Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 9599 Lượt xem
4/5 - (4 bình chọn)

Câu hỏi:

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

A. Có đính các hạt ribôxôm, còn lưới nội chất trơn không có

B. Nối thông với khoang giữa của màng nhân, còn lưới nội chất trơn thì không

C. Hình túi, còn lưới nội chất trơn hình ống

D. Có ribôxom bám ở trong màng, còn lưới nội chất trơn có ribôxom bám ở ngoài màng

Đáp án đúng A.

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt có đính các hạt ribôxôm, còn lưới nội chất trơn không có,

Giải thích vì sao chọn A là đáp án đúng:

 Mạng lưới nội chất (tiếng Anh là endoplasmic reticulum) là một hệ thống các xoang và túi màng nằm trong tế bào nhân thực. Chúng có chức năng biến đổi protein (thường là gắn vào protein các gốc đường, hoặc lipid), hình thành các phân tử lipid, vận chuyển các chất bên trong tế bào. Có hai loại mạng lưới nội chất là loại có hạt (do có gắn ribosome) và loại trơn (không có ribosome).

So sánh lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt:

* Giống nhau:

+ Đều là bào quan của tế bào

+ Có cấu tạo màng đơn

+ Thực hiện các chức năng quan trọng của tế bào

* Khác nhau:

+ Cấu trúc:

Lưới nội chất trơn nằm xa nhân, là hệ thống xoang ống ,cấu tạo có nhiều enzym khác nhau, không có riboxom

Lưới nội chất hạt: nằm gần nhân,thông với màng nhân, có nhiều riboxom trên màng và có ít enzym hơn so với lưới nội chất trơn

+ Chức năng:

Lưới nội chất trơn:tổng hợp chuyển hóa gluxit,lipit, phân hủy chất độc

Lưới nội chất hạt:tổng hợp protein 

*Trong cơ thể người

– Tế bào có lưới nội chất trơn phát triển:tế bào gan => chức năng của gan là tổng hợp chuyển hóa gluxit,lipit, phân hủy chất độc

– Tế bào có mạng lưới nội chất hạt phát triển:tế bào bạch cầu =>tổng hợp protein (thành phần cấu tạo nên kháng thể)

4/5 - (4 bình chọn)