Khi ta đang nghe đài thì?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 927 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Khi ta đang nghe đài thì?

A. Màng loa của đài bị nén lại.

B. Màng loa của đài bị bẹp lại.

C. Màng loa của đài dao động.

D. Màng loa của đài bị căng ra.

Đáp án đúng C.

Khi ta nghe đài thì màng loa của đài dao động bởi các vật phát ra âm thanh là nguồn âm, đặc điểm chung của nguồn âm là khi phát ra âm thanh có sự dao động (tức là chuyển động quanh vị trí cân bằng).

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Hàng ngày chúng ta vẫn thường nghe tiếng cười nói vui vẻ, tiếng đàn nhạc du dương, tiếng chim hót líu lo, tiếng ồn ào ngoài đường phố… Chúng ta sống trong thế giới âm thanh.

Vật phát ra âm thanh là nguồn âm. Ví dụ: Tiếng nói của mỗi người, tiếng đàn, tiếng chiêng kêu khi gõ vào, tiếng âm thoa dao động khi dùng búa gõ, …

Một bạn dùng tay kéo căng một sợi dây cao su nhỏ. Dây đứng yên ở vị trí cân bằng. Một bạn khác dùng ngón tay bật sợi dây cao su đó. Khi quan sát dây cao su và lắng nghe, chúng ta thấy dây cao su có sự chuyển động quanh vị trí cân bằng và phát ra âm thanh.

Sau khi gõ vào thành cốc thủy tinh mỏng ta nghe được âm.

Khi ta gõ vào mặt trống, mặt trống có sự chuyển động và phát ra âm thanh.

Khi ta nghe đài, màng loa của đài cũng có sự chuyển động và phát ra âm thanh.

Sự rung động (chuyển động) qua lại vị trí cân bằng của dây cao su, thành cốc, mặt trống, màng loa.. gọi là dao động. Đặc điểm chung của các nguồn âm là khi phát ra âm thanh, các vật đều dao động, tức là chuyển động hay rung động qua lại vị trí cân bằng. Chúng ta có thể sử dụng đặc điểm này để giải thích cho các hiện tượng như khi thổi sáo cột khí trong ống sáo dao động, khi chúng ta nói các dây thanh âm dao động,…

5/5 - (6 bình chọn)