Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 04/09/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 338 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Hiện nay, việc sử dụng các loại mẫu giấy giới thiệu là một việc hết sức bình thường va cần thiết. Tuy nhiên, đối với giấy giới thiệu liên hệ công tác vẫn còn khá mới mẻ đối với đại đa số mọi người.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới: Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác.

Giấy giới thiệu và một số lại giấy giới thiệu thường gặp

Giấy giới thiệu là một trong những mẫu giấy phổ biến nhất. Đây là văn bản hành chính được quy định tại Điều 7 – Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, cụ thể:

Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

– Trước khi giới thiệu cá nhân đến công tác,c ác đơn vị, cơ quan đẽ phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân có thể có các quyền nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc, tránh tình huống nhầm lẫn người.

– Một số loại Giấy giới thiệu thường gặp, cụ thể:

+ Giấy giới thiệu công tác.

+ Giấy giới thiệu người vào Đảng.

+ Giấy giới thiệu rút tiền Ngân hàng.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường.

+ Giấy giới thiệu đăng ký xe máy…

Giấy giới thiệu có phải là Giấy Ủy quyền không?

Đối với câu hỏi này, chúng tôi xin phép trả lời như sau: Tùy trường hợp khác nhau cũng như nội dung được thể hiện trong văn bản để xác đinh chúng có phải là một không. Tuy nhiên, về cơ bản Giấy giới thiệu và Giấy ủy quyền hoàn toàn khác nhau. Có thể được thể hiện qua một số điểm khác nhau sau:

– Giấy Giớ thiệu thường chỉ được dùng cho Cơ quan, tổ chức, công ty và doanh nghiệp giới thiệu cá nhân , nhân viên của bản thân. Hợp đồng ủy quyền thì có thể dùng cho cả đối tượng là cá nhân, tổ chức. Do đó, phạm vi sư dụng của Giấy ủy quyền cũng rộng hơn so với Giấy giới thiệu.

– Ở góc độ pháp lý Giấy ủy quyền có tính pháp lý mạnh hơn Giấy giới thiệu. Hình thức Giấy giới thiệu cũng đơn giản sơ sài hơn so với Giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền. Ở các trường hợp thực hiện các quyền quan trọng thì Giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền còn phải được công chứng theo đúng quy định mới ó giá trị pháp lý.

– Giấy giới thiệu sử dụng với mục đích cử người đại diện liên hệ với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác để thực hiện một công việc vụ thể nào đó đã được nêu rõ trong Giấy giới thiệu.

Hướng dẫn soạn thảo Mẫu Giấy giới thiệu liên hệ công tác

Khi soạn thảo Mẫu Giấy giới thiệu liên hệ công tác, cần chú ý về mặt nội dung, cụ thể:

– Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản.

– Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

– Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (nơi giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

– Địa danh, Ngày/tháng/năm.

– Họ tên, chức danh/chực vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

– Tên Cơ quan, tổ chức được giới thiệu…

Mẫu Giới thiệu liên hệ công tác

  CÔNG TY CP XXXX                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Số: 25/GT-CTCPXXX                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

 

GIẤY GIỚI THIỆU LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Kính gửi: Công ty TNHH YYYY

Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi chào và lời hỏi thăm sức khỏe tới Ban lãnh đạo của Quý Công ty. Chúng tôi xin giới thiệu:

Ông/bà: TRẦN KIM A

Chức vụ: Phó phòng Marketing.

Được cử đến để: Tiếp xúc và học hỏi về Chương trình quảng cáo bằng phần mềm XXX.

Mong rằng quý Công ty giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bà Trần Kim A trong quá trình học hỏi tại quý Công ty.

Giấy giới thiệu này sẽ hết hiệu lực ngày: 30/12/2021.

 

                                                                                      TM. CÔNG TY CP XXX

                                                                                    Chủ tịch Hội đồng quản trị

                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

Như vậy, Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác đã được chúng tôi phân tích cụ thể trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đi sâu vào giúp phân biệt rõ hai khái niệm dễ gây nhầm lẫm là Giấy giới thiệu và Giấy ủy quyền.

>>>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin nghỉ việc

5/5 - (6 bình chọn)