Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp mới nhất năm 2024

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 09/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1355 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Việc thực tập đối với sinh viên hiện nay luôn được khuyến khích tại các trường đại học. Thông qua quá trình thực tập sinh viên sẽ được sau dồi kiến thức, kỹ năng đối với chuyên ngành mà mình đang theo học tại trường, là cơ hội để học hỏi các kinh nghiệm thực tế.

Sau khi kết thúc kỳ thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp để tổng kết lại quá trình thực tập có xác nhận của người hướng dẫn để hoàn thiện việc xét tốt nghiệp theo quy định của trường. Để có mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp mới nhất có thể tham khảo bài viết dưới đây.

>>> Tham khảo: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất năm 2024

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là gì?

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là bản tổng kết quá trình thực tập của sinh viên tại cơ sở thực tập trong một thời gian nhất định. Trong báo cáo cần có xác nhận của người hướng dẫn thực tập.

Trên thực tế có rất nhiều trường hợp báo cáo thực tập tốt nghiệp không đạt do sinh viên sao chép nội dung từ báo cáo của một người khác. Hoặc báo cáo thực tập cũng không được chấp nhận khi sinh viên không tham gia thực tập thực tế tại cơ sở thực tập.

Do đó khi đi thực tập và viết báo cáo thực tập sinh viên cần lưu ý những nội dung trên để tránh trường hợp báo cáo thực tập tốt nghiệp không được chấp nhận gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành khóa thực tập và ra trường của sinh viên.

Thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

Tùy thuộc vào chương trình học của các trường đại học, cao đẳng khác nhau thì quy định về thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp khác nhau.

Thời gian thực tập có thể là 1 tháng, 3 tháng hoặc có thể một thời gian khác theo quy định của trường. Khi hết thời gian thực tập theo quy định của trường thì sinh viên sẽ viết và nộp báo cáo thực tập.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên mới nhất năm 2024

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp mới nhất

Tùy thuộc vào chuyên ngành học sinh viên có thể lựa chọn thực tập theo đề tài của trường dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Từ những kiến thức đã học trong trường kết hợp với kiến thức từ cơ sở thực tập sinh viên sẽ lựa chonh đề tài và viết báo cáo thực tập.

Trong tuần đầu tiên sau khi thực tập sinh viên cần viết đề cương báo cáo thực tập để nộp cho người hướng dẫn chỉnh sửa, góp ý và duyệt đề cương. Sau khi đề cương được người hướng dẫn duyệt sinh viên sẽ triển khai ý và viết báo cáo chi tiết.

Trước khi kết thúc thời gian thực tập khoảng 2 tuần sinh viên nên nộp lại bản thảo báo cáo thực tập tốt nghiệp cho người hướng dẫn để xem xét, bổ sung. Khi bản thảo được duyệt sinh viên sẽ hoàn thiện báo cáo, in báo cáo theo đúng yêu cầu. Sau đó xin xác nhận của người hướng dẫn, dấu của đơn vị thực tập, tiếp đó nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn nhận xét, ký tên và cuối cùng là nộp về văn phòng khoa phụ trách.

Mỗi trường khác nhau sẽ có quy định cụ thể về cách trình bày và mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp khác nhau. Tuy nhiên báo cáo thực tập cần có đầy đủ các nội dung:

– Tên trường, tên khoa;

– Tên báo cáo thực tập;

– Tên chuyên ngành thực tập;

– Tên đơn vị thực tập;

– Họ và tên người hướng dẫn;

– Họ và tên sinh viên thực tập;

– Thời gian thực tập;

– Lời cảm ơn.

– Nhận xét của đơn vị thực tập, người hướng dẫn;

– Mục lục, danh sách từ viết tắt.

Tùy thuộc vào quy định của các trường khác nhau sinh viên sẽ viết báo cáo và sắp xếp các mục trên theo quy định của nhà trường.

Download Tại đây

 

>>> Tham khảo: Đơn xin trưởng thành đoàn mới nhất như thế nào?

Hướng dẫn soạn mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp

Khi kết thúc thời gian thực tập sinh viên cần viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và nộp cho nhà trường theo đúng thời gian quy định. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cụ thể cách soạn mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

-Phần đầu tiên: Giới thiệu về đơn vị thực tập

Trong phần này sinh viên cần nêu cụ thể tên đơn vị thực tập, cơ cấu tổ chức, yêu cầu về công việc nơi thực tập.

-Nội dung nghiên cứu: Đây là phần rất quan trọng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong phần này có thể chia nhỏ thành các chương như:

Chương 1: Lý thuyết (Nêu tóm tắt về lý thuyết liên quan đến nội dung thực tập);

Chương 2: Nội dung thực tế tại cơ sở thực tập.

Trong phần này sinh viên cần mô tả cụ thể về nội dung công việc được giao, phương thức thực hiện công việc, kết quả đạt được trong quá trình thực tập tại cơ sở thực tập. Kết quả thu được từ việc khảo sát, phân tích và xử lý số liệu,…

Từ đó nhận xét, đánh giá thực trạng về đối tượng, công việc dựa trên kết quả số liệu, thông tin thu thập được khi thực tập thực tế tại cơ sở thực tập.

-Kết luận báo cáo: Sinh viên nêu tóm kết quả đạt được trong quá trình thực tập. Từ những kiến thức thực tế đưa ra nhận định về những điểm phù hợp và chưa phù hợp, đề xuất phương hướng giải quyết.

– Tài liệu tham khảo: Sinh viên khi tham khảo các tài liệu khác cần trích dẫn rõ tên tài liệu tham khảo, tác giả và nội dung tham khảo theo quy định trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.

– Phụ lục: Phần này sẽ gồm các biểu mẫu, số liệu, bảng biểu,…phục vụ cho việc sinh viên tham khảo để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

– Danh mục các từ viết tắt trong bài báo cáo.

Ngoài ra khi viết báo cáo thực tập sinh viên cần tuân thủ quy định về hình thức và nội dung của báo cáo thực tập như yêu cầu về độ dài tối thiểu của báo cáo, tùy theo yêu cầu của nhà trường báo cáo sẽ được đóng thành quyển và có trang bìa đầy đủ.

– Báo cáo thực tập tốt nghiệp được trình bày theo đúng tiêu chuẩn của văn bản, có đầy đủ các nội dung theo thứ tự: trang bìa, lời cảm ơn, lời mở đầu, các chương, mục, phần nội dung, phần kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục.

– Báo cáo cần được trình bày sạch sẽ, ngắn gọn, khoa học.

Để đánh giá nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên hội đồng chấm thi dựa trên yếu tố; cách trình bày bố cục của báo cáo; đề tài và nội dung của báo cáo; tiến độ thực hiện đề tài, mức độ đáp ứng yêu cầu của người hướng dẫn.

Do vậy khi viết báo cáo thực tập tốt nghiệp sinh viên cần lưu ý những vấn đề trên để bài báo cáo đạt được kết quả cao nhất.

Để bài báo cáo tốt nghiệp ra trường đạt kết quả tốt nhất, khi viết báo cáo thực tập tốt nghiệp sinh viên có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp và cách soạn thảo thảo báo cáo thực tập tốt nghiệp ở bài viết trên.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin xác nhận hạnh kiểm mới nhất năm 2024

5/5 - (6 bình chọn)