Không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông bị phạt như thế nào?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 08/05/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 217 Lượt xem
Đánh giá post

Trả lời:

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 lao lý người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của mạng lưới hệ thống báo hiệu đường đi bộ ; khi có người tinh chỉnh và điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người tinh chỉnh và điều khiển giao thông .
Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính .

Theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP mức xử phạt đối với người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông như sau:

– Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng ; Người tinh chỉnh và điều khiển xe còn bị vận dụng hình thức phạt bổ trợ là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Nếu triển khai hành vi trên mà gây tai nạn đáng tiếc giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng .

– Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến một triệu đồng ; Người điều khiển và tinh chỉnh xe còn bị vận dụng hình thức phạt bổ trợ là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Nếu triển khai hành vi trên mà gây tai nạn thương tâm giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng .

– Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng

Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng ; Người điều khiển và tinh chỉnh xe còn bị vận dụng hình thức phạt bổ trợ là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ( khi điều khiển và tinh chỉnh máy kéo ), chứng từ tu dưỡng kỹ năng và kiến thức pháp lý về giao thông đường đi bộ ( khi tinh chỉnh và điều khiển xe máy chuyên dùng ) từ 01 tháng đến 03 tháng. Nếu thực thi hành vi trên mà gây tai nạn thương tâm giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ( khi tinh chỉnh và điều khiển máy kéo ), chứng từ tu dưỡng kỹ năng và kiến thức pháp lý về giao thông đường đi bộ ( khi điều khiển và tinh chỉnh xe máy chuyên dùng ) từ 02 tháng đến 04 tháng .

– Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng .

– Đối với người đi bộ

Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng .

– Đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng .

BBT

Đánh giá post

Táo đỏ có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Nấm linh chi có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Lá vối có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Hoa đậu biếc có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Dầu dừa có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022