Mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có xin lại được không?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 26/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 31 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

Đây được xem là giấy tờ vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp, bởi vì nó chứng minh được các hoạt động kinh doanh doanh của doanh nghiệp thể được sự cho phép của cơ quan Nhà nước.

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

Điều 28. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Lưu ý: Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày doanh nghiệp đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 27. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có xin lại được không?

Căn cứ tại Điều 68 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp hoặc chi nhánh có địa điểm kinh doanh gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Như vậy, theo quy định trên thì mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có xin lại được và một trong những trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó là doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác. Chính vì vậy, công ty bạn bị mất Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì có thể xin cấp lại.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mất bao nhiêu tiền?

Khi xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải nộp lệ phí tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp lại.  Lệ phí cấp lại đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp bằng các hình thức là trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc có thể được nộp chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc có thể dùng dịch vụ thanh toán điện tử.

Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có quy định về lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo Biểu phí thì đối với lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47 thì trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đóng mức lệ phí là 50 nghìn đồng.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nào?

Luật Doanh nghiệp tại Điều 212 quy định các trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp đó là:

Điều 212. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này thành lập;

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về giải đáp thắc mắc có liên quan đến Mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có xin lại được không? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết của TBT Việt Nam, có vướng mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan đến thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ hotline: 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

5/5 - (6 bình chọn)