Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3730 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Màng sinh chất là màng sinh học phân cách môi trường bên trong của các tế bào với môi trường bên ngoài của chúng. Vậy Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?

Câu hỏi:

Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?

A.Các phân tử photpholipit và protein thường xuyên dịch chuyển

B.Màng thường xuyên chuyển động xung quanh tế bào

C.Tế bào thường xuyên chuyển động nên màng có cấu trúc động

D.Các phân tử protein và colesteron thường xuyên chuyển động

Đáp án đúng A.

Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ các phân tử photpholipit và protein thường xuyên dịch chuyển, chức năng cơ bản của màng sinh chất là bảo vệ tế bào khỏi môi trường xung quanh.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

Màng sinh chất có cấu tạo gồm 2 thành phần chính là phôtpholipit và prôtêin. Ngoài ra, ở các tế bào động vật và người, màng sinh chất còn có nhiều phân tử colestêron làm tăng độ ổn định của màng sinh chất.

Các prôtêin của màng tế bào có tác dụng như những kênh vận chuyển các chất ra vào tế bào cũng như các thụ thể tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài.

Có thể nói, màng sinh chất như bộ mặt của tế bào và các thành phần của màng sinh chất như prôtêin, glicôlipit và glicôprôtêin làm nhiệm vụ như các giác quan (thụ thể), cửa ngõ (kênh) và những dấu chuẩn nhận biết đặc trưng cho từng loại tế bào.

Với thành phần cấu tạo chủ yếu là phôtpholipit và prôtêin nên màng sinh chất có các chức năng chính như sau:

– Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc: Lớp phôtpholipit chỉ cho những phân tử nhỏ tan trong dầu mỡ (không phân cực) đi qua.

Các chất phân cực và tích điện đều phải đi qua những kênh prôtêin thích hợp mới ra vào được tế bào. Với đặc tính chi cho một số chất nhất định ra vào tế bào nên người ta thường nói màng sinh chất có tính bán thấm.

– Màng sinh chất còn có các prôtêin thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào. Tế bào là một hệ mở luôn thu nhận các thông tin lí hoá học từ bên ngoài và đưa ra vững đáp ứng thích hợp trước sự thay đổi của điều kiện ngoại cảnh.

Ví dụ, màng sinh chất của tế bào thần kinh ở người có các thụ thể nhận tín hiệu là các chất dẫn truyền xung thần kinh từ tế bào phía trước giải phóng ra, nhờ vậy xung thần kinh được truyền từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác.

– Màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế bào. Nhờ vậy, các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào “lạ” (tế bào của cơ thể khác).

5/5 - (5 bình chọn)