Mẫu báo cáo công việc hàng tháng của nhân viên mới nhất

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 18/08/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 1084 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Chắc hẳn mỗi chúng ta khi đi làm tại các tổ chức, công ty, doanh nghiệp hay tổ chức nào đó đều đã từng được cấp trên, người quản lý của mình giao cho nhiệm vụ, phân công công việc là soạn thảo một báo cáo kết quả công việc mà mình đã làm được và chưa làm được trong 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay theo từng quý hoặc từng năm, v.v…

Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng nắm rõ quy cách về hình thức cũng như nội dung để soạn một bản báo cáo cho đúng và đầy đủ thông tin cần thiết .

Hiểu được những vướng mắc này của khá nhiều người, vì thế hôm nay trong phạm vi bài viết này, Tổng đài tư vấn 1900 6560 của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thế nào là mẫu báo cáo công việc hàng tháng, nội dung cơ bản của bản báo cáo công việc hàng tháng của nhân viên cần đáp ứng những thông tin gì ?

Bên cạnh đó, qua bài viết này bạn sẽ biết được mẫu báo cáo công việc của nhân viên hàng tháng được dùng với mục đích gì và sẽ cung cấp cho bạn một mẫu báo cáo công việc của nhân viên mới nhất cùng với đó là hướng dẫn bạn soạn một bản báo cáo công việc hàng tháng qua một mẫu cụ thể.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu bản cam kết mới nhất năm 2020

Mẫu báo cáo công việc hàng tháng là gì ?

– Theo cách đơn giản nhất, thì chúng ta có thể hiểu rằng Mẫu báo cáo công việc hàng tháng là một loại văn bản, được lập nên với mục đích nhằm thống kê, kể tên những công việc mình đã làm trong một tháng và phân tích kết quả, mức độ hiệu quả công việc mà mình đã đạt được trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao .

– Chủ thể thường xuyên tham gia, có trách nhiệm lập bản báo cáo công việc hàng tháng có thể là nhân viên, trưởng bộ phận nào đó hoặc thư ký tại đơn vị, cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp, công ty nào đó, v.v …

– Đối tượng mà bản báo cáo này hướng đến đó chính là kết quả thực hiện công việc ở mức độ nào, hiệu quả ra sao

– Hình thức của bản báo cáo công việc hàng tháng thì cũng thường bao gồm: quốc hiệu, tiêu ngữ; tên công ty, doanh nghiệp, tổ chức; tên của bản báo cáo; thời gian báo cáo từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào; thông tin cơ bản về người lập ra bản báo cáo ( ví dụ như là: họ và tên người lập ra bản báo cáo; nơi công tác, làm việc của người lập bản báo cáo là ở bộ phận, phòng, ban nào, v.v … )

Phần cuối của bản báo cáo công việc hàng tháng vẫn cần có chữ ký xác nhận, ý kiến nhận xét của người phụ trách quản lý cá nhân, đại diện lập nên bản báo cáo này và chữ ký của người trực tiếp soạn bản báo cáo công việc hàng tháng của mình .

– Nội dung cơ bản của bản báo cáo công việc hàng tháng cần đảm bảo những thông tin chính sau đây :

+ Nội dung công việc cụ thể đã thực hiện ;

+ Khối lượng công việc được giao ;

+ Tự đánh giá về mức độ phần việc đã hoàn thành, mức độ chất lượng công việc  đã thực hiện đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm  ;

+ Phần nhận xét, đánh giá khách quan thêm một lần nữa về mức độ phần việc đã hoàn thành, mức độ chất lượng công việc  đã thực hiện đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm của trưởng bộ phận, người quản lý các nhân được giao nhiệm vụ lập ra bản báo cáo này ;

Tiếp đó là những đề xuất kiến nghị hay những góp ý của người báo cáo về công việc mình muốn làm, các công cụ, phương tiện cần thiết phục vụ quá trình hoàn thành công việc được giao và môi trường làm việc cần thay đổi như thế nào cho phù hợp;

Phần nội dung cuối cùng cần đảm bảo đó là những đánh giá, góp ý của trưởng bộ phận, người quản lý cho cá nhân thực hiện báo cáo về thái độ, trách nhiệm cũng như phương pháp và kỹ năng làm việc.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin xác nhận công tác mới nhất năm 2020

Lý do phải làm mẫu báo cáo công việc hàng tháng?

Ngoài việc lập báo cáo công việc hàng tháng thì các công ty, doanh nghiệp, tổ chức còn có yêu cầu lập báo cáo công việc theo hàng ngày, hàng tuần, hàng quý, hàng năm, v.v …

Chứng tỏ việc lập những báo cáo kể trên nói chung và bản báo cáo công việc hàng tháng nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, công ty cũng như cá nhân người lập ra bản báo cáo này .

Cụ thể đó là :

– Đối với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp thì những bản báo cáo công việc theo hàng tháng sẽ được xem như một bản thống kê chi tiết, đầy đủ những công việc đang làm cùng với kết quả, hiệu quả công việc của từng nhân viên đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp, tỏ chức này .

Từ đó sẽ đánh giá được năng lực, khả năng của từng người đê phân công công việc theo vị trí phù hợp hơn, cũng như trả lương, mức thưởng phù hợp với từng đối tượng nhân viên. Cùng với đó là sẽ tổng hợp được kết quả, hiệu quả công việc đã đạt được của toàn công ty, tổ chức, doanh nghiệp và đưa ra chiến lực phát triển mới .

– Đối với các cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ báo cáo công việc theo hàng tháng thì đây được xem như một quá trình để bạn tự nhìn nhận, đánh giá về khả năng, trình độ làm việc của mình đang ở mức nào ?

Qua đó, bạn cũng biết được mình đang gặp phải những khó khăn, trở ngại gì và hướng khắc phục tình trạng này ra sao. Những kinh nghiêm, bài học cho bản thân cũng từ đây mà được rút ra.

Quá trình tổng kết nội dung trong bản báo cáo công việc hàng tháng cũng giúp bạn tự hiểu mình đang đứng ở vị trí nào, cần cố gắng trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng ra sao và có kế hoạch phấn đấu trong tương lai như thế nào?

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền mới nhất năm 2020

Mẫu báo cáo công việc hàng tháng của nhân viên mới nhất

Bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo công việc hàng tháng của nhân viên sau đây:

 CÔNG TY …                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM

                                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                           ——***——

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG

Từ ngày: …/…/2020 Đến ngày: …/…/2020

Họ và tên: …………………………………………….…….

Bộ phận: ……………………………………………………

Stt Nội dung công việc cụ thể đã thực hiện Khối lượng Tự đánh giá Ý kiến trưởng BP
Mức độ % hoàn thành Mức độ % chất lượng Mức độ % hoàn thành                   Mức độ %

  chất lượng

 

 

Đề xuất, kiến nghị, góp ý của người báo cáo về công việc muốn làm, công cụ, phương tiện và môi trường làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá, góp ý của trưởng bộ phận cho người báo cáo về thái độ, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng làm việc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN                                                                                           NGƯỜI BÁO CÁO

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 Download Tại đây

Hướng dẫn cách viết mẫu báo cáo công việc hàng tháng

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết báo cáo công việc hàng tháng qua một mẫu báo cáo công việc hàng tháng cụ thể sau đây:

        CÔNG TY …                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM

                                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                              ——***——

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG

Từ ngày: 01/06/2020 Đến ngày: 30/06/2020

Họ và tên: HOÀNG THỊ KIM KHÁNH

Bộ phận: Tư vấn, hỗ trợ khách hàng

Stt Nội dung công việc cụ thể đã thực hiện Khối lượng Tự đánh giá Ý kiến trưởng BP
Mức độ % hoàn thành Mức độ % chất lượng Mức độ % hoàn thành                  Mức độ %

                chất lượng

Tư vấn khách 600 khách/tháng 90 80 88 81
Chốt đơn 450 đơn/tháng 85 83 87 85
Gọi điện xác nhận đơn hàng 500 cuộc/tháng 95 90 95 90
Giải quyết khiếu nại của khách 100 vụ/tháng 80 75 75 70
Chăm sóc khách hàng cũ 400 khách/tháng 86 82 85 83

 

Đề xuất, kiến nghị, góp ý của người báo cáo về công việc muốn làm, công cụ, phương tiện và môi trường làm việc:

– Nên cho nhân viên đi khảo sát thị trường thực tế nhiều hơn

– Nên thay bàn phím máy tính định kỳ để tăng tốc độ trả lời khách nhanh hơn

– Kiểm tra đường truyền mạng thường xuyên để không gián đoạn việc nhắn tin tư vấn khách

Đánh giá, góp ý của trưởng bộ phận cho người báo cáo về thái độ, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng làm việc:

– Về thái độ: có thái độ tôn trọng khách hàng, nghiêm túc trong công việc

– Về trách nhiệm: có ý thức tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình

– Về phương pháp: có phương pháp làm việc khá sáng tạo, đa dạng

– Về kỹ năng làm việc: có kỹ năng làm việc khá chuyên nghiệp, linh hoạt khi xử lý tình huống, ngôn ngữ tư vấn cho khách rất thân thiện, nhiệt tình.

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN                                                                                           NGƯỜI BÁO CÁO

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

            Phương                                                                                                                  Khánh

 Nguyễn Thị Phương                                                                                               Hoàng Thị Kim Khánh

Mọi ý kiến thắc mắc hay cần tư vấn hỗ trợ thêm về báo cáo công việc hàng tháng, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Tổng đài 1900 6560 để được giải đáp. Trân trọng !

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng thuê nhà xưởng mới nhất năm 2020

5/5 - (5 bình chọn)