Mẫu bản cam kết 2024

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 09/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 858 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Bản cam kết (Giấy cam kết) là một dạng văn bản thông dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống. Bản cam kết được sử dụng nhằm mục đích đảm bảo các chủ thể nhất định thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, việc soạn thảo một bản cam kết phù hợp với mục đích sử dụng thường gây khó khăn cho nhiều người.

Dưới đây bài viết Mẫu bản cam kết 2024 của TBT Việt Nam sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích về khái niệm bản cam kết, giá trị pháp lý của bản cam kết, cách thức soạn thảo bản cam kết.

Bản cam kết là gì?

Bản cam kết là một dạng văn bản thông dụng được xác lập trong một số giao dịch, có nội dung thể hiện ý chí chấp nhận sự ràng buộc của bên cam kết với các điều khoản, quy định hoặc nội dung thỏa thuận nhất định.

Bản cam kết được xây dựng nhằm mục đích đảm bảo việc người cam kết tuân thủ quy định hoặc nội dung thỏa thuận.

Xét về bản chất và mục đích của bản cam kết và các quy định pháp luật hiện hành. Ta thấy, cam kết có thể được hiểu là một hành vi pháp lý đơn phương theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015, cụ thể như sau:

Điều 116, Bộ Luật dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự:

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Là một hành vi pháp lý đơn phương, bản cam kết được xác lập dựa trên ý chí của một chủ thể nhất định.

Nội dung của bản cam kết là đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ. Trường hợp bên cam kết không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ dã cam kết thì phải chịu trách nhiệm.

Giá trị pháp lý của bản cam kết?

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, cam kết được hiểu là một hành vi pháp lý đơn phương. Do vậy, giá trị của bản cam kết chỉ có hiệu lực pháp lý nếu đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Theo quy định tại điều 117, Bộ Luật dân sự 2015 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, bản cam kết cần đáp ứng các điều kiện sau:

 – Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

– Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

– Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp phải được công chứng, chứng thực tại văn phòng công chứng hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới có hiệu lực pháp luật.

Ví dụ: Anh A và chị B là vợ chồng hợp pháp. Do bản tính lăng nhăng, anh A thường xuyên ngoại tình. Biết được hành vi ngoại tình của chồng, chị B đã buộc anh A phải viết bản cam kết không tiếp tục ngoại tình, nếu anh A tiếp tục ngoại tình thì khi ly hôn, anh A sẽ không được phân chia tài sản và không có quyền nuôi dưỡng con.

Xét trong trường hợp này, việc cam kết của anh A được coi là một hành vi pháp lý đơn phương tuy nhiên không có hiệu lực về pháp luật. Hiện nay, pháp luật không có quy định về việc người nào ngoại tình thì không được dành quyền nuôi con hoặc không được phân chia tài sản do đó  bản cam kết không có hiệu lực pháp luật.

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình và Bộ Luật tố tụng dân sự, khi tiến hành ly hôn, các bên sẽ thỏa thuận về phân chia tài sản. Văn bản thỏa thuận này mời có hiệu lực pháp lý và là căn cứ để Tòa án phân chia tài sản.

Nội dung chính của bản cam kết

Khi trình bày bản cam kết, bên cam kết cần trình bày dễ hiểu, rõ ràng, mạch lạc và đảm bảo các nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Thông tin cơ bản của cá nhân hoặc tổ chức;

– Nội dung cam kết;

– Thời gian thực hiện cam kết;

– Đề nghị khác (nếu có);

– Chữ ký của người cam kết

Mẫu bản cam kết 2024

Dưới đây là một số mẫu bản cam kết 2024:

1. Mẫu bản cam kết dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân:…………….   Ngày cấp: …………………………………….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….

Nơi làm việc: ………………………………… Chức vụ: …………………………………….

Trình độ chuyên môn: …………..  Chuyên ngành: …………………………………….

Tôi cam kết các nội dung sau đây: ………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………….

Tôi cam kết các nội dung sau đây:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết thực hiện những đúng những điều nêu trên, nếu vi phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty.

……, Ngày…. tháng ….năm ….

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu bản cam kết dành cho tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………..

Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Trụ sở:……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………..  Email: …………………………………….

Chúng tôi cam kết các nội dung sau đây:

1. ……………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đề nghị:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin nêu trên.

…., ngày….tháng…năm…

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết Mẫu bản cam kết 2024 của công ty TBT Việt Nam. Chúng tôi mong rằng những thông chúng tôi cung cấp ở trên sẽ hữu ích đối với quý bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557 của chúng tôi.

>>>Tham khảo thêm : Mẫu công văn

>>>Tham khảo thêm : Biên bản nghiệm thu

>>>Tham khảo thêm : Văn phòng công chứng

5/5 - (5 bình chọn)