Chi tiết bảng lương của giáo viên năm 2024

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 176 Lượt xem
Đánh giá post

Tại khoản 1 Điều 66 Luật Giáo dục năm 2019, giáo viên là những người dạy tại những cơ sở giáo dục mầm non, đại trà phổ thông, dạy trình độ sơ cấp, tầm trung, ĐH … Trong đó, giáo viên tại những trường học Nước Ta sẽ gồm có giáo viên là viên chức trong những trường học công lập và giáo viên ký hợp đồng lao động với những trường công lập, dân lập.

Cập nhật bảng lương của giáo viên năm 2024:

1. Lương giáo viên là viên chức

Cũng giống như các nhóm đối tượng là công chức, viên chức, công an, quốc phòng, giáo viên là viên chức trường công cũng không được cải cách tiền lương và vẫn áp dụng cách tính tiền lương theo công thức cũ:

                                       Lương giáo viên = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó : – Hệ số lương giáo viên được lao lý đơn cử tại chùm bốn Thông tư của Bộ GDĐT số 01, 02, 03 năm 2021 về giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ( cấp 2 ), trung học phổ thông ( cấp 3 ). – Mức lương cơ sở từ 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng / tháng ( địa thế căn cứ Nghị định 69/2022 / NĐ-CP ).

Dự kiến sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024. Trong đó, nội dung nổi bật của Nghị quyết 27 là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Như vậy, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng sẽ được áp dụng đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới (dự kiến là ngày 01/7/2024).

Xem thêm: Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Chi tiết mức lương ‘cơ bản’ của giáo viên chưa tính các khoản phụ cấp và trừ các khoản đóng bảo hiểm khác:

  Chi tiết bảng lương của giáo viên mầm non đến trước 1/7/2024. Ảnh: Thư viện pháp luật

  Chi tiết bảng lương của giáo viên tiểu học đến trước 1/7/2024. Ảnh: Thư viện pháp luật

  Chi tiết bảng lương của giáo viên THCS đến trước 1/7/2024. Ảnh: Thư viện pháp luật

  Chi tiết bảng lương của giáo viên THPT đến trước 1/7/2024. Ảnh: Thư viện pháp luật

2. Lương giáo viên hợp đồng

Khác với giáo viên là viên chức tại những trường công lập ( được ký hợp đồng thao tác, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, được tuyển dụng theo vị trí việc làm ), giáo viên hợp đồng là những người được ký hợp đồng lao động với những trường học ( gồm có trường công và trường tư ), hưởng lương theo thoả thuận của những bên nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Dự kiến mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 1/7/2024

Do đó, lương giáo viên hợp đồng trong năm 2024 hoàn toàn có thể sẽ tăng. Có những trường hợp sau:

– Giáo viên được tăng lương: Nếu như thỏa thuận giữa giáo viên hợp đồng và các trường học có nội dung tăng lương trong năm 2024 cho giáo viên hợp đồng. Khi đó giáo viên sẽ được tăng lương trong năm 2024 theo mức đã thoả thuận.

– Giáo viên không được tăng lương: Nếu như giáo viên hợp đồng và nhà trường thỏa thuận tăng lương theo mức lương tối thiểu vùng. Trong khi đó, dự đoán năm 2024 sẽ không tăng lương tối thiểu vùng nên giáo viên hợp đồng sẽ không được tăng lương.

Đánh giá post