Trường hợp người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 17/08/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 148 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là mô hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức triển khai mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đơn cử đó là những trường hợp nào ? .

bảo hiểm xã hội 1

Người lao động ký kết hợp đồng lao động dưới 1 tháng không phải đóng BHXH bắt buộc .

1. Quy định về đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc nêu rõ đối tượng người lao động tham gia BHXH bắt buộc gồm:

“ 1. Người lao động là công dân Nước Ta tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo lao lý tại Nghị định này, gồm có :
a ) Người thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, hợp đồng lao động xác lập thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện thay mặt theo pháp lý của người dưới 15 tuổi theo lao lý của pháp lý về lao động ;
b ) Người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng ;
c ) Cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật của pháp lý về cán bộ, công chức và viên chức ;
d ) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác làm việc khác trong tổ chức triển khai cơ yếu ;
đ ) Người quản trị doanh nghiệp, người quản trị điều hành quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương ;
e ) Người hoạt động giải trí không chuyên trách ở xã, phường, thị xã ;
g ) Người hưởng chính sách phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế lao lý tại Khoản 4 Điều 123 của Luật Bảo hiểm xã hội .

Như vậy, các đối tượng nêu trên thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định phải đóng BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện theo quy định.

Xem thêm: Ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật là gì

2. Các trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

Bên cạnh những trường hợp không phải đóng BHXH bắt buộc thì nhiều trường hợp không phải đóng BHXH bắt buộc. Cụ thể những trường hợp không thuộc đối tượng người dùng pháp luật tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 115 / năm ngoái / NĐ-CP nổi bật sau :

bảo hiểm xã hội 2

Người lao động bán thời hạn có mức lương dưới mức lương tối thiểu vùng không phải đóng BHXH bắt buộc .

  • Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động dưới 01 tháng ;
  • Người lao động ký hợp đồng thử việc ;
  • Người lao động nghỉ việc không hưởng lương trên 14 ngày mà không phải là do ốm đau, thai sản theo lao lý ;
  • Người lao động giao kết hợp đồng bằng miệng ;
  • Người lao động bán thời gian có mức lương làm việc dưới mức lương tối thiểu vùng.

Tham gia BHXH bắt buộc mang đến rất nhiều quyền lợi cho người lao động. Với mức đóng BHXH thấp, người lao động được hưởng những chính sách như hưu trí, thai sản, chính sách ốm đau, chính sách tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp hay chính sách tử tuất .
Trong trường hợp người lao động không thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia BHXH bắt buộc hoàn toàn có thể ĐK tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương pháp đóng tương thích với thu nhập của mình và Nhà nước có chủ trương tương hỗ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chính sách hưu trí và tử tuất. Khi tham gia BHXH tự nguyện người lao động có thời cơ nhận lương hưu khi về già và được cấp thẻ BHYT không tính tiền .

Trên đây là những thông tin về các trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người lao động và người sử dụng lao động lưu ý để thực hiện đúng quy định đồng thời có thể chủ động trong việc tham gia BHXH tự nguyện.

->>> Tham khảo thêm: Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội miễn phí

->>> Tham khảo thêm: Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế miễn phí

->>> Tham khảo thêm: Tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp miễn phí

5/5 - (5 bình chọn)