Mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe và hướng dẫn viết chuẩn nhất

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 12/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 237 Lượt xem
Đánh giá post
Khi thực thi chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, lái xe cần điền đúng mực những thông tin vào mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe .

Khi nào phải sử dụng mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe?

Đối chiếu với  các quy định trong Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, các trường hợp sau đây cần chuẩn bị mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe trong hồ sơ:

– Người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng ;
– Người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe ;
– Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng xin xét cấp lại giấy phép lái xe ;
– Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản trị sát hạch, có nhu yếu được lập lại hồ sơ gốc ;
– Người xin đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải đường bộ cấp ;
– Người xin đổi giấy phép lái xe quân sự chiến lược do Bộ Quốc phòng cấp ;
– Người xin đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp ;
– Người xin đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của quốc tế .

Hướng dẫn viết mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe
Hướng dẫn viết mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe (Ảnh minh họa)
 

Mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/02/07/mau-don-xin-cap-doi-giay-phep-lai-xe_0702144100.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi : Tổng cục Đường bộ Nước Ta ( Sở Giao thông vận tải đường bộ … ) ( 1 )
Tôi là : ……………………………………………….. Quốc tịch : …………………………………………
Sinh ngày : ….. / … .. / ….. Nam, Nữ : …..
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………… ( 2 )
Nơi cư trú : …………………………………………………………………………………………………… ( 3 )
Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân ( hoặc hộ chiếu ) : ………. ………………………………………. cấp ngày ….. / ….. / …..

Nơi cấp:………………….(4) Đã học lái xe tại:………………………………………..(5) năm………….

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng : ……………………………………………… ( 6 ) số : …………….. ( 7 )
do : ……………………………………………………………………………… ( 8 ) cấp ngày ….. / ….. / ….. ( 9 )
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường đi bộ hạng : ………….. ( 10 )
Lý do : …………………………………………………………………………………………………………. ( 11 )
Xin gửi kèm theo :
– 01 giấy ghi nhận sức khỏe thể chất ;
– Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn ;
– Hồ sơ gốc lái xe ;
Tôi xin cam kết những điều ghi trên đây là đúng thực sự, nếu sai tôi xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .
……………, ngày ….. tháng ….. năm …..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

( Ký và ghi rõ họ, tên )

Hướng dẫn viết mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe chuẩn nhất

( 1 ) Sở Giao thông Vận tải xin cấp đổi bằng lái xe ;
( 2 ) Nơi ĐK hộ khẩu thuờng trú là nơi ghi trên sổ hộ khẩu ;
( 3 ) Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú ;
( 4 ) Nơi cấp ghi trên bằng lái xe cũ ;
( 5 ) Nơi học lái xe trong thực tiễn để thi bằng lái xe xin cấp đổi ;
( 6 ) Hạng giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe ;
( 7 ) Số giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe ;
( 8 ) Nơi cấp in trên giấy phép lái xe ;
( 9 ) Ngày cấp in trên giấy phép lái xe cũ ;

(10) Hạng giấy phép lái xe muốn xin cấp, đổi mới;

(11) Lý do thực tế như: sắp hết hạn/mất/quá hạn/đổi…

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/02/07/mau-don-xin-cap-doi-giay-phep-lai-xe_0702144100.doc

>> Hướng dẫn thủ tục đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn mới nhất

Tình Nguyễn

Source: https://tbtvn.org
Category: Giáo dục

Đánh giá post