) Hướng dẫn, đôn đốc bên B thực thi đúng những pháp luật về ĐK tạm trú.

4.2. Quyền của bên A:

a ) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận hợp tác ;

b ) Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng mà bên A tái tạo nhà ở và được bên B chấp thuận đồng ý thì bên A được quyền kiểm soát và điều chỉnh giá cho thuê nhà ở. Giá cho thuê nhà ở mới do những bên thoả thuận ; trong trường hợp không thoả thuận được thì bên A có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên B theo pháp luật của pháp lý ;

c ) Yêu cầu bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc sửa chữa thay thế phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra ;

d ) Cải tạo, tăng cấp nhà cho thuê khi được bên B đồng ý chấp thuận, nhưng không được gây phiền hà cho bên B sử dụng chỗ ở ;

e ) Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê, nếu hợp đồng không pháp luật thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước một tháng ;

f ) Đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên B biết trước tối thiểu 30 ngày nếu không có thỏa thuận hợp tác khác và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu bên B có một trong những hành vi sau đây :

– Bên cho thuê nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước, nhà tại xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng người tiêu dùng, không đúng điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật nhà ở ;

– Không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng trở lên mà không có nguyên do chính đáng ;

– Sử dụng nhà không đúng mục tiêu thuê như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ; – Bên B tự ý đục phá, cơi nới, tái tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê ;

– Bên B quy đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý chấp thuận của bên A ;

– Bên B làm mất trật tự, vệ sinh môi trường tự nhiên, tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục ;

– Thuộc trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 129 của Luật nhà ở.

 ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a ) Sử dụng nhà đúng mục tiêu đã thỏa thuận hợp tác, giữ gìn nhà ở và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc sửa chữa thay thế những hư hỏng do mình gây ra ;

b ) Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận hợp tác ;

c ) Trả tiền điện, nước, điện thoại thông minh, vệ sinh và những ngân sách phát sinh khác trong thời hạn thuê nhà ;

d ) Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận hợp tác.

e ) Chấp hành rất đầy đủ những lao lý về quản trị sử dụng nhà ở ;

f ) Không được chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;

g ) Chấp hành những lao lý về giữ gìn vệ sinh môi trường tự nhiên và bảo mật an ninh trật tự trong khu vực cư trú ;

h ) Giao lại nhà cho bên A trong những trường hợp chấm hết hợp đồng lao lý tại mục h khoản 5.2 Điều 5 ;

5.2. Quyền của bên B:

a ) Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền ( nếu có ) theo đúng thoả thuận ;

b ) Được đổi nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được bên A đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;

c ) Được biến hóa cấu trúc ngôi nhà nếu được bên A đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;

d ) Yêu cầu bên A sửa chữa thay thế nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng ;

e ) Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê ;

f ) Đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước tối thiểu 30 ngày nếu không có thỏa thuận hợp tác khác và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu bên A có một trong những hành vi sau đây :

– Không thay thế sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng ;

– Tăng giá thuê nhà ở bất hài hòa và hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông tin cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận hợp tác ;

– Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do quyền lợi của người thứ ba.

 ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quy trình triển khai hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý ; trong trường hợp không tự xử lý được, cần phải triển khai bằng cách hòa giải ; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý.

ĐIỀU 7: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

7.1. Việc sửa đổi, bổ trợ hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc xác nhận mới có giá trị để thực thi.

7.2. Trường hợp thuê nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước thì việc chấm hết hợp đồng thuê nhà được triển khai khi có một trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 84 của Luật nhà ở. Trường hợp thuê nhà ở không thuộc chiếm hữu nhà nước thì việc chấm hết hợp đồng thuê nhà ở được triển khai khi có một trong những trường hợp sau đây :

a ) Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn ; trường hợp trong hợp đồng không xác lập thời hạn thì hợp đồng chấm hết sau 90 ngày, kể từ ngày bên A thông tin cho bên B biết việc chấm hết hợp đồng ;

b ) Nhà ở cho thuê không còn ;

c ) Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có rủi ro tiềm ẩn sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định hành động tịch thu đất, giải tỏa nhà ở hoặc có quyết định hành động phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào những mục tiêu khác. Bên A phải thông tin bằng văn bản cho bên B biết trước 30 ngày về việc chấm hết hợp đồng thuê nhà ở pháp luật tại điểm này, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác ;

d ) Hai bên thoả thuận chấm hết hợp đồng trước thời hạn.

e ) Bên B chết hoặc có công bố mất tích của Tòa án mà khi chết, mất tích không có ai đang cùng chung sống ;

f ) Chấm dứt khi một trong những bên đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng thuê nhà ở.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cùng cam kết sau đây :

8.1. Đã khai đúng thực sự và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

8.2. Thực hiện đúng và khá đầy đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong hợp đồng này ; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ). Trong quy trình triển khai nếu phát hiện thấy những yếu tố cần thoả thuận thì hai bên hoàn toàn có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

8.3. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết ( trường hợp là cá thể cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Hợp đồng được công chứng hoặc xác nhận ). /.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

9.1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng ( xác nhận ) này, sau khi đã được nghe lời lý giải của người có thẩm quyền công chứng hoặc xác nhận dưới đây.

9.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và chấp thuận đồng ý tổng thể những lao lý ghi trong hợp đồng này. Hợp đồng được lập thành … … ( … … ) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN THUÊ NHÀ BÊN CHO THUÊ NHÀ

 

4. Cách viết hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ, ch trọ:

Khi soạn thảo hợp đồng thuê nhà cần có những nội dung sau :

1. Họ và tên, địa chỉ của những bên

2. Mô tả đặc thù của nhà ở

3. Thời gian và phương pháp thanh toán giao dịch tiền

4. Thời gian giao nhận nhà

5. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên

6. Cam kết của những bên

7. Các thỏa thuận hợp tác khác

8. Thời điểm có hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng

9. Ngày, tháng, năm kí kết hợp đồng

10. Chữ kí và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải có đóng dấu( nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Lưu ý

  • Cần pháp luật số tiền đặt cọc trong hợp đồng thuê nhà, trong đó có nêu số tiền đặt cọc là bao nhiêu và điều kiện kèm theo để nhận lại tiền cọc sau khi thanh lý hợp đồng .
  • Nêu rõ lao lý phạt khi “ phá vỡ hợp đồng và mức bồi thường thiệt hại khi phá vỡ hợp đồng

Quý khách hàng cần tư vấn soạn thảo hợp đồng liên hệ ngay đến Luật hoàng Phi để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ: 1900.6557.

Đánh giá post