Lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 05/03/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 403 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Lý lịch tư pháp là một loại giấy tờ có giá trị lớn đối với cá nhân, thường được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Cá nhân cần sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp không chỉ có công dân Việt Nam mà có thể là người nước ngoài đã và đang cư trú tại Việt Nam,

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ đi dâu vào giới thiệu những nội dung liên quan tới vấn đề: Lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì?

Trước khi đi vào giải đáp Lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì? chúng tôi chia sẻ một số nội dung về làm lý lịch tư pháp:

Đối tượng được cấp Lý lịch Tư pháp

Căn cứ quy định tại Điều 7 – Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, cụ thể:

– Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

– Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch Tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

– Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch Tư pháp

Về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 44 – Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, cụ thể:

– Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

+ Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

+ Người ngước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

– Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

+ Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước.

+ Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.

+ Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Giấy tờ cần chuẩn bị khi xin cấp Lý lịch tư pháp

Để yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, quý bạn đọc sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ, cụ thể:

– Tờ khai yêu cầu cấp giấy lý lịch Tư pháp (mẫu số 03/2013/TT-LLTP nếu tự xin hoặc mẫu 04/2013/TT-LLTP nếu ủy quyền xin).

– Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

– Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú/tạm trú.

– Mẫu giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp có chứng nhận của Ủy ban nhân dân phường/xã nếu là công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước hoặc Cơ quan ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài nếu là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài (trừ trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp) và bản sao chứng minh thư của người được ủy quyền, trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Đối với phiếu lý lịch tư pháp số 2,c á nhân không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục.

Thời gian làm lý lịch tư pháp

Căn cứ quy định Điều 48 – Luật Lý lịch tư pháp về thời gian cấp lý lịch tư pháp, cụ thể:

– Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

– Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 15 ngày nếu người được cấp là:

+ Công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài.

+ Người nước ngoài.

+ Người nước ngoài đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên.

– Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

Giấy tờ cần chuẩn bị khai làm Lý lịch tư pháp

– Tờ khai yêu cầu cấp giấy lý lịch tư pháp.

– Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

– Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú/tạm trú.

– Mẫu Giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp có chứng nhận  của Ủy ban nhân dân phường/xã nếu là công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước hoặc cơ quan ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài nếu là công dân Việt Nam tại nước ngoài nếu là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài (trừ trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp) và bản sao chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền, trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số. Đối với phiếu lý lịch tư pháp số 2, cá nhân không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục.

Lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì?

Lý lịch tư pháp tiếng Anh là: Judicial Records.

Judicial record is information about a criminal record of a person convicted by a lrgally effective judgment or judgment which records the individual’s execution status as well as about having a criminal record. Be allowed to hold positions, establish businesses, cooperatives or not.

Judicial records will be issued by the Department of Justice and the National justice Center. Judicial records are granted to requesters according to form No.1 and form No.2 according to demand.

Judicial record cards are issued to individuals, legal proceedings or socio-political organizations to serve the needs of applying for jobs, going abroad, managing personnel as well as serving legal activities.

Judicical recors are also issued to foreigners residing in VietNam.

Một số cụm từ tiếng Anh liên quan tới Lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì?

Criminal record verification: Xác minh thông tin phạm tội.

Record check blitz: Kiểm tra thông tin phạm tội.

Criminal records: Thông tin phạm tội.

Criminal record check: Phiếu lý lịch tư pháp.

Criminal record information: Thông tin phạm tội.

Crminal record details: Chi tiết/thông tin phạm tội.

Response for Criminal Record check: Phúc đáp cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Arrest record: Thông tin giam giữ (phạm tội).

Criminal check type 1: Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Access to record history: Truy xuất vào thông tin phạm tội.

Như vậy, lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi giới thiệu trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra một số quy định của pháp luật liên quan tới lý lịch tư pháp và một số cụm từ tiếng Anh liên quan tới lý lịch tư pháp.

->>> Tham khảo thêm : Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

5/5 - (6 bình chọn)