Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1965 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi: 

Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo?

A. Giá cả

B. Giá trị sử dụng

C. Giá trị

D. Cạnh tranh

Đáp án đúng A.

Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo: giá cả, quan hệ cung – cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

Giải thích vì sao chọn A là đáp án đúng:

– Cầu: là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

Cầu được hiểu là tên gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán.

– Cung: là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

– Quan hệ cung – cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

Biểu hiện của nội dung quan hệ cung – cầu

+ Cung – cầu tác động lẫn nhau.

Cầu tăng =>  sản xuất mở rộng => cung tăng

Cầu giảm => sản xuất thu hẹp => cung giảm

+ Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

Cung > cầu => giá giảm

Cung < cầu => giá tăng

Cung = cầu => giá cả = giá trị

+ Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu.

Giá tăng => sản xuất mở rộng => cung tăng

Giá giảm => sản xuất thu hẹp => cung giảm

=> Giá cả và cung tỉ lệ thuận với nhau

Giá tăng => cầu giảm

Giá giảm => cầu tăng

=> Giá cả và cầu tỉ lệ nghịch với nhau.

5/5 - (5 bình chọn)