Mẫu bài thuyết trình về đại đoàn kết dân tộc

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 16/09/2022 |
  • Giáo dục |
  • 2740 Lượt xem
4.4/5 - (24 bình chọn)

Tinh thần đoàn kết dân tộc là một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay. Đoàn kết giúp con người vượt qua bao khó khăn, thử thách, giúp tập thể trở nên vững mạnh.

Bài viết dưới đây sẽ gửi đến Khách hàng Mẫu bài thuyết trình về đại đoàn kết dân tộc để Khách hàng có thêm thông tin hữu ích.

Đại đoàn kết dân tộc là gì?

Đại đoàn kết toàn dân tộc – di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi người dân, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Lịch sử mấy ngàn năm tồn tại và phát triển của dân tộc ta đã chứng minh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều kết thành sức mạnh vô địch, đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Nhờ tinh thần đoàn kết, nhân dân ta đã vượt qua mọi gian lao, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông bờ cõi, viết nên những trang sử vàng hào hùng của dân tộc.

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

-Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam.

Đề cập đến chủ nghĩa yêu nước của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh viết: ” Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.

– Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác- Lênin cho rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo lịch sử; giai cấp vô sản muốn thực hiện vai trò là lãnh đạo cách mạng phải trở thành dân tộc, liên minh công nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng. Chủ nghĩa Mác- Lênin đã ch ra cho các dân tộc bị áp bức con đường tự giải phóng. Lê-nin cho rằng, sự liên kết giai cấp, trước hết là liên minh giai cấp công nhân với nông dân là hết sức cần thiết, bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng vô sản. Rằng nếu không có sự đồng tình và ủng hộ của đa số nhân dân lao động với đội ngũ tiên phong của nó, tức giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được.

– Tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới.

Không chỉ được hình thành từ những cơ sở lý luận suông, tư tưởng này còn xuất phát từ thực tiễn lịch sử của dân tộc và nhiều năm bôn ba khảo nghiệm ở nước ngoài của Hồ Chí Minh.

Mẫu bài thuyết trình về đại đoàn kết dân tộc

Từ xa xưa nhân dân ta đã truyền miệng nhau những câu tục ngữ:

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Thật vậy, đoàn kết đã trở thành một chân lý , một truyền thống hết sức tốt đẹp của người dân Việt Nam ta từ bao đời nay.

Trong mọi giai cấp, mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn thì đoàn kết luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu.” đoàn kết” là kết thành một khối thống nhất, cùng làm việc vì mục đích chung. Tinh thần đoàn kết vốn là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Tinh thần ấy thể hiện qua sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể. Nhất là những khi gặp hoạn nạn, khó khăn.

Người ta thường nói sống phải có tập thể và “ đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết .”Thực tế cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng mà trên đường đời ta luôn gặp khó khăn, trắc trở và một người có thể sẽ không thể nào vượt qua được mà cần có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, vì thế đoàn kết sẽ đưa con người đến thành công, giúp người xóa bỏ khoảng cách, xích lại gần nhau, biết thông cảm cho nhau và tạo nên một tập thể thống nhất vững mạnh. Phải chăng nhờ tình đoàn kết ấy mà nước Việt Nam ta từ một nước nhỏ bé, lạc hậu, yếu thế và bị khống chế của một nước khác, đã trải qua hàng ngàn năm bắc thuộc, dám đứng lên đánh đổ kẻ thù,đặc biệt là những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới lúc bây giờ như :phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mĩ,..Nhân dân đã đứng lên chiến đấu lật đổ chế bị nô lệ tiến lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. Đoàn kết còn thể hiện ở sự không phân biệt vùng miền trong chiến tranh : miền nam có giặc thì miền Bắc kéo quân phá giặc, miền Bắc có giặc thì miền Nam, miền Trung kéo quân ra đánh.

Tinh thần đại đoàn kết thể hiện ở việc người đàn ông ra trận thì người đàn bà ở nhà phục vụ tiền tuyến, là hậu phương vững chắc cho tinh thần chiến đấu của họ, k phân biệt nam hay nữ cũng có thể ra chiến trường “cô gái mở đường” So về lực lượng, vũ khí hiện đại tối tân thì Mỹ, Nhật là những nước đi đầu, chúng ta lại vũ khí thô sơ nhưng sao ta vẫn chiến thắng chúng. Đó chắc hẳn là nhờ tình đoàn kết dân tộc.

Chỉ cần đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ thành công. Còn ngày nay tuy không còn thù trong, giặc ngoài nhưng nhân dân ta vẫn giữ được truyền thống quý báu ấy: qua các chương trình thiện nguyện : rung chuông vàng, áo ấm cho em, trái tim cho em, vượt lên chính mình,điều ước thứ bảy, hay vì bạn xứng đáng,… những chương trình tổ chức nhằm tạo điều kiện có thể những người có hoàn cảnh khó khăn họ trực tiếp tham gia để gặt hái giải thưởng trang trải cuộc sống hoặc một người nào đó cảm thấy vô cùng cảm động, nể phục trước gia cảnh của họ tham gia với mog muốn cải thiện được phần nào cuộc sống của những người cơ nhỡ ấy.

Song  chúng ta cần lên án, phê phán những con người không có tinh thần đoàn kết, tự làm theo ý mình, sống lẻ loi đơn độc, những người như thế sẽ bị xã hội khinh bỉ, ruồng bỏ, xa lánh…Em- cũng như tất cả các bạn những người đang còn trên ghế nhà trường phải phát huy tinh thần đoàn kết qua việc giúp đỡ những bạn học yếu để tập thể lớp ngày một tiên tiến, xuất sắc.

“Nơi nào có đoàn kết, nơi đó có chiến thắng” đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay, vì thế em, các bạn, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ và phát huy để xây dựng đất ngước vững mạnh.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Mẫu bài thuyết trình về đại đoàn kết dân tộc. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết có vướng mắc khác vui lòng phản ánh trực tiếp để chúng tôi hỗ trợ được nhanh chóng, tận tình.

4.4/5 - (24 bình chọn)