Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên học cảm tình Đảng

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 04/09/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 430 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Việc những đoàn viên được giới thiệu để đi học cảm tình Đảng luôn là một trong những vinh dự to lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được những quy định liên quan đến vấn đề họ cảm tình Đảng.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên học cảm tình Đảng.

Điều kiện học cảm tình Đảng là gì?

– Điều kiện về độ tuổi được tham gia lớp học cảm tình Đảng:

+ Căn cứ quy định tại Quy định số 29/2016-QĐ/TW quy định thi hành điều lệ Đảng có quy định về độ tuổi được gia nhập hàng ngũ Đảng viên: Người xin vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi tại thời điểm xét kết nạp Đảng, việc thực hiện kết nạp Đảng cho người từ đủ 60 tuổi phải do Trung ương cấp ủy xem xét và đưa ra quyết định.

+ Do đó, người học cảm tình Đảng cũng cần đủ độ tuổi để vào Đảng mới được tham gia vì học cảm tình Đảng là nhằm hiểu rõ hơn về tổ chức Đảng, kiến thức tiền đề đầu tiên, cũng như cấp Giấy chứng nhận họ lớp nhận thức về Đảng giấy tờ bắt buộc trong thủ tục kết nạp Đảng.

– Điều kiện về Trình độ học vấn:

+ Ít nhất người có nguyện vọng học lớp cảm tình Đảng phải tốt nghiệp trung học cơ sở có bằng tốt nghiệp hoặc tương đương trở lên, trường hợp người làm việc, sinh sống, lao động ở những vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số nhưng do nhu cầu phát triển về Đảng mà không thể thực hiện được những điều kiện chung đưa ra, về trình độ họ vấn sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Ban bí thư.

+ Đối với sinh viên mà đang học hệ Đại học chính quy thì đã phải học được 04 học kỳ và ít nhất trong 04 kỳ học đó phải có 02 kỳ đạt được điểm trung bình chung học tập 0.7 trở lên các kỳ còn lại phải đạt được 0.6 điểm trung bình trở lên. Trường hợp sinh viên ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa có cư trú tại địa bàn từ 03 năm trở lên có xác nhận của chính quyền địa phương thì chỉ cần một học kỳ 0.7 điểm trung bình công, kỳ khác đạt 0.6 là đạt về điều kiện học cảm tình Đảng.

Học lớp cảm tình Đảng có chắc chắn được kết nạp Đảng không?

Học và có Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp huyện. Căn cứ quy định tại mục 5.4 – Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016, cụ thể:

– Đối với Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thì không quá 60 tháng  kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng nhận mà Chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp thì Chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.

– Từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà Chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được trong thời hạn quá 12 tháng, phải làm lại tài liệu, cụ thể:

+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

+ Giấy giới thiệu của Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng.

+ Ý kiến nhận xét bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có sự thay đổi so với thời điểm thẩm tra lần trước.

+ Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩm tra lần trước.

Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên học cảm tình Đảng

Quý vị có thể tham khảo mẫu giấy giới thiệu đoàn viên học cảm tình Đảng dưới đây:

BCH ĐOÀN XÃ ĐH                                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 87-NQ/DTNDH                                              Thanh Hóa, ngày 05 tháng 09 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Kính gửi: – Chi ủy: Thôn XXX

                                                        – Đảng ủy: xã ĐH

– Căn cứ điểm 1 – Điều 4 – Chương I – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của Ban chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

– Xét Nghị quyết của Chi đoàn Thôn XXX.

– Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã ĐH họp ngày 29 tháng 08 năm 2021, nhận thấy:

Đoàn viên: NGUYỄN THỊ H có những ưu, khuyết điểm chính:

Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng tốt.

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên NGUYỄN THỊ H vào Đảng, với dự tán thành của 24 đồng chí (Đạt 99%) so với tổng số ủy viên Ban chấp hành; số không tán thành 01 đồng chí, vói lý do không tham gia vào buổi họp do có lý do chính đáng.

Chúng tôi xin hoàn toàn chị trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên NGUYỄN THỊ H trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

 

                                                                                         T/M Bí thư Đoàn TNCS

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Như vậy, Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên học cảm tình Đảng đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đi sâu vào phân tích điều kiện để được tham gia học lớp cảm tình Đảng hiện nay.

>>>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin nghỉ việc

5/5 - (6 bình chọn)