Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường mới nhất

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 16/09/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 474 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Giấy giới thiệu của Nhà trường là một trong những loại giấy tờ khá thông dụng và thường gặp đối với sinh viên dùng dưới rất nhiều hình thức. Tuy nhiên công dụng nhất vẫn là dùng để giới thiệu sinh viên đi thực tập.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Mẫu giấy giới thiệu của Nhà trường.

Giấy giới thiệu của Nhà trường là gì?

Giấy giới thiệu là một văn bản do một Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phát hành nhằm giới thiệu các thông tin cơ bản về nhân viên đại diện công ty, cán bộ công chức, viên chức đại diện cho tổ chức đơn vị hoặc các trường hợp khác liên hệ với co quan, doanh nghiệp tổ chức được giới thiệu nhằm thực hiện các công việc cụ thể theo nội dung được ghi nhận trong giấy giới thiệu.

Giấy giới thiệu của Nhà trường cho sinh viên đi thực tập đang là một trong những mẫu giấy phổ biến nhất. Đây là văn bản hành chính được quy định tại Điều 7 – Nghị định số 30/2020/ND-CP về công tác văn thư, cụ thể:

Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyềnm giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Do đó, giấy giới thiệu của Nhà trường cho sinh viên là một trong những văn bản hành chính theo quyết định về công tác văn thư, mẫu giấy được Nhà trường gửi cho cơ quan mà sinh viên sẽ đến thực tập.

Những lưu ý khi soạn thảo Mẫu giấy giới thiệu của Nhà trường:

– Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập là một thủ tục gần nhữ bắt buộc mà Nhà trường phải thực hiện nhằm giúp đỡ sinh viên cũng như đơn vị, cơ quan đến thực tập có thể nắm bắt được toàn bọ những thông tin liên quan đến sinh viên, chuyên môn muốn làm việc để có thể sắp xếp phòng, ban thực tập phù hợp với lĩnh vực để các em có thể được phát huy hết toàn bộ những kiến thức đã được học. Đồng thời, có thêm cho mình những bài học, kiến thức thực tế từ Cơ quan thực tập.

– Những sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc không có những mối quan hệ cũng như không tự mình tìm được đơn vị thực tập thì có Giấy giới thiệu của Nhà trường là mộ trong những giấy tờ qun trọng khi các em đến đơn vị, cơ quan để xin thực tập.

– Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập cần ghi rõ những thông tin của sinh viên bao gồm: Trường, lớp, khoa, mã số sinh viên, khóa, … Sau khi hoàn thành toàn bộ những thông tin có trong mẫu giấy giới thiệu thực tập, nhà trường sẽ chuyển trực tiếp đến cơ quan, đơn vị sinh viên thực tập để xin ý kiến của đơn vị thực tập thực hiện tiếp nhận hay không tiếp nhận sinh viên này.

Hướng dẫn soạn thảo Mẫu giấy giới thiệu của Nhà trường

– Thời gian ban hành:

Phải soạn thảo Giấy ghi rõ ngày/tháng/năm được ban hành, thời gian ban hành phải được viết đầy đủ; các số thể hiện ngày/tháng/năm; đối với những số thể hiện ngày nhỏ hơn 10 và tháng phải ghi đầy đủ hai chữ số.

– Địa danh:

+ Ghi trên Giấy giới thiệu do Cơ quan Nhà nước ở trung ương ban hành là tên gọi chính thức của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở.

+ Đối với những đơn vị hành chính được đặt theo tên người, bằng chữ số hoặc sự kiện lịch sử thì phải ghi tên gọi đầy đủ của đơn vị hành chính.

+ Địa danh ghi trên Giấy giới thiệu cơ quan Nhà nước ở địa phương ban hành là tên gọi chính thức của đơn vị hành chính nơi Cơ quan ban hành đóng trụ sở.

– Chữ ký của người có thẩm quyền:

+ Chức danh được ghi trên Giấy giới thiệu do các tổ chức tư vấn ban hành là chức danh lãnh đạo của người ký trong tổ chức tư vấn, ở mẫu giấy giới thiệu thực tập này là ban giám hiệu nhà trường.

+ Chức vụ  ghi trên Giấy giới thiệu là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức; không ghi những chức vụ mà Nhà nước không quy định.

+ Họ và tên người ký bao gồm họ và tên đêm (nếu có); tên của người ký.

– Nội dung:

Nội dung Giấy giới thiệu được trình bày bằng chữ in thường, được canh đều cả hai lề, kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14; khi xuống dòng, chữ đầu dòng lùi vào 1cm hoặc 1,27cm; khoảng cách giữa các đoạn văn tối thiểu 6pt; khoảng cách giữa các dòng tối thiểu là dòng đơn, tối đa là 1.5 lines (Căn cứ theo quy định của Nghị định số 30/2020/ND-CP).

Mẫu giấy giới thiệu của Nhà trường:

BỘ GD VÀ ĐT                          CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường ĐH Mở Hà Nội                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86/GGT-DHM                                              Hà Nội, ngày 29 thàn 08 năm 2021

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Quý Công ty XXXXXXXX

Nhằm giúp cho sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học.

Nay Khoa Công nghệ sinh học – Trường Đại học Mở Hà Nội, giời thiệu:

Sinh viên: ĐÀM THẾ A

MSSV: 751289          Lớp: 12                         Khóa: 75

Được giới thiệu đến quý Công ty XXXXXXXX

Địa chỉ: Số 98 Thái Hà – Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội.

Về việc sắp xếp cho Sinh viên vào đúng phòng/ban, bộ ngành phù hợp với hoạt động của sinh viên trong bài báo cáo sinh viên đã chọn trước đó.

Kính mong Quý công ty XXXXXX giứp đỡ cho sinh viên Đàm Thế A hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giấy này có giá trị từ ngày 29 tháng 08 năm 2021 đến hết ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Ý kiến của đơn vị thực tập

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(Ký tên và đóng dấu)

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

 

Như vậy, Mẫu giới thiệu của Nhà trường đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo Mẫu giấy giới thiệu của Nhà trường.

->>> Tham khảo thêm : Mẫu đơn xin nghỉ học

5/5 - (8 bình chọn)