Lý do tạm ngừng kinh doanh công ty?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 05/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 543 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, đặc biệt khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu, nền kinh tế nước ta có phần khủng hoảng khá trầm trọng. Nhiều doanh nghiệp phải đối đầu với việc phá sản hay giải thể công ty. Trong sự hỗn độn đó, một giải pháp ưu tiên được đặt ra, đó chính là tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty. Vậy tạm ngừng kinh doanh là gì? Có những Lý do tạm ngừng kinh doanh công ty nào? Tác dụng của việc tạm ngừng kinh doanh công ty ra sao?

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Theo Khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp quy định cụ thể về tình trạng pháp lý của doanh nghiệp như sau:

“ Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh.

Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.”

Trên thực tế, hiểu một cách đơn giản rằng tạm ngừng kinh doanh công ty có nghĩa là Công ty đang ngừng hoạt động. Thời gian tạm ngừng công ty là 01 năm.

Khác với giải thể doanh nghiệp, khi hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp thì Công ty sẽ không còn tồn tại trên thực tế lẫn trong hồ sơ lưu của Phòng đăng ký kinh doanh (biến mất vĩnh viễn), thì tạm ngừng doanh nghiệp là hiện tượng, doanh nghiệp vẫn còn trên thực tế, vẫn lưu trong hồ sơ, tuy nhiên lại không thực hiện các hoạt động kinh doanh trong vòng 01 năm

Lý do tạm ngừng kinh doanh công ty?

Có hai hướng Lý do tạm ngừng kinh doanh công ty bao gồm:

Thứ nhất: Do nguyên nhân chủ quan

Doanh nghiệp chủ động yêu cầu xin được tạm ngừng kinh doanh công ty. Những nguyên nhân đó có thể là:

+ Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty. Có thể công ty làm ăn bị thua lỗ nên cần tạm ngừng hoạt động một thời gian, để công ty có thời gian phục hồi, tiếp tục phát triển.

+ Có thể là lý do về nhân sự của công ty, hay sự thay đổi về cơ cấu công ty, chuyển địa điểm công ty.

+ Hoặc cũng có thể là công ty muốn chuyển hướng kinh doanh. Để làm được điều này thì công ty cần phải tạm ngừng hoạt động, để có thời gian nghiên cứu thị trường, định hướng phát triển đúng đắn hơn nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

Thứ hai: Nguyên nhân khách quan

Việc phải tạm ngừng kinh doanh không phải là điều mà doanh nghiệp muốn, mà do một bên khác tác động vào bắt buộc doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh. Nguyên nhân đó có thể là:

+ Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài nhưng không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

+ Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng, không chấm dứt kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

Việc tạm ngừng kinh doanh có lợi ích gì?

Đối với việc doanh nghiệp thuộc Lý do tạm ngừng kinh doanh công ty mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Và cũng tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp mà lợi ích của việc tạm ngừng doanh nghiệp cũng khác nhau, đơn cử như:

+ Khi làm ăn thua lỗ, việc tạm ngừng doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho danh nghiệp phục hồi, tạo thêm thời gian giúp chủ doanh nghiệp, các cổ đông, hoặc các thành viên trong công ty huy động vốn góp để đầu tư vào công ty hiệu quả hơn.

+ Hoặc cũng có thể tạm ngừng do doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, một phần là do quản lý chưa tốt hoặc định hướng không rõ ràng. Việc tạm ngừng kinh doanh tạo tiền đề cho nhà quản lý công ty có thời gian bồi dưỡng, đào tạo thêm kiến thức, nghiên cứu thị trường để tìm ra được hướng đi đúng đắn hơn.

+ Trong trường hợp việc làm ăn của công ty không mang lại lãi suất cao, thì việc tạm ngừng kinh doanh trọn 1 năm của công ty sẽ không phải nộp lệ phí môn bài.

Một số quy định khác của pháp luật liên quan đến việc tạm ngừng kinh doanh

Bên cạnh các Lý do tạm ngừng kinh doanh công ty thì khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề pháp lý xoay quanh sau đây:

Thứ nhất: Đối với trường hợp doanh nghiệp chủ động xin tạm ngừng kinh doanh

– Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

– Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

– Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thứ hai: Đối với trường hợp doanh nghiệp bị ra yêu cầu tạm ngừng kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh hoặc chấp hành xong hình phạt, chấp hành xong biện pháp tư pháp theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Lý do tạm ngừng kinh doanh công ty mà chúng tôi đã tổng hợp được.Công Ty Luật Hoàng Phi mong rằng đây sẽ là một nguồn tài liệu bổ ích có thể giúp Quý bạn đọc trong quá trình nghiên cứu hoặc áp dụng trên thực tế.

5/5 - (5 bình chọn)