Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 18/08/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 1212 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Bản kiểm điểm đảng viên là bản tự đánh giá của Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hàng năm, để tổng kết lại những mặt đã đạt được và chưa đạt được trong một năm rèn luyện, phấn đấu thì mỗi đảng viên phải làm Bản kiểm điểm điểm đảng viên. Thông qua bản kiểm điểm Đảng viên, mỗi đảng viên sẽ có thể tổng kết được những thành tích, những mặt đã đạt được cũng như những sai phạm và hạn chế đã, đang mắc phải trong suốt quá trình sinh hoạt Đảng của một năm vừa qua để từ đó có thể định hướng được phương án khắc phục những tồn đọng, phát huy những điểm mạnh của bản than trong năm tiếp theo cũng như tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với Đảng, nhà nước và xã hội.

Trong đó, bản kiểm điểm đang viên sinh con thứ 3 là bản kiểm điểm đang viên điển hình. Trong phạm vi bài viết này, TBT Việt Nam sẽ giúp bạn đọc hiểu được Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là gì và cung cấp cho bạn đọc Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3.

Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là gì?

Bản kiểm điểm đảng viên là bản bản do đảng viên soạn thảo hoặc điềm theo mẫu có sẵn, được viết khi đang viên vi phạm quy định của nhà nước về chính dân số, sinh con thứ 3. bản kiểm điểm Đảng viên này nêu rõ nguyên nhân sai phạm, hình thức xử phạt, quy chế xử lý….

Những trường hợp sinh con thứ 3 không bị coi là vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

Theo quy định Quy định tại điều 2, Quy định số 05-QĐ/TW thì những trường hợp sinh con thứ 3 không bị coi là vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình như sau:

“ 1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình).

9. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên)”.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Quý vị có thể tham khảo Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 dưới đây:

ĐẢNG BỘ ………………………………..

Chi bộ: ……………………………………..

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: ………………………………………………….. Ngày chính thức: ……………..

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

– Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

– Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.

– Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

– Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

– Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

 

                                                                         …………….., ngày … tháng … năm …

                                           Người viết kiểm điểm

Để được hỗ trợ thêm các thông tin về Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 Quý độc giả có thể liên hệ tới chúng tôi theo số tổng đài 1900 6560, trâng trọng!

Tham khảo : Mẫu đơn xin chuyển công tác

Tham khảo : Mẫu đơn tố cáo

5/5 - (5 bình chọn)