Làm gì khi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu?

  • Tác giả: Cẩm Tú |
  • Cập nhật: 18/08/2022 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 2896 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Chế độ hưu trí là một chế độ được các đối tượng khi tham bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện đều quan tâm đến, đặc biệt là về điều kiện và mức hưởng.

Nắm được ý nghĩa của việc đóng bảo hiểm xã hội trong các trường hợp không có thu nhập như khi hết độ tuổi lao động, người lao động cần phải nắm rõ các điều kiện, các trường hợp cụ thể về bảo hiểm xã hội để biết quyền lợi của mình.

Trên thực tế, người lao động chỉ hiểu đơn giản về việc phải 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi của nam và nữ mà không biết về các trường hợp khác. Và trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một cách chi tiết, đầy đủ các trường hợp về hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

>> Tham khảo: Hướng Dẫn Tra Cứu Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, để được hưởng chế độ hưu trí (hưởng lương hưu) thì người lao động phải đảm bảo được các điều kiện về tuổi đời và thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội, cụ thể:

– Những người lao động đóng bảo hiểm xã hội thuộc các trường hợp tại điểm a,b,c,d,g,h,i khoản 1 điều 2 có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và một trong các điều kiện:

+ Đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ (từ năm 2021: nam: 63 tuổi, nữ 58 tuổi).

+ Đủ 55 – 60 tuổi với nam, đủ 50 – 55 tuổi với nữ khi có đủ 15 năm làm việc trong môi trường độc hại hoặc ở nơi có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên.

+ Người lao động có 15 năm công tác ở vị trí khai thác than trong hầm lò đủ 50 – 55 tuổi.

+ Tai nạn rủi ro nghề nghiệp dẫn đến bị HIV/AIDS.

– Những người lao động làm việc, phục vụ trong lực lượng vũ trang co đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và:

+ Trừ các trường hợp khác thì nam phải đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi.

+ Có 15 năm làm việc trong môi trường độc hại hoặc ở nơi có phụ cấp 0,7 trở lên và nam từ 50 – 55 tuổi, nữ từ 45 – 50 tuổi.

+ Tai nạn rủi ro nghề nghiệp dẫn đến bị HIV/AIDS.

– Người lao động nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội:

+ Từ năm 2020, nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

+Bị suy giảm 81% khả năng lao động và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

+ Người lao động có 15 năm làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại và bị suy giảm 61% khả năng lao động.

Người lao động thuộc một trong các trường hợp nêu trên khi đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội và đảm bảo được các điều kiện về tuổi lao động thì sẽ được làm hồ sơ hưởng chế độ hưu trí.

>> Tham khảo: Số điện thoại tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội

Chế độ hưu trí cho người chưa đủ tuổi như thế nào?

Điều kiện để được xem xét giải quyết chế độ hưu trí tối thiểu phải đủ thời gian đóng và đủ tuổi theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội. Như vậy có thể hiểu, nếu người lao động chưa đủ thời gian đóng và chưa đủ tuổi về hưu, đủ thời gian đóng nhưng chưa đủ tuổi và không đáp ứng các điều kiện đi kèm thì sẽ không được giải quyết chế độ hưu trí.

Cụ thể, đối với nghỉ hưu thông thường, người lao động phải đáp ứng được 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Nếu người lao động chưa đủ tuổi mà không có các điều kiện khác thì bắt buộc phải đợi đến thời điểm được xác định là đủ tuổi sau đó mới làm hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí theo đúng quy định của pháp luật.

>> Tham khảo: Hồ sơ làm bảo hiểm xã hội cần những gì?

Chế độ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu như thế nào?

Theo như những nội dung đã nêu từ mục 1, để có thể hưởng chế độ hưu trí, người lao động phải đảm bảo các điều kiện về độ tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Vậy nếu người lao động đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi về hưu sẽ giải quyết như thế nào?

Chế độ hưu trí có rất nhiều trường hợp với những điều kiện cũng có sự thay đổi khác biệt như: người lao động làm việc trong môi trường bình thường, người lao động có thời gian 15 năm làm trong môi trường độc hại nguy hiểm hay bị nhiễm HIV, người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân…

Nếu người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội không thuộc các trường hợp bị suy giảm khả năng lao động, làm việc trong môi trường nguy hiểm độc hại, không có thời gian làm công việc khai thác than hay bị nhiễm HIV/AIDS trong khi làm việc thì chưa đủ điều kiện về hưu hoặc thuộc các đối tượng trên nhưng vẫn chưa đủ độ tuổi quy định, người lao động có thể:

– Tiếp tục tham gia lao động và đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ tuổi.

– Dừng tham gia lao động và tiếp tục đóng nối tiếp bảo hiểm xã hội bằng phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến khi đủ tuổi.

– Dừng tham gia lao động, dừng đóng bảo hiểm xã hội đợi đến khi đủ tuổi về hưu.

Đây là việc cơ quan bảo hiểm xã hội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động trong việc hưởng chế độ lương hưu. Nếu chưa đủ điều kiện về hưu người lao động có thể lựa chọn một trong 03 cách thức trên để đợi đủ tuổi về hưu và không hề có quy định bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ tuổi.

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn bảo hiểm xã hội

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn bảo hiểm y tế

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp

5/5 - (6 bình chọn)