Location là gì?

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1543 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Location là gì?

Location là thuật ngữ được sử dụng trong tiếng Anh, khi được chuyển sang tiếng Việt nó mang nghĩa là: Địa điểm; Vị trí; Sự xác định vị trí; Sự định vị; Sự thuê; Sự cho thuê. Nó hiểu đơn giản là một nơi được xác định tại một điểm hoặc một khu vuẹc trên bề mặt của Trái Đất.

Location: A place or position, a place away from a studio where all or part of a film or a television show is recorded or the act of finding the exact position of something, a particular place or position.

Một số cụm từ liên quan đến Location

Location là gì? đã được giải đáp ở nội dung trên, một số cụm từ liên quan đến Location như sau:

– Position: Chức vụ; chỗ; địa vị;

– Place: Nơi; chỗ; chốn; địa phương;

– Situation: Tình hình; địa thế; vị trí;

– Scene: Sân khấu; cảnh vật;

– Environment: Nôi trường; cảnh chung quanh;

– Putting in place: Đặt tại chỗ.

Một số ví dụ về Location

– The hotel is in a beautiful location overlooking the lake. (Khách sạn ở vị trí đẹp nhìn ra hồ).

– A map showing the location of the property will be sent to you. (Một bản đồ hiển thị vị trí của tài sản sẽ được gửi cho bạn.)

– The exact location of the hotel where the royal couple is staying is a jealously guarded secret. (Vị trí chính xác của khách sạn mà cặp đôi hoàng gia đang ở là một bí mật được bảo vệ cẩn mật.)

– The best thing about the location of the house is its proximity to the town centre. (Điều tốt nhất về vị trí của ngôi nhà là gần trung tâm thị trấn.)

– In a study conducted in 1984, researchers inoculated volunteers with rhinovirus type 16 with droplets of viral suspension in several locations.

(Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 1984, các nhà nghiên cứu đã cấy vào các tình nguyện viên tê giác loại 16 với các giọt huyền phù vi rút ở một số vị trí.)

5/5 - (6 bình chọn)