Khấu hao là gì?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3986 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Khấu hao không còn là khái niệm còn xa lạ đối với nhưng người làm việc trong lĩnh vực kế toán của các doanh nghiệp, tuy nhiên cần phải hiểu rõ vê bản chất của khấu hao cũng như những phương pháp xác định khấu hao được sử dụng trong các doanh nghiệp hiện nay sao cho phù hợp nhất với hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

Vậy Khấu hao là gì? Hiện này có các phương pháp tính khấu hao nào? Việc xác định khấu hao có ý nghĩa ra sao đối với hoạt động của doanh nghiệp? Qua nội dung bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về nhưng vấn đề này.

Khấu hao là gì?

Khấu hao là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong ngành kế toán, có tên tiếng Anh là Depreciation. Chúng được hiểu là giá trị quy đổi tiền tệ của một tài sản mà giá trị đó được tính trên sự hao mòn của tài sản sau khi sử dụng một thời gian.

Chi phí được quy đổi thành tiền nói trên sẽ làm giảm giá trị của tài sản ghi trong bảng cân đối tài sản kế toán, sẽ tiếp tục giảm cho giá trị của tài sản bằng 0 hoặc trở nên không đáng kể

Ngoài ra Wikipedia cũng được ra định nghĩa khấu hao là việc định giá, tính toán và phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do có sự hao mòn tài sản sau một thời gian sử dụng. Khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định đó.

Do vậy có thể hiểu khấu hao tài sản cố định là việc giảm dần về giá trị sử dụng của một số vật tư nhất định có tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân dẫn đến việc khấu hao tài sản cố định có thể xuất phát từ sự hao mòn tự nhiên, tiến bộ khoa học công nghệ khiến cho vật tư sẵn có của doanh nghiệp dùng cho hoạt động sản xuất trở nên lỗi thời.

Một số tài sản cố định thường được tính vào khấu hao đó chính là máy móc, đồ nội thất, thiết bị văn phòng…

Các loại chi phí khấu hao là gì?

Theo chuẩn mực của ngành kế toán thì gồm có 2 loại chi phí khấu hao phổ biến nhất, đó là:

– Khấu hao tài sản cố định hữu hình

Tài sản hữu hình được hiểu đơn giản đó chính là những vật dụng có thể cầm nắm được, sử dụng một cách thường xuyên, liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số loại tài sản cố định hữu hình có thể liệt kê như: Máy móc sử dụng trong hoạt động sản xuất, trang thiết bị văn phòng, phương tiện phục vụ cho mục đích đi lại của doanh nghiệp…

– Khấu hao tài sản cố định vô hình

Đây là những loại tài sản mà con người không thể cầm nắm được bằng tay nhưng vẫn thuộc về quyền sở hữu của một cá nhân hay bất kỳ tổ chức nào đó. Những dạng tài sản cố định vô hình thường thấy trong các doanh nghiệp có thể kể đến như: Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ, các văn bằng sáng chế…

Trong một giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí khấu hao dành cho tài sản cố định vô hình sẽ được quyết định dựa trên lợi nhuận mà doanh nghiệp có được từ loại tài sản đó đem lại.

Các cách tính giá trị hao mòn của tài sản cố định

Có ba phương pháp chính để tính khấu hao tài sản cố định, đó là:

1/ Khấu hao đường thẳng

Đây là phương pháp tính khấu hao trong đó định mức khấu hao tài sản cố định là như nhau trong suốt quá trình sử dụng. Đây được xác định là phương pháp đơn giản và được sử dụng nhiều nhất.

Công thức tính khấu hao theo đường thẳng là: “Chi phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định/thời gian khấu hao”. Trong đó mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khẩu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

2/ Khấu hao theo khối lượng của sản phẩm

Phương pháp này sẽ khấu hao theo khối lượng sản phẩm, tuổi thọ hữu ích của tài sản được biểu hiện bằng tổng số đơn vị dự kiến sẽ được sản xuất. Công thức áp dụng là: “Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm được sản xuất trong tháng x mức trích khấu hao bình quân cho một đơn vị sản xuất”. Trong đó, mức trích khấu hao bình quân đươc tính cho một đơn vị sản phẩm sẽ = Nguyên giá tài sản cố định/sản lượng theo công suất thiết kế.

3/ Khấu hao theo số dư giảm dần

Khấu hao theo số dư giảm dần được tính theo công thức: “giá trị khấu hao hàng năm = nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao x tỉ lệ khấu hao nhanh”. Trong đó:

– Tỷ lệ khấu hao nhanh = tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thằng x hệ số điều chỉnh

– Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thằng = (1/thời gian trích khấu hao của tài sản cố định) x 100

Ý nghĩa của khấu hao trong hoạt động của doanh nghiệp

– Về mặt kinh tế

Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, khấu hao sẽ khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình quản lý tài sản. Vì thế nếu muốn quản lý hoạt động tài chính một cách hiệu quả, thì bộ phận kế toán tổng hợp sẽ cần phải thông qua các phương pháp tính toán khấu hao dựa theo chuẩn mực kế toán để phản ánh giá trị chính xác của từng sản phẩm.

Ngoài ra, chi phí khấu hao thường được tính vào chi phí vận hành hoạt động kinh doanh. Vì thế việc này sẽ làm giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.

– Về mặt tài chính

Khấu hao là biểu hiện bằng tiền của một phần hao mòn của giá trị tài sản cố định trong một khoảng thời gian sử dụng nhất định. Trong đó, tiền khấu hao cũng trở thành một yếu tố để cấu thành nên giá chính xác của sản phẩm khi được tiêu thụ ra ngoài thị trường. Sau khi bán hàng, phần tiền này sẽ được doanh nghiệp giữ lại để trích lập quỹ khấu hao cho công ty.

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Khấu hao là gì? Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Qúy khách hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (6 bình chọn)