Mẫu D04H-TS Là Gì? Hướng Dẫn Ghi Mẫu D04H-TS mới nhất năm 2024

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 10/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1734 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Rất nhiều cá nhân, đơn vị đang tìm hiểu về Biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, theo mẫu D04h-TS. Hiểu được khó khăn, vướng mắc của Quý độc giả Tổng đài tư vấn 1900 6560 dành riêng bài viết dưới đây hướng dẫn cá nhân, đơn vị lập mẫu D04h-TS.

Mẫu D04h-TS được ban hành kèm theo Phụ lục Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội là gì? Các vấn đề liên quan bảo hiểm xã hội

Mẫu d04h-ts là mẫu gì?

Căn cứ theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định, mẫu D04h-TS là mẫu biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp cho người lao động (Mẫu D04h-TS).

Mẫu D04h-TS được lập nhằm mục đích kê khai thông tin trong trường hợp, đơn vị sử dụng lao động đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng về bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp chậm đóng, nợ đọng, nợ kéo dài theo quy định của Quyết định 595/QĐ-BHXH. Hiện tại, trách nhiệm lập mẫu D04h-TS thuộc về Quản lý thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đối với nợ chậm đóng, nợ đọng, nợ kéo dài bảo hiểm xã hội, trong đó:

+ Nợ phát sinh: các trường hợp nợ phát sinh có thời gian nợ dưới 1 tháng.

+ Nợ chậm đóng: các trường hợp có thời gian nợ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

+ Nợ kéo dài: thời gian nợ từ 3 tháng trở lên và không bao gồm các trường hợp nợ khó thu theo quy định.

Khi đơn vị tham gia rơi vào các trường hợp nợ tiền bảo hiểm xã hội nêu trên, cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền sẽ tiến hành lập hồ sơ xác định nợ bao gồm: Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội và Biên bản làm việc về đóng bảo hiểm xã hội theo mẫu D04h-TS.

Sau thời gian 03 tháng kể từ lập Biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp cho người lao động (Mẫu D04h-TS) và thực hiện các biện pháp đôn đốc mà đơn vị vẫn không đóng tiền bảo hiểm, phối hợp với Phòng Thanh tra – Kiểm tra/Tổ kiểm tra lập Danh sách đơn vị đề nghị thành lập đoàn thanh tra đột xuất, để tổ chức thanh tra chuyên ngành theo quy định hoặc phối hợp với cơ quan quản lý lao động, cơ quan Thuế thành lập đoàn thanh tra liên ngành.

>> Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Lần Đầu Qua Mạng

Mẫu d04h-ts mới nhất

Mẫu D04h-TS- Biên bản làm việc về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp được sử dụng hiện hành là mẫu quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH được ban hành ngày 14/04/2017 và có hiệu lực vào ngày 01/07/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể, mẫu D04h-TS là một trong mẫu tại Danh mục các biểu mẫu quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội 1900 6560, xin trích dẫn mẫu D04h-TS cho Quý vị tham khảo:

Mẫu D04h-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:595/QĐ-BHXH

ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, cho người lao động

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông báo số …/BHXH-PT ngày …/…/…. Và Thông báo số số …/BHXH-PT ngày …/…/…. Của Bảo hiểm xã hội ………. Về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao đông-bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Hôm nay, ngày …/…/2017, tại trụ sở ………………………………….., tiến hành làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động cụ thể như sau:

1. Thành phần

2. Đại diện Bảo hiểm xã hội …………….:

– Ông (bà): ……………………………., chức vụ: ………………………….

– Ông (bà): ……………………………., chức vụ: ………………………….

3. Đại diện đơn vị ……………………………………………:

– Ông (bà): ……………………………., chức vụ: ………………………….

– Ông (bà): ……………………………., chức vụ: ………………………….

4. Nội dung

5. Tình hình đơn vị

1.1. Tổng số lao động của đơn vị: ………. người. Trong đó:

a) Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN ở đơn vị khác: …………… người.

b) Số lao động đang đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN tại đơn vị: ……….. người.

c) ………………………………………………………..

1.2. Tiền lương:

a) Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: …………………………………………..

b) Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động của: ………………

2. Ý kiến của cơ quan Bảo hiểm xã hội:

 2.1. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Yêu cầu đơn vị thực hiện đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội …… trước ngày …/…/…….

2.2. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp ……………………….

2.3. ………………………………………………………………………………………..

3. Ý kiến của đơn vị: ………………………………………………:

3.1. …………………………………………………………………………………

3.2. …………………………………………………………………………………          

4. Các ý kiến khác

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau được thông qua các bên đều nhất trí, BHXH ………  giữ 01 bản, đơn vị……………….…….……giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ………                           ĐẠI DIỆN BHXH………….

Hướng dẫn lập mẫu d04h-ts

– Phần I về thành phần: đơn vị cần điền đầy đủ và chính xác thông tin cụ thể:

1/ Đại diện Bảo hiểm xã hội: kê khai thông tên người đại diện của bên Quản lý thu bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền phụ trách quản lý đơn vị sử dụng lao động.

2/ Đại diện đơn vị: kê khai thông tin lãnh đạo của đơn vị sử dụng lao động.

– Phần II về Nội dung:

1/ Tình hình đơn vị

Tổng số lao động của đơn vị: kê khai tổng số lao động hiện đang tham gia lao động tại đơn vị sử dụng lao động. Trong đó:

+ Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao đông-bệnh nghề nghiệp cho người lao động ở đơn vị khác: điền số người lao động.

+ Số lao động đang đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao đông-bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại đơn vị: điền số người lao động.

+ Trường hợp khác: như số người lao động đang thử việc nên không tham gia bảo hiểm xã hội,…

Tiền lương:

+ Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: kê khai theo năm tài chính liền kề trước khi bị truy thu tiền bảo hiểm xã hội.

+ Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động: kê khai tiền lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác căn cứ theo hợp đồng lao động đã kí kết với người lao động.

– Ý của đơn vị: đề nghị được truy đóng tiền hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao đông-bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia theo quy định của pháp luật (kèm theo danh sách).

Trên đây là hướng dẫn mang tính chất tham khảo, của Tổng đài tư vấn 1900 6560 liên quan đến mẫu D04h-TS và cách lập mẫu D04h-TS mà Quý vị quan tâm. Hy vọng sẽ giúp Quý vị hoàn tất mẫu này nhanh chóng, chính xác nhất.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm xã hội đơn giản nhất

5/5 - (1 bình chọn)