Mẫu giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 05/09/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 475 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Những người ưu tú luôn là một nguồn lực cần thiết cần được bổ sung vào Đảng để phục vụ Nhân dân và Tổ quốc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những hiểu biết về việc giới thiệu người ưu tú vào Đảng.

Do đó, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Mẫu giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng.

Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng:

Thứ nhất: Bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc

– Dựa theo kết quả tham gia các phong trào, hoạt động của chi đoàn và hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên hằng năm của Ban thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn cấp trên, chi đoàn cơ sở tổ chức họp đánh giá. Xếp loại chất lượng đoàn viên, báo cáo kết quả xếp loại lên Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy cùng cấp.

– Ban chấp hành cơ sở Đoàn ban hành Nghị quyết công nhận đoàn viên ưu tú (theo mẫu 1 và sơ lược quá trình phấn đấu của từng đoàn viên ưu tú theo mẫu), tiến hành trao Nghị quyết công nhận đoàn viên ưu tú kèm theo danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng gắn với các cuộc gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy, tròn những dịp kỷ niệm, các ngày lễ ….

– Ban Chấp hành có sở Đoàn dựa trên kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức cho đoàn viên được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ viết bài cảm nhận về Đảng; nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú.

Thứ hai: Bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện

– Đoàn viên ưu tú trưởng thành Đoàn thì tổ chức lễ trưởng thành trong buổi lễ trưởng thành Đoàn cần tiến hành luôn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đó cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

– Định kỳ 03 tháng/lần, Ban Chấp hành cơ sở Đoàn nhận xét kết quả phấn đấu, rèn luyện của Đoàn viên ưu tú, báo cáo với cấp ủy trên các mặt: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác, quan hệ quần chúng, ý thức tổ chức kỷ luật.

– Chi bộ đã công nhận đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng, tổ chức cơ sở Đàn cần tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng phân công, giao nhiệm vụ để đoàn viên ưu tú được rèn luyện và thử thách về mọi mặt; phối hợp với đảng viên được phân công theo dõi.

– Ban chấp hàng Đoàn có sở chủ động đề nghị với cấp ủy Đảng mở lớp tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên ưu tú; tăng cường tham mưu tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữ lãnh đạo cấp ủy với đoàn viên ưu tú

– Mỗi quý, Ban chấp hành chi đoàn, đoàn cơ sở tiến hành nhận xét ố đoàn viên ưu tú được công nhận là đối tượng Đảng, đồng thời chỉ rõ những nhược điểm, tồn tại để đoàn viên tiếp tục phấn đấu. Phát huy vai trò của đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt tại Chi đoàn trong việc giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện.

Thứ ba: Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

– Cơ sở hướng dẫn của Đoàn cơ sở, Chi đoàn tiến hành họp, góp ý Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng (trường hợp nếu nhận xét nhiều đoàn viên ưu tú thì phải tiến hành nhẫn ét và biểu quyết từng người một). Cuộc họp này nên mời đại diện cấp ủy cùng cấp đến dự và cho ý kiến đánh giá quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú.

– Đoàn viên ưu tú được cấp ủy công nhận là đối tượng Đảng và được phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, đã được học và cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đủ điều kiện để thực hiện quy trình thủ tục kết nạp Đảng thì trên có sở ý kiến của cấp ủy cơ sở về việc phát triển đảng viên và tiến hành thực hiện thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú.

Thứ tư: Theo dõi quá trình phân công của Đảng viên dự bị

Trường hợp trong độ tuổi đoàn, đảng viên dự bị phải gương mẫu tham gia sinh hoạt đoàn, thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đoàn viên. Khi hết thời gian dự bị, chi đoàn, cơ sở Đoàn, Chi bộ tiến hành quy trình xét, đề nghị công nhận Đảng viên chính thức đối với Đảng viên dự bị theo quy định của Đảng.

>>>>> Tham khảo: Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG

 

Kính gửi: Chi bộ Thôn XXX

Tên tôi là: NGUYỄN VĂN M

Sinh ngày: 03/07/1970

Vào Đảng ngày 12 tháng 07 năm 2003, chính thức ngày 12 tháng 09 năm 2004.

Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

Quê quán: Định Bình – Yên Định – Thanh Hóa.

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: Thôn XXX – Định Bình – Yên Định – Thanh Hóa.

Ngày 21 tháng 07 năm 2020 được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng ĐẶNG VĂN L phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng, cụ thể:

– Về lý lịch:

Lý lịch của đồng chí là đúng sự thật như đã khai báo.

– Những ưu, khuyết điểm chính:

Đồng chí chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cũng như năng lực công tác; quan hệ quần chúng là tốt.

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ĐẶNG VĂN L vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 09 năm 2021

                                                                                ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Như vậy, Mẫu giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng đã được chúng tôi cung cấp trực tiếp trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp cho quý bạn đọc một số quy trình giới thiệu người ưu tú vào Đảng.

>>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Giấy ủy quyền

5/5 - (5 bình chọn)