Mẫu 01B-HSB Mới Nhất? Hướng Dẫn Cách Điền Mẫu 01B-HSB năm 2023

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 03/01/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 1274 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Tổng đài tư vấn 1900 6560 hướng dẫn cách điền mẫu 01B-HSB (Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe) một cách chi tiết và đầy đủ nhất.

Mẫu 01B-HSB quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH, đây là một trong những biểu mẫu quan trọng để giải quyết các chế độ, quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm: Mẫu d01-ts theo quyết định 595 mới nhất

Mẫu 01B-HSB là mẫu gì?

Mẫu 01B-HSB là mẫu Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe được ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mẫu này được lập để làm căn cứ giải quyết tiền trợ cấp khi người lao động thuộc trường hợp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định hiện hành. Căn cứ tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định:

Đối với các trường hợp ốm đau khi lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1,2 Điều 100 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Khoản 1,2 Điều 21 Thông tư 56/2017/TT-BYT; khoản 2 Điều 15 Nghị định 143/2018/NĐ-CP cần có Danh sách theo mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe do đơn vị sử dụng lao động lập.

Trách nhiệm lập mẫu 01B-HSB do người sử dụng lao động lập và cần đảm bảo từng đợt theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Tại Điều 102 của luật này có quy định trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm làm hồ sơ hưởng các chế độ liên quan, trong đó có Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe (Mẫu 01B-HSB) và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền.

Mẫu 01B-HSB mới nhất

Mẫu 01B-HSB mới nhất được sử dụng hiện nay là mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe trong Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định số 166/QĐ- BHXH có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 05 năm 2019, tức mẫu 01B-HSB mới được áp dụng được hơn 1 năm nay.

Biểu mẫu Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe (01B-HSB) sử dụng thay thế cho mẫu Danh sách C70a-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

>>> Xem thêm: Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất

Hướng dẫn cách điền 01B-HSB

Tổng đài tư vấn 1900 6560 hướng dẫn lập, điền danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Mẫu số 01B-HSB) chi tiết:

Thứ nhất: Phương pháp lập:

– Góc trên, bên trái của danh sách phải điền rõ tên đơn vị sử dụng lao động, mã số đơn vị đăng ký tham gia bảo hiểm xã hộ và số điện thoại liên hệ;

– Cơ sở để lập mẫu 01B-HSB là hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và bảng chấm công, bảng lương trích nộp tiền bảo hiểm xã hội của đơn vị/ công ty;

– Nếu đơn vị thực hiện trên phần mềm kê khai điện tử kèm hồ sơ giấy, khi lập danh sách 01B-HSB phải phân loại chế độ theo trình tự điền trong danh sách.

Thứ hai: Hướng dẫn lập danh sách đề nghị hưởng chế độ:

Phần 1: Danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh

+ Cột A : Điền số thứ tự theo quy định về đánh số

+ Cột B: Điền Họ và Tên của người lao động đề nghị giải quyết trợ cấp.

+ Cột 1: Điền mã số của sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp.

+ Cột 2: Điền ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định;

+ Cột 3: Điền ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.

+ Cột 4: Điền tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết.

Ví dụ: nghỉ việc dưới 10 ngày thì ghi số ngày, còn nghỉ trên 1 tháng thì ghi số tháng nghỉ và số ngày lẻ nếu có.

+Cột C: điền thông tin tài khoản ngân hàng của người lao động để chi trả tiền trợ cấp; nếu người lao động không có tài khoản thì bỏ trống.

+Cột D: điền thông tin chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng theo quy định của pháp luật, gồm có chế độ ốm đau và chế độ thai sản. Ghi rõ thời gian trở lại làm việc tại công ty sau ốm đau, thai sản (ngày, tháng, năm).

Lưu ý: mục này chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo hồ sơ giấy.

Cột E:

– Đối với trường hợp hưởng chế độ ốm đau của người lao động:

+  Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần của người lao động không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định  thì cần ghi rõ ngày.

Ví dụ: Ngày nghỉ hàng tuần vào ngày thứ Ba, thứ Sáu hoặc Chủ nhật thì ghi: T3, T6 hoặc CN.

+ Nếu người lao động làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì điền: PCKV 0,7.

+ Trường hợp con ốm: Ghi thông tin mã thẻ BHYT của con.

– Trường hợp hưởng chế độ thai sản, gồm: khám thai, mẹ chết sau khi sinh con; mang thai hộ; người mẹ nhờ mang thai hộ; lao động nam hưởng thai sản theo quy định từng trường hợp.

Phần 2: Danh sách đề nghị điều chỉnh số đã được giải quyết

Đối với người lao động đã được cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hưởng và giải quyết hưởng tiền trợ cấp trong các đợt trước, nhưng do tính sai mức hưởng hoặc phát sinh các vấn đề khác như: thiếu về hồ sơ, về chế độ hoặc tiền lương,… làm thay đổi mức hưởng tiền trợ cấp, phải điều chỉnh lại theo quy định thì đơn vị cần lập thêm Danh sách này, để chi trả chế độ.

Lưu ý: khi lập danh sách đề nghị điều chỉnh cần nêu rõ lý do và có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

Với những thông tin hữu ích về mẫu 01B-HSB và hướng dẫn cách lập mẫu này của chúng tôi, đơn vị sẽ lập mẫu 01B-HSB thành công khi chuẩn bị hồ sơ hưởng các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động.

>>> Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Quá Trình Đóng Bảo Hiểm Xã Hội

5/5 - (1 bình chọn)