Lợi ích của việc xem trước khi in?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 10/11/2022 |
  • Giáo dục |
  • 793 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Lợi ích của việc xem trước khi in?

A. Cho phép kiểm ta trước những gì sẽ được in ra.

B. Kiểm tra xem dấu ngắt trang đang nằm ở vị trí nào.

C. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in.

D. Cả 3 phương án trên đều sai.

Đáp án đúng A.

Lợi ích của việc xem trước khi in là cho phép kiểm ta trước những gì sẽ được in ra, việc trình bày có hợp lí không và nếu in nhiều trang thì nội dung in trên từng trang có đúng như mong muốn không, cú pháp xem trước khi in là sử dụng các lệnh trong nhóm Workbook Views trên dải lệnh View.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

– Lợi ích của việc xem trước khi in là cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra, việc trình bày có hợp lí không và nếu in nhiều trang thì nội dung in trên từng trang có đúng như mong muốn không.

– Cú pháp xem trước khi in: Sử dụng các lệnh trong nhóm Workbook Views trên dải lệnh View. Nháy nút Print Preview trên thanh công cụ -> Xuất hiện hộp thoại Print Preview (Xem trước khi in).

Trong đó:

+ Next: Xem trang tiếp theo;

+ Previous: Xem trang trước;

+ Zoom: Phóng to, thu nhỏ;

+ Print: Mở hộp thoại in;

+ Setup…: Mở hộp thoại thiết đặt trang;

+ Margins: Hiện, ẩn các đường lưới trong chế độ Print preview;

+ Page Beak preview: Xem dưới dạng ngắt trang.

– Điều chỉnh ngắt trang

+ Chương trình sẽ tự động phân chia trang tính ra thành các trang nhỏ.

+ Để điều chỉnh ngắt trang như ý muốn, sử dụng lệnh Page Break Preview.

+ Khi đó trang tính hiển thị thành 2 trang in page1 và page2 ngăn cách bởi dấu ngắt trang màu xanh.

+ Để gộp chúng lại theo ý muốn ta đưa con trỏ vào dấu ngắt trang không hợp lý và kéo thả chúng đến vị trí mong muốn.

+ Kết thúc điều chỉnh bằng cách chọn chế độ Normal trên thanh công cụ.

– Đặt lề và hướng in giấy

+ Các trang in được đặt kích thước lề ngầm định với hướng giấy in đứng.

+ Dùng các lệnh trong nhóm Page Setup trên dải lệnh Page Layout để diều chỉnh.

Bước 1: Mở dải lệnh Page Layout

Bước 2: Ở hộp thoại Page Setup chọn margins

Bước 3: Chọn Custom margins để tùy chỉnh lề.

Các kích thước lề được hiển thị trong các ô Top, Bottom, Right, Left

Bước 4: Thay đổi số trong các ô trên để thiết đặt lề.

– Cách in trang tính: Sau khi thiết đặt và kiểm tra các trang in, nếu thấy:

+ Các trang đã được ngắt một cách hợp lí;

+ Cách trình bày trên từng trang đã phù hợp.

Việc in trang tính chỉ còn là thao tác đơn giản là ta chỉ cần nháy nút Print.

– Để thoát khỏi xem trước khi in và trở về sổ làm việc của bạn, hãy bấm vào bất kỳ mũi tên nào ở phía trên bên trái của cửa sổ xem trước khi in.

5/5 - (5 bình chọn)