Khu đô thị tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2561 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Khu đô thị là gì?

Khu đô thị là nơi có mật độ dân cư sinh sống cao, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là địa điểm trung tâm các cơ quan chính trị, quản lý hành chính, kinh tế, văn hóa và các chuyên ngành khác.

Khu đô thị còn là khu vực có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.

>>>>> Tham khảo thêm: Chuyên ngành tiếng Anh là gì?

Khu đô thị tiếng Anh là gì?

Khi đô thị tiếng Anh là Urban Center, ngoài ra khu đô thị được định nghĩa như sau:

Urban center is an area with a dense population mainly engaged in non-agricultural economic activities, which is a political, administrative, economic, cultural or specialized center

In addition to Urban center plays the role of promoting the socioeconomic development of a country, a territorial region or a locality, and consists of inner city and suburbs, for a city; inner town and outskirts, for a town; and townships.

Bên cạnh đó, Khu đô thị tiếng Anh còn có cách viết khác nhau như: urban area, urban center hoặc urban community.

Một số danh từ chỉ địa danh liên quan khu đô thị

Địa danh về khu đô thị tiếng Việt Địa danh khu đô thị tiếng Anh
Khu dân cư sinh sống Residential area
Trung tâm thương mại mua sắm Shopping malls
Khu vực giải trí Entertainment area
Khu ổ chuột Inner-city area/slumdog
Khu kinh tế/tài chính Business/financial district
Hộp đêm Night club
Chuỗi cửa hàng Chain store

>>>> Xem thêm: Huyện tiếng Anh là gì?

 

Cụm từ thường được sử dụng khu đô thị bằng tiếng Anh

Một số cụm từ khác thường được sử dụng khu đô thị bằng tiếng Anh như: Industrial zone, High-rise flat, lively bar, office block, parking facility, Public area, Uptown, Public transport system, Volume of traffic.

Ví dụ về các câu mẫu sử dụng các cụm từ trên:

– Bac Ninh Province is an area where concentrates the most of industrial zones of the north of Viet Nam.

Tỉnh Bắc Ninh là khu vực tập trung hầu hết các khu công nghiệp của phía Bắc Việt Nam.

–  Contractors invest in construction many high-rise flats on Le Van Luong Street in Ha Noi City.

Các nhà thầu đầu tư xây dung rất nhiều các căn hộ cao tầng trên đường Lê Văn Lương thành phố Hà Nội.

– Ha Noi supplement some buses in the public transport system of the city in rush hours.

Hà Nội bổ sung thêm một số xe buýt trong hệ thông giao thông công cộng của thành phố trong giờ cao điểm

– Most of the shopping mall in the big cities in Viet Nam often have basement for parking facility.

Hầu hết các trung tâm thương ở các thành phố lớn ở Việt Nam thường có tầng hầm cho khu vực để xe.

– The volume of traffic in many cities in the world today continues to expand.

Ngày nay, lưu lượng giao thông trong nhiều thành phố trên thế giới tiếp tục tăng.

>>> Tìm hiểu: Công văn tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)