Mẫu Điều lệ công ty cổ phần mới nhất 2020

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 16/07/2020 |
  • Biểu mẫu |
  • 211 Lượt xem

Điều lệ công ty là thành phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ khi thành lập công ty cổ phần. Không những vậy, Điều lệ còn được coi là “hiến pháp” trong quá trình hoạt động của công ty, chứa đựng những nội dung chuẩn mực mà các quyết định nội bộ, văn bản cá biệt của công ty không được mẫu thuẫn. Điều lệ bổ sung những thiếu khuyết mà pháp luật doanh nghiệp chưa quy định hoặc giao quyền quyết định cho nội bộ công ty.

Như vậy, Điều lệ có vai trò rất quan trọng với các công ty cổ phần. Vậy làm sao để soạn điều lệ cho chuẩn? Cùng TBT Việt Nam đi tìm câu trả lời trong bài viết về Mẫu Điều lệ công ty cổ phần mới nhất nhé.

Điều lệ công ty cổ phần là gì?

– Điều lệ công ty cổ phần là bản cam kết của tất cả các thành viên trong công ty về việc thành lập , hoạt động và giải thể công ty.

– Điều lệ công ty cổ phần được soạn căn cứ trên những khuôn mẫu chung của luật pháp (luật doanh nghiệp, luật thuế, luật lao động, luật tài chính, kế toán…).

– Các nội dung khác của điều lệ công ty cổ phần sẽ do cổ đông thỏa thuận nhưng không được trái với quy định pháp luật.

Có thể thấy, Điều lệ quy định những vấn đề cốt lõi và nền tảng cho sự vận hành của công ty.Cổ đông nhìn vào Điều lệ sẽ biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Người ngoài có thể đọc Điều lệ để biết được công ty làm gì, đại diện theo pháp luật của công ty là ai, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, góp vốn, căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương, những nguyên tắc thực hiện quyền, giải quyết tranh chấp nội bộ phát sinh,… Điều lệ chính là nơi các đối tượng liên quan tìm thấy quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

>>>>> Tham khảo: Mẫu điều lệ Công ty TNHH mới nhất

Nội dung điều lệ công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp

Trước khi đi vào cung cấp Mẫu Điều lệ công ty cổ phần mới nhất, TBT xin làm rõ những nội dung cơ bản trong điều lệ công ty cổ phần, để tránh tình trạng bỏ sót nội dung khi xây dựng điều lệ công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014, ta  xác định các nội dung cần có trong điều lệ công ty cổ phần là:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).

+ Ngành, nghề kinh doanh.

+ Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập.

+ Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty cổ phần.

+ Cơ cấu tổ chức quản lý.

+ Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần.

+ Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

+ Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.

+ Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần.

+ Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

+ Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

<đang cập nhật>

TBT Việt Nam xin lưu ý: Mẫu điều lệ chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Quý vị có thể điều chỉnh những nội dung trong mẫu sao cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, liên quan.

Trên đây là Mẫu Điều lệ công ty cổ phần mới nhất cùng các thông tin có liên quan theo quy định pháp luật.

Quý vị có những thông tin muốn chia sẻ, những thắc mắc chưa được làm rõ liên quan đến điều lệ nói công ty cổ phần nói riêng và công ty cổ phần nói chung, vui lòng liên hệ TBT Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất theo số: 1900 6560.

TƯ VẤN BIỂU MẪU GỌI: 1900.6560 – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC BIỂU MẪU

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – CUNG CẤP BIỂU MẪU – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6560“Giải pháp cho vấn đề của bạn”