Mã số doanh nghiệp là gì? Cơ quan cấp mã số doanh nghiệp?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 28/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 587 Lượt xem
Đánh giá post

Mã số doanh nghiệp là một nội dung quan trọng trong việc thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp. Qua bài viết sau đây, TBT Việt Nam sẽ giúp Quý vị giải đáp: Mã số doanh nghiệp là gì? Và cung cấp các thông tin hữu ích có liên quan.

Mã số doanh nghiệp là gì?

Mã số doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 được xác định là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

Mã số doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, cũng như thể hiện một số quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, thông tin về doanh nghiệp qua mã số thuế.

Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.

Mã số doanh nghiệp là mã số thuế có đúng không?

Theo khoản 1, Điều 4, Thông tư 95/2016/TT-BTC. Mã số thuế (Tax Code) là một mã số do Cơ quan quản lý thuế cấp cho người, cá nhân, tổ chức thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế có thể là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự.

Mã số thuế là một dãy số bao gồm 10 số (trừ mã số thuế của chi nhánh, đơn vị trực thuộc sẽ có 13 số) được cấp cho người nộp thuế là tổ chức khi bắt đầu hoạt động kinh doanh cho đến khi không còn tồn tại. Mã số thuế công ty được cấp 1 lần duy nhất, được mã hóa theo một nguyên tắc thống nhất và được áp dụng trên toàn quốc

Theo khoản 1, điều 8, Nghị định 78/2015/NĐ-CP: “Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp”

Như vậy, mã số doanh nghiệp được cấp cũng là mã số thuế của doanh nghiệp.

Cơ quan nào cấp mã số doanh nghiệp?

Ngoài việc thắc mắc Mã số doanh nghiệp là gì? Quý vị còn gặp nhiều thắc mắc với cơ quan có thẩm quyền cấp mã số doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật quản lý thuế.

Về cơ bản thì mã số này được cấp bởi Tổng cục thuế, nhưng so với thời gian trước đây thì những thủ tục cấp mã số thuế đã được thực hiện tự động thông qua hệ thống trực tuyến. Việc này làm thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal – website của Tổng cục thuế.

Mã số doanh nghiệp có bao nhiêu số?

Khoản 2, điều 30, Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14, cấu trúc mã số thuế được quy định như sau:

Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác;

Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác;

Mã số thuế được cấu trúc như sau:

N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 – N11N12N13

Trong đó:

+ Hai chữ số đầu N1N2 là số phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh Mục mã phân Khoảng tỉnh (đối với mã số thuế cấp cho người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân và cá nhân kinh doanh) hoặc số không phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế (đối với mã số thuế cấp cho các cá nhân khác).

+ Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong Khoảng từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

+ Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999.

Dấu gạch ngang là ký tự để phân tách nhóm 10 số đầu và nhóm 3 số cuối.

Mã số thuế với doanh nghiệp được cấp như sau:

Mã số thuế 10 số được cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác có đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ nghĩa vụ của mình trước pháp luật trừ một số trường hợp nhất định

Mã số thuế 13 số được cấp cho: Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Qua nội dung cung cấp như trên, chúng tôi mong quý khách hàng có giải đáp cần thiết cho vấn đề “Mã số doanh nghiệp là gì?” của mình. Nếu quý khách hàng muốn tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này cũng như cần đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi xin liên hệ để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm ơn!

Đánh giá post